W czym możemy pomóc?

Czy mogę pobrać kopię wszystkich moich wydatków?

Eksportować można wyłącznie zatwierdzone wydatki. Istnieją dwa sposoby, aby to zrobić:

1. Eksport ręczny

  • Przejdź do zakładkiZweryfikowane i kliknij przycisk Eksportuj.
  • Możesz pobrać plik CSV, który będzie zawierał wydatki z wybranego miesiąca. Dołączone zostaną również wszystkie załączone paragony.

2. Integracja z Xero

  • Jeśli włączono integrację z Xero, wszystkie zatwierdzone wydatki wraz z wszelkimi dokumentami takimi jak paragony zostaną automatycznie zsynchronizowane z Xero.
  • Jeśli wydatek nie zostanie zsynchronizowany z Xero, możesz ponowić próbę synchronizacji ręcznej, klikając przycisk Eksportuj, a następnie korzystając z opcji Eksportuj do Xero teraz
  • .

Powiązane artykuły