Warunki promocji

Promocja Revolut i Wanderlust 2022

Pobierz plik PDF

Promocja Revolut i Wanderlust 2022


Czego dotyczy ta Promocja?


W ramach Promocji Revolut x Wanderlust („Promocja”) Revolut oferuje czytelnikom i obserwującym Wanderlust ze Zjednoczonego Królestwa i krajów EOG możliwość pierwszej rejestracji i otrzymania:


 • Planu subskrypcji Premium Revolut za darmo na dwa miesiące („Darmowy Okres Próbny Revolut”); oraz
 • Planu subskrypcji Wanderlust za darmo na 12 miesięcy („Darmowa Subskrypcja Wanderlust Club”).


By otrzymać Darmowy Okres Próbny Revolut i Darmową Subskrypcję Wanderlust Club musisz być osobą uprawnioną i wykonać kroki opisane w sekcji „Co muszę zrobić, by wziąć udział w Promocji?” poniżej.

Niniejszy Regulamin („Regulamin Promocji”) określa zasady Promocji, a gdy zostaniesz klientem Revolut w trakcie udziału w niniejszej Promocji jesteś zobowiązany/a do przestrzegania Regulaminu Promocji oraz regulaminu mającego zastosowanie do Twojego Rachunku Osobistego Revolut.


Co muszę zrobić, by wziąć udział w Promocji?


By stać się osobą uprawnioną do udziału w Promocji musisz:


 • mieszkać w Zjednoczonym Królestwie lub w dowolnym kraju obszaru EOG, w którym Revolut Bank UAB świadczy swe usługi;
 • być nowym klientem Revolut (oznacza to, że nie możesz posiadać już Rachunku Osobistego Revolut i nie mogłeś posiadać żadnego Rachunku Osobistego w jakimkolwiek podmiocie Revolut w przeszłości);
 • być klientem Wanderlust lub zarejestrować się, by stać się klientem Wanderlust;
 • być osobą nieposiadającą aktywnej Subskrypcji Wanderlust Club (oznacza to, że nie możesz być obecnie subskrybentem Wanderlust Club za pośrednictwem konta Wanderlust); oraz
 • otrzymać informacje marketingowe dotyczące niniejszej Promocji bezpośrednio od Wanderlust lub zobaczyć informacje marketingowe jej dotyczące na stronie internetowej Wanderlust lub w magazynie, newsletterze i/lub w mediach społecznościowych Wanderlust (zwanych dalej „Materiałami Marketingowymi Wanderlust”), które to informacje pozwolą Ci wykonać poniższe kroki celem skorzystania z Promocji (informacje marketingowe otrzymasz od Wanderlust wyłącznie, jeśli podałeś już swoje dane osobowe Wanderlust i wyraziłeś zgodę na przesyłanie przez niego informacji marketingowych).


By zyskać uprawnienie do Darmowego Okresu Próbnego Revolut musisz wykonać poniższe kroki w okresie od 7 września od godz. 00:00 UTC do 31 stycznia 2023 r. do godz. 23:59 (patrz „Okres Promocji”):


 • zarejestruj się w Revolut klikając unikalny link lub skanując kod QR z Materiałów Marketingowych Wanderlust i wpisz kod promocyjny, który znajdziesz w Materiałach Marketingowych Wanderlust;
 • podaj Revolut swój numer telefonu na stronie Revolut x Wanderlust, na którą zostaniesz przekierowany po kliknięciu w unikalny link lub zeskanowaniu kodu QR. Następnie zostaniesz przekierowany do procesu rejestracji celem otwarcia rachunku osobistego Revolut;
 • wykonaj kroki potrzebne do otwarcia Rachunku Osobistego Revolut i zweryfikuj swój rachunek poprzez przejście procesu „Poznaj Swojego Klienta” („KYC”); oraz
 • przejdź proces wprowadzający do Revolut (oznacza to przejście procesu KYC) na podstawie adresu zarejestrowanego w Zjednoczonym Królestwie lub w kraju EOG, przy jednoczesnym braku ograniczeń dla Twojego rachunku.


Jak rozpocząć mój Darmowy Okres Próbny Revolut?


Gdy wykonasz wszystkie kroki opisane w sekcji „Co muszę zrobić, by wziąć udział w Promocji?” niniejszego Regulaminu Promocji będziesz mógł rozpocząć swój Darmowy Okres Próbny. Jeśli postanowisz nie dokonywać ulepszenia, pozostaniesz na planie Standard, dla którego nie obowiązuje opłata za subskrypcję. Rachunek Revolut możesz zamknąć w dowolnym czasie (więcej informacji znajdziesz w sekcji „Jak zamknąć rachunek?” Regulaminu Rachunku Osobistego mającego zastosowanie do Twojego rachunku). Będziesz zobowiązany do zapłaty wszelkich narosłych dla Ciebie opłat (np. jeśli złożyłeś wniosek o dodatkową Kartę Revolut).

Jeśli jesteś zainteresowany Darmowym Okresem Próbnym, czas trwania Darmowego Okresu Próbnego zostanie przedstawiony Ci w Materiałach Marketingowych Wanderlust i potwierdzimy go również w aplikacji przed dokonaniem ulepszenia. Musisz ulepszyć swój Rachunek Osobisty Revolut do poziomu planu Premium w ciągu 72 godzin od pomyślnego przejścia procesu wprowadzającego do Revolut na podstawie adresu zarejestrowanego w Zjednoczonym Królestwie lub w kraju EOG, przy jednoczesnym braku ograniczeń dla Twojego rachunku.

Zaznaczamy, że w Darmowym Okresie Próbnym Revolut obowiązywać będzie Cię regulamin Twojego planu subskrypcji Premium (patrz Regulamin Plus, Premium i Metal). Za okres objęty Darmowym Okresem Próbnym Revolut nie naliczymy żadnych opłat. Informację na temat długości darmowego okresu wybranego planu subskrypcji Premium przedstawimy Ci w panelu Promocji przed rejestracją - informacje takie będziesz mógł również znaleźć w niniejszym Regulaminie Promocji.

W Darmowym Okresie Próbnym Revolut przysługuje Ci prawo do anulowania planu Premium (Twój „Czas na Przemyślenie”). Miej na względzie, że Czas na Przemyślenie obowiązuje w Darmowym Okresie Próbnym Revolut.

Jeśli w Darmowym Okresie Próbnym Revolut zamówisz kartę, a następnie anulujesz plan subskrypcji Premium przed zakończeniem Czasu na Przemyślenie, będziesz zobowiązany do zwrotu opłaty za dostawę karty. Jeśli zamówiłeś drugą kartę lub dodatkowe karty Revolut, a następnie postanowiłeś anulować swój plan subskrypcji Premium w okresie Czasu na Przemyślenie, możesz zostać zobowiązany do zapłaty opłaty za dostawę karty. Informacje na temat opłat związanych z dostarczaniem kart znajdziesz na stronie Opłat.

Wraz z zakończeniem Darmowego Okresu Próbnego Revolut pozostaniesz na subskrypcji Premium (chyba że poinformujesz nas o innej decyzji) i obowiązywać zaczną standardowe zasady anulowania i wystawiania rachunków. Nasze płatne plany są planami 12-miesięcznymi, niezależnie od tego, czy wybierzesz płatność miesięczną czy roczną. Opłaty za subskrypcję zaczniemy pobierać raz w miesiącu lub raz do roku, zależnie od Twojego wyboru w trakcie rejestracji na płatny plan.

Możesz również zakończyć swoją subskrypcję Premium w dowolnym czasie po zakończeniu Darmowego Okresu Próbnego Revolut. Tym niemniej w takim przypadku możesz być zobowiązany do zapłaty opłat. Więcej informacji na temat standardowych zasad anulowania mających zastosowanie po zakończeniu Darmowego Okresu Próbnego Revolut możesz znaleźć w sekcji „Opłaty za obniżenie poziomu subskrypcji Plus, Premium lub Metal” Regulaminu Plus, Premium i Metal.


Jak uzyskać Darmową Subskrypcję Wanderlust?


By otrzymać Darmową Subskrypcję Wanderlust Club musisz wykonać kroki opisane w sekcji „Co muszę zrobić, by wziąć udział w Promocji?” niniejszego Regulaminu Promocji i rozpocząć Darmowy Próbny Revolut poprzez ulepszenie do poziomu Premium. Następnie wykonaj poniższe kroki:


 • zamów kartę Premium Revolut (nieodpłatna); oraz
 • dokonaj trzech transakcji płatniczych przy pomocy fizycznej lub wirtualnej karty Revolut (brak kwoty minimalnej dla każdej płatności czy łącznie dla wszystkich płatności).


Nie martw się, nie musisz czekać na dostawę fizycznej karty Premium Revolut by dokonać płatności kartą Revolut. Możesz w prosty sposób wygenerować kartę wirtualną w aplikacji i wykorzystać ją w tym celu. Pamiętaj, że płatności kartą muszą jednak stanowić rzeczywiste transakcje - transakcje kartą na rzecz dostawców usług płatniczych i przelewy pieniężne nie będą wliczane.

Po wykonaniu wszystkich powyższych kroków prześlemy Ci unikalny kod Subskrypcji Wanderlust Club drogą mailową - otrzymasz ten kod w terminie około 15 lub więcej dni od dnia, w którym potwierdzimy, że wykonałeś powyższe dwa kroki wymagane dla Subskrypcji Wanderlust Club. Kliknij „Skorzystaj z oferty” w wiadomości mailowej - zostaniesz przekierowany na stronę wanderlust.com, gdzie Twój kod zostanie automatycznie uznany. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta Wanderlust, otrzymasz polecenie jego utworzenia, a jeśli już takowe posiadasz - zalogowania się do istniejącego konta Wanderlust. Darmowa Subskrypcja Wanderlust zostanie dodana do Twojego konta po wpisaniu unikalnego kodu Subskrypcji Wanderlust Club.

Darmowa Subskrypcja Wanderlust Club nie przysługuje, jeśli w czasie korzystania z unikalnego kodu Subskrypcji Wanderlust Club otrzymanego w wiadomości mailowej od Revolut posiadasz już aktywną Subskrypcję Wanderlust Club. Musisz wykonać wszystkie powyższe kroki, w tym wprowadzić kod Subskrypcji Wanderlust Club, przed zakończeniem Okresu Promocji. Nie ma jednak znaczenia, czy rozpoczniesz Darmową Subskrypcję Wanderlust Club dopiero po zakończeniu Okresu Promocji - wystarczy, że odbierzesz promocję przed upływem Okresu Promocji.

Wraz z zakończeniem Darmowej Subskrypcji Wanderlust Club Twoje konto Wanderlust pozostanie otwarte, ale jeśli będziesz chciał nadal korzystać z Subskrypcji Wanderlust Club, będziesz musiał zapłacić za Subskrypcję Wanderlust Club bezpośrednio na rzecz Wanderlust.


Jakie inne informacje prawne powinienem znać?


 1. W przypadku osób mieszkających w Zjednoczonym Królestwie, Promocję organizuje i oferuje Revolut Ltd, spółka z siedzibą pod adresem 7 Westferry Circus, Londyn, E14 4HD.
 2. W osób mieszkających w krajach EOG, Promocję organizuje i oferuje Revolut Bank UAB, spółka z siedzibą pod adresem Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Republika Litewska.
 3. Możemy zawiesić lub zakończyć Promocję w dowolnym czasie, jeśli uznamy, wedle naszej uzasadnionej opinii, iż Promocja wykorzystywana jest w sposób stanowiący nadużycie lub może mieć ona negatywny wpływ na wartość firmy lub reputację Revolut. Możemy tego dokonać w zakresie indywidualnym lub dla całej Promocji.
 4. Możemy anulować Promocję lub zmienić Regulamin Promocji w dowolnym czasie bez uprzedniego zawiadomienia. Jeśli zmienimy niniejszy Regulamin Promocji lub anulujemy Promocję, ogłosimy zmianę lub anulację w ten sposób, w jaki ogłosiliśmy niniejszą Promocję. Zaktualizowaną wersję Regulaminu Promocji opublikujemy również na naszej stronie internetowej. Żadne zmiany w Regulaminie Promocji nie wpływają na Twoje prawa, jeśli dojdzie do nich w trakcie twojego uczestnictwa w Promocji.
 5. Zgadzamy się na przyznanie Ci Darmowego Okresu Próbnego Revolut na określony czas (poinformujemy Cię o długości tego Darmowego Okresu Próbnego przed jego rozpoczęciem). Po zakończeniu Darmowego Okresu Próbnego Revolut obowiązywać będą normalne zasady wystawiania rachunków i anulowania. Nasze płatne plany są planami 12-miesięcznymi, niezależnie od tego, czy wybierzesz płatność miesięczną czy roczną, a Darmowy Okres Próbny Revolut nie jest wliczany w ten 12-miesięczny okres. Informację na temat długości Twojego Darmowego Okresu Próbnego Revolut przedstawimy Ci w panelu Promocji w Aplikacji Revolut przed rejestracją; informacje takie będziesz mógł również znaleźć w niniejszym Regulaminie. Nie możesz prosić nas o przedłużenie Promocji, jeśli ją przegapisz.
 6. Revolut będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z Informację o przetwarzaniu danych osobowych dla konsumenta mającego zastosowanie do Twojego rachunku, którą możesz znaleźć tutaj.
 7. Jeśli zamkniesz swój rachunek Revolut, bądź jeśli zawiesimy lub ograniczymy zakres Twojego rachunku przed terminem, w którym byliśmy zobowiązani dostarczyć Ci kod Subskrypcji Wanderlust Club, utracisz uprawnienie do otrzymania tego kodu.
 8. Istnieje również możliwość wystąpienia zdarzeń pozostających poza kontrolą Revolut, które uniemożliwią przyznanie Darmowej Subskrypcji Wanderlust w ramach niniejszej Promocji. Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, bezpośrednie czy pośrednie, poniesione w wyniku zdarzeń pozostających poza kontrolą Revolut.
 9. Jeśli będziemy posiadać uzasadnione podstawy, by uznać, że uczestniczyłeś w jakimkolwiek oszustwie lub istotnym nadużyciu dotyczącym niniejszej Oferty (np. próba uzyskania nieuczciwej korzyści przy pomocy oszustwa), możemy - wedle naszego wyłącznego uznania - podjąć kroki, które uznamy za słuszne w danej sytuacji.
 10. Wanderlust może przesyłać informacje marketingowe swym klientom zgodnie ze swą polityką prywatności. Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji marketingowych od Wanderlust, musisz określić swe preferencje marketingowe bezpośrednio u Wanderlust, ponieważ wykracza to poza zakres kontroli Revolut.
 11. W odniesieniu do osób mieszkających w Zjednoczonym Królestwie, w zakresie dozwolonym przepisami prawa, niniejszy Regulamin Promocji podlega i interpretowany będzie zgodnie z przepisami prawa Anglii i Walii. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym regulaminem będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy w Anglii.
 12. W odniesieniu do osób mieszkających w krajach EOG, w zakresie dozwolonym przepisami prawa, niniejszy Regulamin Promocji podlega i interpretowany będzie zgodnie z przepisami prawa Republiki Litewskiej. Niezależnie od powyższego, możesz również odwołać się do zasad obowiązkowej ochrony konsumentów kraju EOG, w którym mieszkasz. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym regulaminem będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy w Republice Litewskiej lub kraju EOG, w którym mieszkasz).