Regulaminy

Polityka prywatności Pay with Revolut Checkout

Ostatnia aktualizacja: 22 marca 2023 r.


1. Wprowadzenie

Niniejsza informacja o ochronie prywatności określa, w jaki sposób będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika podczas korzystania z usługi Revolut Pay Checkout.

Revolut Pay Checkout to usługa szybkiej płatności, którą udostępniamy klientom, a którą uczestniczący sprzedawcy mogą udostępnić na swoich stronach internetowych. Przed skorzystaniem z usługi Revolut Pay Checkout należy najpierw zaakceptować nasz Regulamin.

Jeśli posiadasz konto w aplikacji Revolut, zapoznaj się z naszą Informacją o ochronie prywatności klientów, aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy korzystasz z naszych innych produktów i usług.

Zobowiązujemy się do ochrony i poszanowania prywatności użytkowników.

Zobowiązujemy się do:

 • stałego dbania o bezpieczeństwo i prywatność danych osobowych użytkowników;
 • nie sprzedawania danych osobowych użytkowników; oraz
 • umożliwienia użytkownikowi zarządzania prawami osoby, której dane dotyczą, i korzystania z tych praw w dowolnym momencie.

W przypadku wątpliwości dotyczących sposobu wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkownika, można skontaktować się z nami pod adresem [email protected].


2. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie moich danych osobowych?

Jeśli sprzedawca, u którego użytkownik dokonuje pierwszego zakupu w ramach usługi Revolut Pay Checkout, ma siedzibę w Wielkiej Brytanii, spółką Revolut odpowiedzialną za dane osobowe użytkownika jest Revolut Ltd.

Jeśli sprzedawca, u którego dokonujesz pierwszego zakupu w ramach usługi Revolut Pay Checkout, ma siedzibę w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), spółką Revolut odpowiedzialną za Twoje dane osobowe jest Revolut Bank UAB.


3. Jakie dane osobowe są gromadzone na mój temat?

Jeśli zarejestrujesz się, aby korzystać z Revolut Pay Checkout i nie posiadasz konta w aplikacji Revolut, będziemy zbierać Twoje dane wskazane poniżej:

 • imię i nazwisko;
 • data urodzenia;
 • numer telefonu;
 • adres e-mail;
 • adres wysyłki;
 • preferowana metoda wysyłki;
 • adres rozliczeniowy; oraz
 • dane karty kredytowej/debetowej (w tym numer karty, data ważności i CVV).

Jeśli masz u nas konto w aplikacji Revolut, mamy już większość tych informacji. Nadal jednak będziemy musieli poprosić Cię o podanie adresu wysyłki i preferowanej metody wysyłki w przypadku określonych zakupów dokonywanych za pośrednictwem usługi Revolut Pay Checkout. Możesz także dodać zewnętrzne karty (spoza Revolut) do swojego profilu Revolut Pay Checkout, jeśli wolisz płacić za pośrednictwem innego konta. Do profilu Revolut Pay Checkout automatycznie dodamy wszystkie karty, które zostały użyte do doładowania konta Revolut. Możesz to jednak usunąć w dowolnym momencie, klikając ikonę kosza wyświetlaną obok każdej metody płatności w profilu Revolut Pay Checkout, jeśli nie chcesz, aby Twoja karta była zapisywana w ten sposób.

Zazwyczaj zbieramy dane osobowe opisane powyżej bezpośrednio od użytkownika. Możemy jednak również otrzymywać pewne informacje od odpowiedniego sprzedawcy. Będzie to zależeć od tego, w jaki sposób dany sprzedawca zdecydował się zintegrować Revolut Pay Checkout ze swoją stroną internetową.

Musimy przetwarzać dane osobowe określone powyżej, aby zapewnić użytkownikowi usługę Revolut Pay Checkout. Jeśli użytkownik nie przekaże nam tych informacji, nie będziemy w stanie:

 • świadczyć użytkownikowi usługi; lub
 • przetwarzać zakupu dokonanego przez użytkownika.

Możemy również przetwarzać pewne dane techniczne dotyczące urządzenia użytkownika (w tym dane urządzenia, adres IP, dostawcę usług, lokalizację, datę i godzinę, przeglądarkę i język), jeśli użytkownik poprosi nas o zapamiętanie jego urządzenia w celu automatycznego zalogowania go do usługi Revolut Pay Checkout w przypadku wszelkich przyszłych zakupów, których użytkownik będzie chciał dokonać przy użyciu tej usługi.


4. Kiedy działamy jako "administrator" i "podmiot przetwarzający"?

Działamy zarówno jako administrator, jak i podmiot przetwarzający (działając w imieniu odpowiednich sprzedawców, którzy udostępniają Revolut Pay Checkout na swoich stronach internetowych) Twoich danych osobowych podczas korzystania z Revolut Pay Checkout. Niniejsza informacja o ochronie prywatności określa przede wszystkim informacje, które musimy przekazać użytkownikowi, działając jako administrator danych.

Gdy użytkownik dokonuje zakupu za pomocą usługi Revolut Pay Checkout na stronie internetowej sprzedawcy, sprzedawca będzie również administratorem jego danych osobowych. Zalecamy zapoznanie się z informacją o ochronie prywatności sprzedawcy w celu uzyskania informacji o sposobie postępowania z danymi osobowymi użytkownika.


5. W jaki sposób wykorzystywane są moje dane osobowe?

Jako administrator danych musimy mieć podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych użytkownika w konkretnym celu zgodnie z przepisami o ochronie danych. W poniższej tabeli określiliśmy cele, dla których przetwarzamy dane osobowe użytkownika oraz podstawę prawną takiego przetwarzania.


Do czego wykorzystujemy dane osobowe użytkowników

Podstawa prawna wykorzystywania danych osobowych użytkownika

W celu sprawdzenia, czy użytkownik jest uprawniony do korzystania z usługi Revolut Pay Checkout.

Przestrzeganie umów i porozumień między użytkownikiem a nami.

Aby zapewnić użytkownikowi usługę Revolut Pay Checkout.

Przestrzeganie umów i porozumień między użytkownikiem a nami.

W celu uwierzytelnienia urządzenia użytkownika za każdym razem, gdy korzysta on z usługi Revolut Pay Checkout (jeśli użytkownik poprosił nas o zapamiętanie jego urządzenia na potrzeby kolejnych transakcji przy użyciu usługi Revolut Pay Checkout).

Zgoda.

Wysyłanie wiadomości SMS z jednorazowym kodem w celu weryfikacji tożsamości za każdym razem, gdy korzystasz z usługi Revolut Pay Checkout (chyba że poprosiłeś nas o zapamiętanie Twojego urządzenia).

Przestrzeganie umów i porozumień między użytkownikiem a nami.

Przechowywanie niektórych danych osobowych użytkownika w celu ułatwienia mu korzystania z innych naszych produktów, na przykład poprzez automatyczne wypełnianie jego danych osobowych (takich jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe) podczas rejestracji w aplikacji Revolut.

Uzasadnione interesy (w celu zapewnienia użytkownikowi niezakłóconej obsługi klienta w ramach naszej gamy produktów i usług).

Jeśli jesteś posiadaczem konta Revolut, automatycznie dodamy wszelkie karty, których użyłeś do doładowania konta Revolut, do Twojego profilu Revolut Pay Checkout.

Uzasadnione interesy (w celu zapewnienia użytkownikowi niezakłóconej obsługi klienta w ramach naszej gamy produktów i usług).

Aby przesłać użytkownikowi szczegółowe informacje na temat sposobu ubiegania się o nagrody (takie jak zwrot gotówki) oferowane użytkownikowi podczas procesu płatności.

Uzasadnione interesy (marketing naszych usług i rozwój naszej działalności). Pamiętaj, że zawsze będziesz mieć możliwość zrezygnowania z otrzymywania takich wiadomości w ramach procesu płatności. Jeśli przebywasz w Polsce lub na Węgrzech, poprosimy Cię o zgodę na wysyłanie takich wiadomości.

Przeprowadzanie kontroli w celu ochrony przed nieuczciwymi płatnościami.

Uzasadnione interesy (ochrona użytkownika i nas przed oszustwami).

Jeśli nie jesteś posiadaczem konta Revolut i korzystasz z usługi Revolut Pay Checkout na stronie internetowej sprzedawcy Stripe (co oznacza, że nie mamy bezpośredniej relacji ze sprzedawcą), udostępnimy dane Twojej karty Stripe w celu przetworzenia w imieniu sprzedawcy.

Uzasadnione interesy (w celu zapewnienia realizacji zakupu).


6. Czy udostępniacie moje dane osobowe innym osobom?

Spółki grupy Revolut

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika w ramach grupy spółek Revolut w celu zapewnienia użytkownikowi usługi Revolut Pay Checkout.

Dostawcy i partnerzy

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika zewnętrznym dostawcom i partnerom, którzy pomagają nam dostarczać lub udostępniać Revolut Pay Checkout. Tacy zewnętrzni dostawcy i partnerzy to m.in.:

 • dostawcy, którzy zapewniają nam usługi hostingu danych, bazy danych i przetwarzania kart; oraz
 • nasi partnerzy w zakresie usług bankowych i finansowych oraz sieci płatności, w tym Visa, Mastercard i Stripe.

Sprzedawcy

Będziemy udostępniać dane osobowe użytkownika sprzedawcom w zakresie niezbędnym do dostarczania użytkownikowi ich produktów i/lub usług oraz w celu umożliwienia nam wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec nich.

Należy pamiętać, że będziemy działać jako podmiot przetwarzający w imieniu odpowiedniego sprzedawcy, przekazując mu te informacje.

Ze względów prawnych

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika stronom trzecim:

 • jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani;
 • jeśli w dobrej wierze uznamy, że takie ujawnienie jest konieczne w celu spełnienia obowiązku prawnego lub żądania;
 • w celu egzekwowania naszych regulaminów; lub
 • aby chronić prawa i bezpieczeństwo użytkownika lub nasze.


7. Jak długo będą przechowywane moje dane osobowe?

Będzie to zależało od tego, czy użytkownik posiada konto w aplikacji Revolut.

Jeśli korzystasz z usługi Revolut Pay Checkout i nie masz konta w aplikacji Revolut, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez rok od:

 • zamknięcia konta Revolut Pay Checkout; lub
 • daty ostatniej transakcji przy użyciu usługi Revolut Pay Checkout.

Jeśli korzystasz z usługi Revolut Pay Checkout i posiadasz również konto płatnicze w Revolut, będziemy przechowywać twoje dane osobowe zgodnie z okresem przechowywania danych określonym w naszej Informacji o ochronie prywatności klientów.


8. Dodatkowe informacje

Więcej informacji na poniższe tematy można znaleźć w odpowiednich sekcjach naszej Informacji o ochronie prywatności klientów:

 • prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą;
 • prawo do złożenia skargi do lokalnego organu nadzorczego ds. ochrony danych na sposób, w jaki postępujemy z danymi osobowymi użytkownika;
 • międzynarodowe przekazywanie danych osobowych użytkownika poza Wielką Brytanię lub EOG (w zależności od przypadku); oraz
 • w jaki sposób chronimy dane osobowe użytkownika.


9. Aktualizacje

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą informację o ochronie prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na tej stronie. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w niniejszej informacji o ochronie prywatności, możemy powiadomić użytkownika pocztą elektroniczną, zanim zmiana wejdzie w życie.