W czym możemy pomóc?

Czy mogę dodawać wydatki opłacane ze środków własnych?

Członkowie zespołu

Może się zdarzyć, że konieczne będzie pokrycie wydatku firmowego z własnych środków. Możesz rejestrować wydatki zrealizowane w sposób inny niż kartą Revolut (takie jak płatności gotówką, kartą osobistą lub kartą do zewnętrznego konta bankowego) i śledzić je za pomocą narzędzia Wydatki.

  • Kliknij przycisk „...” (obok przycisku Skanuj dokument).
  • Wybierz opcję Dodaj wydatek spoza Revolut.
  • Wprowadź kwotę transakcji, usługodawcę i datę płatności.
  • W celu uzupełnienia szczegółów możesz też dodać paragon, kategorię wydatku, opis lub etykiety.

Administratorzy

Gdy eksportujesz zestawienie wydatków w formacie CSV, wydatki opłacone ze środków własnych zostaną zidentyfikowane jako wydatki zewnętrzne. Jeśli zostaną wyeksportowane do usługi Xero, trafią do sekcji rachunków do zapłaty.

Powiązane artykuły