W czym możemy pomóc?

Czy mogę dodać do moich wydatków kategorie lub znaczniki śledzenia?

Możesz utworzyć etykiety, przechodząc do aplikacji internetowej:

  • Aby móc tworzyć etykiety, musisz mieć włączone uprawnienia do zarządzania wydatkami.
  • Przejdź do sekcji Wydatki.
  • Kliknij przycisk „...”, aby przejść do ustawień.
  • Kliknij przycisk Etykiety.
  • Możesz utworzyć maksymalnie pięć grup etykiet z dowolną liczbą etykiet w każdej z nich.
  • Użyj opcji Dodaj grupę etykiet, aby utworzyć swoją pierwszą grupę etykiet.
  • Dodaj dla grupy nazwę (np. dział).
  • Dodaj do grupy etykiety (np. sprzedaż, marketing, działalność operacyjna).
  • Kliknij przycisk Dodaj.

Twoje grupy etykiet właśnie zostały utworzone!

Powiązane artykuły