W czym możemy pomóc?

Jakie jest największe ryzyko związane z kryptowalutami?

Regulacje prawne

Kryptowaluty to stosunkowo nowy rodzaj walut cyfrowych, a przepisy są wciąż opracowywane, w związku z czym istnieje ryzyko regulacyjne — nie wspominając o dużej niepewności co do tego, jak lokalne organy regulacyjne będą je traktowały w przyszłości.

Niestabilność cen

Kryptowaluty charakteryzują się dużą zmiennością cen, dlatego obrót kryptowalutami wiąże się ze znacznym ryzykiem utraty kapitału. Jeśli używasz kryptowalut do przechowywania kapitału lub chcesz zarobić na spekulacjach cenowych, zawsze ryzykujesz utratą części lub całości zainwestowanych pieniędzy (jeśli wartość waluty cyfrowej nagle spadnie).

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące kryptowalut lub działań, które należy podjąć, zasięgnij porady finansowej (w tym między innymi podatkowej) u autoryzowanego i niezależnego doradcy finansowego. Nie składamy żadnych oświadczeń co do celowości realizowania transakcji w kryptowalutach.

Powiązane artykuły