Produkty

Uzupełnienie Regulaminu kont osobistych Revolut Payments UAB

Uzupełnienie Regulaminu kont osobistych Revolut Payments UAB

1. Czego dotyczy to uzupełnienie

Jest to uzupełnienie (zwane dalej Uzupełnieniem) do naszego Regulaminu kont osobistych zaakceptowanego przez Ciebie, dotyczącego Twojego osobistego konta pieniądza elektronicznego Revolut (Twoje konto pieniądza elektronicznego).

Niniejsze Uzupełnienie ma zastosowanie w przypadku założenia przez Ciebie konta depozytu na żądanie w Revolut Bank UAB (Revolut Bank). Określa ono sposób przesyłania pieniędzy pomiędzy Twoim kontem pieniądza elektronicznego, które masz u nas, a Twoim kontem depozytu na żądanie w Revolut Bank. Twój rachunek depozytu na żądanie w Revolut Bank jest regulowany odrębnie przez Regulamin depozytów na żądanie Revolut Bank.

Fakt, że jest to „uzupełnienie”, oznacza, że stanowi ono uzupełnienie naszego Regulaminu kont osobistych zaakceptowanego przez Ciebie, ale nie zmienia go. Niniejsze Uzupełnienie zacznie obowiązywać, gdy je zaakceptujesz. Nie będziemy mogli świadczyć usług opisanych w tym dokumencie, jeśli go nie zaakceptujesz.

Jesteśmy Revolut Payments UAB (spółką zarejestrowaną w Republice Litewskiej pod numerem 304940980, której siedziba znajduje się pod adresem Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Republika Litewska (Revolut Payments). Uzyskaliśmy licencję na emisję pieniądza elektronicznego oraz świadczenie usług płatniczych wydaną przez Bank Litwy. Bank Litwy jest bankiem centralnym i organem nadzoru finansowego Republiki Litewskiej z siedzibą pod adresem Gedimino ave. 6, 01103 Wilno, Republika Litewska, witryna internetowa: www.lb.lt, numer telefonu: +370 800 50 500.

Jeśli posiadasz kartę kredytową, niniejsze Uzupełnienie nie ma zastosowania i nie wpływa na jakiekolwiek działania na subkoncie Twojego konta pieniądza elektronicznego Revolut, z którym powiązana jest karta kredytowa wydana zgodnie z Regulaminem kart kredytowych (jeśli dotyczy). Zgodnie z Regulaminem kart kredytowych saldo takiego subkonta na Twoim koncie pieniądza elektronicznego Revolut jest oddzielone od salda Twojego konta depozytów na żądanie.

2. Wpłacanie i wypłacanie środków oraz zasilanie konta

W tym rozdziale określono, w jaki sposób Twoje pieniądze będą automatycznie przekazywane pomiędzy Twoim kontem depozytów na żądanie w Revolut Bank a Twoim kontem pieniądza elektronicznego, ilekroć płatność będzie dokonywana z Twojego konta pieniądza elektronicznego lub otrzymywana na nie (inna niż na Twoje konto depozytów na żądanie w Revolut Banku lub z tego konta).

Co się stanie z moimi dotychczasowymi pieniędzmi?

Gdy zaakceptujesz to Uzupełnienie i zarejestrujesz się w Revolut Bank, przeniesiemy istniejące saldo Twojego konta pieniądza elektronicznego w Revolut Payments na Twoje konto depozytu na żądanie w Revolut Bank.

Oznacza to, że akceptując niniejsze Uzupełnienie zlecasz nam przeniesienie istniejącego salda Twojego konta pieniądza elektronicznego na Twoje konto depozytu na żądanie w Revolut Bank, jak opisano w niniejszym Uzupełnieniu.

Co się stanie, jeśli otrzymam płatność?

Ilekroć Ty lub ktoś inny prześle pieniądze na Twoje konto pieniądza elektronicznego, my przelejemy je na Twoje konto depozytu na żądanie w Revolut Bank. Dotyczy to każdego przypadku zasilania konta (jak opisano w punkcie 12 Regulaminu kont osobistych).

Będziemy realizować te przelewy tak szybko, jak będzie to możliwe (i w miarę możliwości natychmiast). Oznacza to, że pieniądze będą przechowywane na Twoim koncie pieniądza elektronicznego tylko tymczasowo.

To z kolei oznacza, że akceptując niniejsze Uzupełnienie zlecasz nam skonfigurowanie płatności z Twojego konta pieniądza elektronicznego na Twoje konto depozytu na żądanie w Revolut Bank, jak opisano w niniejszym Uzupełnieniu.

Pieniądze wysłane na Twoje konto depozytu na żądanie w Revolut Bank będą przechowywane przez Revolut Bank zgodnie z zaakceptowanym przez Ciebie Regulaminem depozytów na żądanie Revolut Bank. Pieniądze nie będą przez nas przechowywane (poza momentem przesłania ich przez Twoje konto pieniądza elektronicznego).

Co się stanie, jeśli wyślę pieniądze lub dokonam płatności?

Ilekroć wysyłasz pieniądze za pomocą aplikacji Revolut (na przykład na zewnętrzne konto bankowe), płacisz opłatę za usługę Revolut (np. miesięczną opłatę za plan Metal lub składkę ubezpieczeniową) lub dokonujesz jakiegokolwiek rodzaju płatności za pomocą Revolut (np. za pomocą polecenia zapłaty, linku do płatności lub jakiejkolwiek innej metody), zlecasz nam natychmiastowe wysłanie żądania obciążenia do Revolut Bank z prośbą o pobranie środków z Twojego konta depozytu na żądanie w wysokości równej kwocie potrzebnej do dokonania płatności. Po przesłaniu żądanej kwoty z Twojego konta depozytu na żądanie na Twoje konto pieniądza elektronicznego natychmiast wydamy Ci pieniądz elektroniczny, a następnie natychmiast wypłacimy go odbiorcy zgodnie z Regulaminem kont osobistych.

Ilekroć dokonujesz płatności przy użyciu karty Revolut, zlecasz nam natychmiastowe wysłanie żądania obciążenia do Revolut Bank z prośbą o pobranie środków z Twojego konta depozytu na żądanie w wysokości równej kwocie potrzebnej do dokonania płatności. Gdy żądana kwota zostanie przesłana z Twojego konta depozytu na żądanie na Twoje konto pieniądza elektronicznego, natychmiast wydamy Ci pieniądz elektroniczny. Pieniądze te pozostaną jednak na Twoim koncie pieniądza elektronicznego przez krótki czas, do momentu ich wypłaty do systemu kart. Ponieważ pieniądze zostały już wydane, nie będą one dostępne do ponownego wydania.

Jak widać, kiedy wysyłasz lub wydajesz pieniądze, będą one na Twoim koncie pieniądza elektronicznego przez bardzo ograniczony czas, od momentu opuszczenia konta depozytu na żądanie w Revolut Bank do momentu ich wypłacenia.

Co się stanie, jeśli zasilę konto?

Nadal możesz zasilać konto, jak opisano w punkcie 12 Regulaminu kont osobistych. Ilekroć to zrobisz, będziemy traktować dodane pieniądze tak samo jak inne pieniądze wysyłane na Twoje konto, zgodnie z opisem w punkcie „Co się stanie, jeśli otrzymam płatność?” powyżej.

Nadal możesz też korzystać z funkcji automatycznego zasilania opisanej w punkcie 12 Regulaminu kont osobistych. Ilekroć Twoje „zapamiętane” saldo konta depozytu na żądanie w Revolut Bank spadnie poniżej ustawionej przez Ciebie kwoty, funkcja automatycznego zasilania doda pieniądze do Twojego konta w normalny sposób. (W rozdziale 3 poniżej opisaliśmy, czym jest Twoje „zapamiętane” saldo).

Co się stanie, jeśli dokonam wymiany walut?

Ilekroć poprosisz nas o dokonanie wymiany walut użyciu aplikacji Revolut, zlecasz nam natychmiastowe wysłanie żądania obciążenia do Revolut Bank z prośbą o pobranie środków z Twojego konta depozytu na żądanie w wysokości równej kwocie potrzebnej do dokonania wymiany. Kiedy żądana kwota zostanie wysłana z Twojego konta depozytu na żądanie na Twoje konto pieniądza elektronicznego, natychmiast wydamy Ci pieniądz elektroniczny i dokonamy przewalutowania na Twoim koncie pieniądza elektronicznego, a następnie prześlemy przeliczoną kwotę z powrotem na Twoje konto depozytu na żądanie w Revolut Bank.

Oznacza to, że akceptując niniejsze Uzupełnienie zlecasz nam wysyłanie przeliczonej kwoty na Twoje konto depozytu na żądanie w Revolut Bank, jak opisano w niniejszym Uzupełnieniu.

Jeśli dokonujesz płatności, która wymaga przewalutowania zgodnie z Regulaminem kont osobistych (np. kupujesz coś w sklepie w GBP, używając swojej karty Revolut, ale na koncie depozytu na żądanie masz tylko EUR), dokonamy przewalutowania po wpłynięciu pieniędzy na Twoje konto pieniądza elektronicznego z konta depozytu na żądanie i przed dokonaniem płatności w sklepie.

3. Co pokazuje stan mojego konta i historia transakcji?

Śledzimy wszystkie środki pieniężne przesyłane pomiędzy Twoim kontem depozytu na żądanie w Revolut Bank a Twoim kontem pieniądza elektronicznego. Korzystając z tych informacji, „zapamiętujemy” dla Ciebie saldo Twojego konta depozytu na żądanie w Revolut Bank.

Saldo, które pokazujemy w aplikacji Revolut, jest sumą Twojego „zapamiętanego” salda na koncie depozytu na żądanie w Revolut Bank i dostępnego salda na Twoim koncie pieniądza elektronicznego. Używamy tego salda, ponieważ te dwie kwoty razem wzięte odzwierciedlają całkowitą kwotę, którą możesz wydać.

Jest to również saldo, które podajemy za pośrednictwem naszego interfejsu API otwartej bankowości, gdy korzystasz z dostępu do swojego konta za pośrednictwem licencjonowanego dostawcy zewnętrznego.

Aby upewnić się, że informacje, które Ci pokazujemy, są poprawne, zgadzasz się, że mamy prawo otrzymywać od Revolut Bank informacje o Twoim koncie depozytu na żądanie (w tym informacje o wszelkich blokadach lub ograniczeniach na Twoim koncie depozytu na żądanie i ich powodach). Zgadzasz się również, że możemy wysyłać do Revolut Bank te same informacje na temat Twojego konta pieniądza elektronicznego.

Historia transakcji wyświetlana w aplikacji Revolut będzie zawierała wszystkie dokonane i otrzymane przez Ciebie płatności. Aby jednak zachować prostotę, na ekranie historii transakcji nie pokazujemy automatycznych transakcji pomiędzy Twoim kontem depozytu na żądanie a kontem pieniądza elektronicznego, opisanych w punkcie 2. Zamiast tego informacje te są wyświetlane w wyciągach potwierdzających transakcje. Jeśli np. wydasz 5 EUR za pomocą karty Revolut w sklepie, zobaczysz zakup w sklepie na ekranie historii transakcji, ale nie zobaczysz powiązanej z tym automatycznej transakcji z konta depozytu na żądanie na konto pieniądza elektronicznego. Możesz zażądać od nas zestawienia transakcji automatycznych, ale akceptując to Uzupełnienie zgadzasz się, że transakcje te nie będą udostępniane na ekranie historii transakcji w aplikacji Revolut lub poprzez powiadomienia push.

4. Kiedy to Uzupełnienie może przestać obowiązywać?

Co się stanie, jeśli nie mam konta depozytu na żądanie w Revolut Bank?

To Uzupełnienie stanowi umowę dotyczącą sposobu przepływu środków pieniężnych pomiędzy Twoim kontem depozytu na żądanie w Revolut Bank a Twoim kontem pieniądza elektronicznego w Revolut Payments. Jeśli nie masz konta depozytu na żądanie, nie możemy świadczyć dla Ciebie tych usług. Z tego powodu, jeśli Twoje konto depozytu na żądanie w Revolut Bank zostanie zamknięte, niniejsze Uzupełnienie również przestanie obowiązywać. Pozostałe postanowienia Regulaminu kont osobistych będą nadal obowiązywać, a my będziemy świadczyć dla Ciebie usługi zgodnie z nimi.

Co się stanie, jeśli zechcę wypowiedzieć to Uzupełnienie?

Jeśli chcesz wypowiedzieć to Uzupełnienie, ale chcesz zachować swoje konto pieniądza elektronicznego, poinformuj nas o tym za pośrednictwem aplikacji Revolut. Będziemy potrzebowali 10 dni roboczych na wypowiedzenie umowy. Po wypowiedzeniu Uzupełnienia Regulamin kont osobistych będzie nadal obowiązywać, a my będziemy świadczyć dla Ciebie usługi zgodnie z nimi.