Warunki promocji

Pozostałe Promocje

Darmowy Okres Próbny na dowolny płatny plan dla wybranych użytkowników planu Standard


Czego dotyczy ta Promocja?


Zapraszamy wybranych klientów posiadających plan Standard Revolut Ltd i Revolut Payments UAB do wypróbowania jednego z naszych płatnych osobistych planów subskrypcji (Plus, Premium lub Metal; „Płatny Plan”) z rabatem na opłaty obowiązującym przez określony czas („Promocja z Darmowym Okresem Próbnym”). Wybrani klienci będą mogli skorzystać z Promocji z Darmowym Okresem Próbnym klikając w odpowiednie ekrany w panelu Promocji z Darmowym Okresem Próbnym w aplikacji Revolut.


Kto jest uprawniony do udziału w Promocji z Darmowym Okresem Próbnym?


Promocja z Darmowym Okresem Próbnym będzie dostępna dla wybranych klientów Revolut Ltd i Revolut Bank UAB posiadających plan Standard, którzy spełnili wymagania procesu weryfikacyjnego „Poznaj Swojego Klienta” (KYC) i przeszli pomyślnie proces wprowadzający dla klientów. Wybrani klienci zobaczą w aplikacji Revolut panel Promocji z Darmowym Okresem Próbnym.


Niniejsza Promocja z Darmowym Okresem Próbnym będzie obowiązywać przez czas ustalony według uznania Revolut („Okres Promocji”).


Jak rozpocząć mój Darmowy Okres Próbny?


Rozpoczęcie Darmowego Okresu Próbnego jest proste. Pod warunkiem, że widzisz panel Promocji z Darmowym Okresem Próbnym w aplikacji Revolut, musisz jedynie zarejestrować się na Płatny Plan w Okresie Promocji i spełnić kryteria określone w niniejszym regulaminie.


Zaznaczamy, że w Darmowym Okresie Próbnym obowiązywać będzie Cię regulamin Twojego wybranego Płatnego Planu (np. regulamin mający zastosowanie do Planu Metal, jeśli wybrałeś okres próbny dla Planu Metal). Za okres objęty Darmowym Okresem Próbnym nie naliczymy żadnych opłat. Informację na temat długości okresu wolnego od opłat za wybrany Płatny Plan, tzn. czy potrwa to miesiąc, czy może przez dłuższy lub krótszy czas, przedstawimy Ci w panelu Promocji z Darmowym Okresem Próbnym przed rejestracją. Wraz z zakończeniem Darmowego Okresu Próbnego, domyślnie pozostaniesz na wybranym Płatnym Planie, chyba że poinformujesz nas o innej decyzji, i obowiązywać zaczną standardowe zasady wystawiania rachunków (miesięczne lub roczne).


Jeśli w Darmowym Okresie Próbnym zamówisz kartę, a następnie anulujesz Płatny Plan przed zakończeniem Darmowego Okresu Próbnego, będziesz zobowiązany do zwrotu wartości karty. Ma to na celu pokrycie naszych kosztów. Z tej przyczyny najlepiej wstrzymać się z zamówieniem karty do czasu podjęcia decyzji o dalszym korzystaniu z planu.


Jeśli Twój Darmowy Okres Próbny jest krótszy niż 14 dni (wliczając dni robocze i weekendy), będziesz mieć 14 dni od dnia rozpoczęcia Darmowego Okresu Próbnego na anulowanie subskrypcji (Twój „czas na przemyślenie”), ale następnie obowiązywać zaczną normalne zasady anulowania. Jeśli Twój Darmowy Okres Próbny przekracza 14 dni, w trakcie jego trwania przysługuje Ci prawo do anulowania wybranej subskrypcji (Twój „czas na przemyślenie”), ale po jego zakończeniu obowiązywać zaczną normalne zasady anulowania. Pamiętaj, że wszystkie nasze Płatne Plany są planami 12-miesięcznymi, niezależnie od tego, czy wybierzesz płatność miesięczną czy roczną. Możesz zrezygnować z Płatnych Planów przedterminowo, ale obowiązywać mogą wtedy opłaty. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji dotyczącej anulowania planu.


Zamówienie karty Metal


Jeśli anulujesz swą nową subskrypcję w okresie „czasu na przemyślenie”, ale zamówiłeś kartę Metal lub Premium, będziesz musiał zapłacić opłatę za dostarczenie karty. Jeśli zamówiłeś kartę Metal, będziesz musiał również dokonać opłaty za samą kartę Metal. Do zapłaty opłaty za dostarczenie karty możesz również zostać zobowiązany, jeśli zamówiłeś drugą kartę lub dodatkowe karty Revolut, a następnie postanowiłeś anulować swoją subskrypcję w okresie „czasu na przemyślenie”. Informacje na temat kosztu karty Metal na Twoim rynku oraz opłat związanych z dostarczaniem kart znajdziesz na stronie opłat Metal.


Zamówienie karty Premium


Jeśli anulujesz swą nową subskrypcję w okresie „czasu na przemyślenie”, ale zamówiłeś kartę Premium lub Standard, będziesz musiał zapłacić opłatę za dostarczenie karty. Do zapłaty opłaty za dostarczenie karty możesz również zostać zobowiązany, jeśli zamówiłeś drugą kartę lub dodatkowe karty Revolut, a następnie postanowiłeś anulować swoją subskrypcję w okresie „czasu na przemyślenie”. Informacje na temat opłat związanych z dostarczaniem kart znajdziesz na stronie opłat Premium.


Zamówienie karty Plus


Jeśli anulujesz swą nową subskrypcję w okresie „czasu na przemyślenie”, ale zamówiłeś kartę Plus lub Standard, będziesz musiał zapłacić opłatę za dostarczenie karty. Do zapłaty opłaty za dostarczenie karty możesz również zostać zobowiązany, jeśli zamówiłeś drugą kartę lub dodatkowe karty Revolut, a następnie postanowiłeś anulować swoją subskrypcję w okresie „czasu na przemyślenie”. Informacje na temat opłat związanych z dostarczaniem kart znajdziesz na stronie opłat Plus.


Jakie inne informacje prawne powinienem znać?


Do niniejszej Promocji z Darmowym Okresem Próbnym zastosowanie mają poniższe warunki. Poniżej podsumowano niektóre (ale nie wszystkie) z nich:


 • Promocja podlega warunkom niniejszego regulaminu. Możemy anulować promocję lub zmienić regulamin w dowolnym czasie bez uprzedniego zawiadomienia.
 • Niniejsza promocja skierowana jest wyłącznie do wybranych klientów Revolut Ltd i Revolut Payments UAB. By być osobą uprawnioną do udziału w promocji, w aplikacji Revolut musisz widzieć panel Promocji z Darmowym Okresem Próbnym. Jeśli nie widzisz tego panelu w swej aplikacji, oznacza to, że nie jesteś uprawniony do udziału.
 • Wybierzemy klientów Revolut Ltd i Revolut Payments UAB, którzy spełnili wymagania procesu weryfikacyjnego „Poznaj Swojego Klienta” (KYC) i są w trakcie procesu wprowadzającego dla klientów Revolut, którzy naszym zdaniem mogą być zainteresowani wypróbowaniem jednego z naszych Płatnych Planów. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Wybranych klientów zaprosimy do udziału w Darmowym Okresie Próbnym w aplikacji Revolut.
 • Zgadzamy się na przyznanie Ci Darmowego Okresu Próbnego na określony czas (poinformujemy Cię o długości tego Darmowego Okresu Próbnego przed jego rozpoczęciem). Po zakończeniu Darmowego Okresu Próbnego obowiązywać będą normalne zasady wystawiania rachunków i anulowania.
 • Nasze Płatne Plany są planami 12-miesięcznymi, niezależnie od tego, czy wybierzesz płatność miesięczną czy roczną, a Darmowy Okres Próbny nie jest wliczany w ten 12-miesięczny okres. Niniejsza promocja obowiązywać będzie od dnia, w którym w Twojej aplikacji Revolut pojawi się panel Promocji z Darmowym Okresem Próbnym do daty końcowej lub daty Twojego wyboru. Informację na temat długości Twojego Darmowego Okresu Próbnego przedstawimy Ci w panelu Promocji z Darmowym Okresem Próbnym w Aplikacji Revolut przed rejestracją. Nie możesz prosić nas o zaproszenie do promocji, jeśli nie zostałeś wybrany, ani prosić na o jej przedłużenie, jeśli ją przegapisz.
 • Oficjalną wersją niniejszego regulaminu jest wersja w języku angielskim. Możemy z uprzejmości dostarczyć tłumaczenia, jednakże wersja w języku angielskim pozostanie wersją obowiązującą i będzie służyć za podstawę we wszelkich sporach i postępowaniach prawnych.


Informacje dotyczące niniejszej promocji:


Jeśli jesteś klientem Revolut Ltd, promocja podlega przepisom prawa angielskiego, a sądy Anglii i Walii posiadają wyłączną właściwość w zakresie rozstrzygania wszelkich sporów ją dotyczących.


Jeśli jesteś klientem Revolut Payments UAB, promocja podlega przepisom prawa litewskiego, a sądy litewskie posiadają wyłączną właściwość w zakresie rozstrzygania wszelkich sporów jej dotyczących.


Regulamin Promocji z Nagrodą Pieniężną na Miesiąc Dumy Revolut


Świętując Miesiąc Dumy, Revolut wprowadza promocję z nagrodą pieniężną („Promocja z Nagrodą Pieniężną na Miesiąc Dumy Revolut”). Klienci Revolut Ltd, Revolut Payments UAB i Revolut Technologies Inc. zostaną zaproszeni do publikacji kreatywnych fotografii ich tęczowej karty Revolut na ich profilach w mediach społecznościowych (Instagram lub Twitter), by promować kartę i zwiększyć poziom świadomości na temat Miesiąca Dumy.


Jeśli posiadasz już tęczową kartę Revolut, możesz zgłosić zdjęcie tej karty. Jeśli nie posiadasz jeszcze tęczowej karty Revolut, bądź jeśli chcesz otrzymać kolejną, a jesteś klientem Revolut Ltd i Revolut Payments UAB, będziesz mógł zamówić tęczową kartę Revolut w aplikacji po dokonaniu jednej transakcji w postaci darowizny w wysokości co najmniej 1 £ (lub równowartość tej kwoty w innej walucie) na rzecz ILGA-Europe za pośrednictwem aplikacji Revolut. By móc zamówić tęczową kartę Revolut, musisz wpłacić darowiznę opiewającą na kwotę co najmniej 1 £ (lub równowartość tej kwoty w innej walucie) - dwie transakcje dające w sumie 1 £ nie pozwalają na złożenie zamówienia. ILGA-Europe to niezależna, międzynarodowa pozarządowa organizacja wspierająca prawa człowieka i równouprawnienie dla lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i interpłciowych w Europie i Azji Centralnej. Więcej informacji na temat jej działalności znajdziesz tutaj. Za każdą tęczową kartę Revolut zamówioną w ramach Promocji z Nagrodą Pieniężną na Miesiąc Dumy Revolut, wpłacimy 1 € na rzecz ILGA-Europe, do łącznej kwoty 5.000 £. Jeśli jesteś klientem Revolut Technologies Inc z USA, by uzyskać tęczową kartę możesz wpłacić darowiznę na rzecz OutRight w wysokości co najmniej 5 $ za pośrednictwem aplikacji Revolut.


Promocja z Nagrodą Pieniężną na Miesiąc Dumy Revolut będzie prowadzona jako jedna promocja dla klientów Revolut Ltd, Revolut Technologies Inc i Revolut Payments UAB. Niniejszy regulamin reguluje całość promocji. Klientom Revolut Ltd, Revolut Technologies Inc i Revolut Payments UAB, którzy uczestniczą w promocji w Okresie Promocji (jak zdefiniowano poniżej) przysługiwać będzie nagroda pieniężna, jeśli spełnią kryteria uprawnienia (które przedstawiono poniżej).


Kto może wziąć udział w Promocji z Nagrodą Pieniężną na Miesiąc Dumy Revolut?


Udział w niniejszej promocji wziąć mogą klienci Revolut Ltd, Revolut Payments UAB i Revolut Technologies Inc, którzy posiadają plany Indywidualne (klienci Biznesowi nie są uprawnieni do udziału w promocji), jeśli przejdą przez proces wprowadzający dla klientów (spełnią wymogi naszego procesu weryfikacyjnego „Poznaj Swojego Klienta” (KYC)) i mieszkają na „rynku objętym promocją”. Rynek objęty promocją dla Revolut Ltd to rynek Anglii, Szkocji lub Walii. Rynek objęty promocją dla Revolut Technologies Inc to rynek Stanów Zjednoczonych. Rynek objęty promocją dla Revolut Payments UAB to każdy rynek, na którym świadczy usługi na rzecz klientów, za wyjątkiem następujących krajów:


 • Cypr
 • Włochy
 • Łotwa
 • Luksemburg
 • Liechtenstein
 • Malta
 • Portugalia
 • Hiszpania


Co muszę zrobić, by wziąć udział w Promocji z Nagrodą Pieniężną Revolut?


 1. Kliknij w baner ILGA w aplikacji Revolut i dokonaj darowizny w wysokości co najmniej 1 £ na rzecz ILGA - jak wskazano powyżej, darowizna musi zostać dokonana w ramach jednej transakcji (dwie transakcje dające w sumie 1 £ nie spowodują odblokowania funkcji pozwalającej na zamówienie tęczowej karty Revolut). W przypadku USA - podaruj co najmniej 5 $ w ramach jednej darowizny na rzecz OutRight w aplikacji Revolut.
 2. Po wpłacie darowizny w kwocie co najmniej 1 £ na rzecz ILGA lub 5 $ na rzecz OutRight, zostaniesz zaproszony do zamówienia tęczowej karty Revolut w aplikacji - zamów kartę i zleć jej wysyłkę na Twój adres (dopasujemy każde zamówienie tęczowej karty Revolut z darowizną 1 £ na rzecz ILGA, do łącznej kwoty 5.000 £). Pamiętaj, że jeśli zamówiłeś tęczową kartę Revolut przed rozpoczęciem okresu promocji z nagrodą pieniężną, nie będziesz mógł zamówić w tym roku kolejnej i nie będziesz widzieć banera ILGA w aplikacji;
 3. Gdy otrzymasz tęczową kartę Revolut lub jeśli posiadasz już tęczową kartę Revolut, zdobądź się na kreatywność i wykonaj zdjęcie Twojej karty na wybranym przez siebie tle (możesz zrobić zdjęcie swojej tęczowej karty obok tęczowej flagi w malowniczej lokalizacji). By być uprawnionym do udziału, Twoje zdjęcie musi przedstawiać tęczową kartę Revolut;
 4. Opublikuj swoje zdjęcie na Instagramie lub Twitterze korzystając z własnego konta, otaguj @revolutapp i użyj hashtaga #Revolut #PayWithPride; oraz
 5. Powyższe kroki musisz wykonać przed zakończeniem Okresu Promocji (patrz poniżej).


Wybór zwycięzcy


Wraz z zakończeniem Okresu Promocji wybierzemy spośród kwalifikujących się zgłoszeń zdjęcie, które w naszej opinii jest najbardziej kreatywne. Decyzje Revolut dotyczące zarządzania i prowadzenia Promocji z Nagrodą Pieniężną na Miesiąc Dumy Revolut, w tym w zakresie wyboru zwycięzcy, są ostateczne i wiążące. Jeśli wybierzemy Twoje zdjęcie, skontaktujemy się z Tobą za pośrednictwem konta w mediach społecznościowych (tego, którego użyłeś by opublikować zdjęcie na profilu lub stronie Revolut), by poinformować, że wygrałeś i zapytać o Twój adres mailowy powiązany z rachunkiem Revolut, co pozwoli nam zidentyfikować Cię jako klienta Revolut. Gdy już zidentyfikujemy Cię jako klienta Revolut, uznamy nagrodę pieniężną na Twoim rachunku Revolut w walucie, w której prowadzony jest Twój rachunek.


Ile potrwa Promocja z Nagrodą Pieniężną na Miesiąc Dumy Revolut?


Promocja potrwa od godz. 00:00 UK BST dnia 11 czerwca do godz. 23:59 UK BST dnia 15 lipca (od godz. 01:00 CET dnia 11 czerwca do godz. 00:59 CET dnia 15 lipca oraz od godz. 7:00 EDT dnia 11 czerwca do 11:59 EDT 15 lipca). Zwycięzcy zostaną wybrani po zakończeniu Okresu Promocji, a naszym zamiarem jest wybór osoby, której zdjęcie uznaliśmy za najbardziej kreatywne przed Światowym Dniem Dumy przypadającym 12 sierpnia. Będziemy starać się ogłosić zwycięzcę również w Światowym Dniu Dumy 12 sierpnia.


Co otrzymam, jeśli wygram?


Więcej informacji na temat sposobu wybierania zwycięzców można znaleźć w sekcji „Wybór zwycięzcy”. Zwycięzcą zostanie jedna osoba. Zwycięzca otrzyma ustaloną kwotę w wysokości 5.000£ (lub równowartość tej kwoty w innej walucie). Jeśli wygrasz, ale Twój rachunek Revolut nie jest rachunkiem prowadzonym w funtach szterlingach, nagroda pieniężna zostanie uznana w walucie Twojego rachunku, a my zastosujemy kurs walutowy obowiązujący w dacie uznania danej kwoty.


Revolut dołoży starań, by uznać kwotę nagrody pieniężnej na Twoim rachunku Revolut w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia zwycięzcy, przy czym dopiero po weryfikacji, czy zwycięzca jest klientem Revolut.


W jaki sposób będziecie przetwarzać moje dane osobowe?


Będziemy zapraszać klientów do udziału w promocji na naszych profilach w mediach społecznościowych - na Instagramie i Twitterze. Jeśli zdecydujesz się wziąć udział w niniejszym losowaniu nagród publikując zdjęcie na swym koncie w mediach społecznościowych i tagując Revolut, a także jeśli jesteś uprawniony do udziału w akcji, włączymy Cię do puli uczestników.


Uczestnicząc w niniejszej promocji z nagrodą pieniężną przyjmujesz do wiadomości, iż będziemy przetwarzać zdjęcie, które zgłosisz oraz Twoje oznaczenie lub nazwę w mediach społecznościowych. Potwierdzasz również, iż możemy wykorzystać Twoje zdjęcie znajdujące się na Twoich profilach w mediach społecznościowych na Instagramie i Twitterze celem promowania naszych tęczowych kart i Miesiąca Dumy, nawet jeśli nie zostaniesz zwycięzcą. Jeśli zostaniesz zwycięzcą, przy potwierdzaniu, że Promocja z Nagrodą Pieniężną na Miesiąc Dumy Revolut dobiegła końca na naszych profilach społecznościowych na Instagramie i Twitterze, obok Twojego zdjęcia możemy również zamieścić Twoje imię i nazwisko.


Co jeszcze powinienem wiedzieć?


 1. Całość zdjęcia musi stanowić jeden oryginalny utwór stworzony przez Ciebie i nie może być starsze niż 1 rok w stosunku do daty rozpoczęcia Okresu Promocji.
 2. Twoje zdjęcie musi posiadać format cyfrowy i zostać opublikowane online na naszym profilu w mediach społecznościowych - na Instagramie lub Twitterze. Nie przyjmujemy zgłoszeń w formie papierowej. Zdjęcie nie musi zostać wykonane aparatem cyfrowym - dopuszczalne są również skany negatywów, klisz czy wydruków fotograficznych. Maksymalny rozmiar plików cyfrowych to 5 megabajtów i muszą posiadać one format JPEG lub JPG.
 3. Zdjęcie nie może zawierać obscenicznych, prowokacyjnych, szkalujących, wulgarnych, potencjalnie wrażliwych czy innych nieodpowiednich treści.
 4. Publikując zdjęcie na swym profilu w mediach społecznościowych w ramach Promocji z Nagrodą Pieniężną na Miesiąc Dumy Revolut potwierdzasz, że zgłoszone zdjęcie stanowi oryginalny utwór stworzony wyłącznie przez Ciebie, że zdjęcie nie narusza praw autorskich, znaków towarowych, praw osobistych, praw do prywatności/publikacji ani praw własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby czy podmiotu oraz iż żadna inna osoba nie posiada żadnego prawa, tytułu, roszczenia, czy udziału w lub do zdjęcia, a także potwierdzasz, iż jesteśmy (Revolut) uprawnieni do wykorzystywania Twojego zdjęcia w naszych kampaniach marketingowych dotyczących tęczowej karty Revolut oraz w związku z Miesiącem Dumy.
 5. Możemy zawiesić lub zakończyć Promocję z Nagrodą Pieniężną na Miesiąc Dumy Revolut przed upływem Okresu Promocji, jeśli uznamy, wedle naszej uzasadnionej opinii, iż Promocja z Nagrodą Pieniężną na Miesiąc Dumy Revolut wykorzystywana jest w sposób stanowiący nadużycie lub może mieć ona negatywny wpływ na wartość firmy lub reputację Revolut. Możemy tego dokonać w odniesieniu do konkretnej osoby, podmiotu (tzn. tylko dla Revolut Ltd, Revolut Technologies Inc lub tylko dla Revolut Payments UAB), terytorium lub dla całości promocji. Jeśli skorzystamy z tego prawa, postaramy się zawiadomić Cię o tym z wyprzedzeniem na naszej stronie internetowej lub w inny sposób, np. potwierdzając odwołanie Promocji z Nagrodą Pieniężną na Miesiąc Dumy Revolut w powiązanym poście lub komentarzu na naszych profilach w mediach społecznościowych na Instagramie i Twitterze. Prosimy o kontakt ze Wsparciem w aplikacji, jeśli uważasz, że kwalifikujesz się do konkretnego świadczenia związanego z Promocja z Nagrodą Pieniężną na Miesiąc Dumy Revolut, które nie zostało Ci przyznane w związku z takowym przedterminowym zawieszeniem lub zakończeniem.
 6. Istnieje możliwość wystąpienia zdarzeń pozostających poza kontrolą Revolut, które uniemożliwią skorzystanie z niniejszej promocji. Odpowiednio, Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, bezpośrednie czy pośrednie, poniesione w wyniku zdarzeń pozostających poza kontrolą Revolut.
 7. Jeśli zamkniesz swój rachunek Revolut, bądź jeśli zawiesimy lub nałożymy ograniczenia na Twój rachunek w okresie pomiędzy ogłoszeniem Cię zwycięzcą, a otrzymaniem kwoty nagrody pieniężnej, nagroda pieniężna przepada.
 8. Jeśli będziemy posiadać uzasadnione podstawy, by uznać, że uczestniczyłeś w jakimkolwiek oszustwie lub istotnym nadużyciu dotyczącym niniejszej Promocji z Nagrodą Pieniężną na Miesiąc Dumy Revolut (np. próba uzyskania nieuczciwej korzyści przy pomocy oszustwa czy publikacja obraźliwego zdjęcia czy treści), możemy - wedle naszego wyłącznego uznania - podjąć kroki, które uznamy za słuszne w danej sytuacji.
 9. Niniejszy regulamin został opublikowany w języku angielskim, a wszelkie jego tłumaczenia zapewniono dla wygody i stanowią jedynie nieoficjalne tłumaczenie - uczestnicy Promocji z Nagrodą Pieniężną na Miesiąc Dumy Revolut nie mogą dochodzić jakichkolwiek praw na podstawie wersji przetłumaczonej. Wersja niniejszego regulaminu w języku angielskim stanowi wersję nadrzędną, ostateczną i wiążącą. We wszelkich postępowaniach prawnych wykorzystywana będzie wersja angielska.
 10. W zakresie dozwolonym przepisami prawa, niniejszy Regulamin Promocji z Nagrodą Pieniężną na Miesiąc Dumy Revolut podlega i interpretowany będzie zgodnie z przepisami prawa Anglii i Walii, jeśli jesteś klientem Revolut Ltd, zgodnie z przepisami Stanu Nowy Jork, jeśli jesteś klientem Revolut Technologies Inc oraz zgodnie z przepisami prawa Litwy, jeśli jesteś klientem Revolut Payments UAB. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym regulaminem będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy w Anglii, jeśli dotyczą reklamacji klienta Revolut Ltd, przez sądy stanowe lub federalne w Hrabstwie Nowy Jork w Stanie Nowy Jork, jeśli dotyczą reklamacji klienta Revolut Technologies Inc, a przez sąd właściwy na Litwie, jeśli dotyczą reklamacji klienta Revolut Payments UAB.
 11. Niniejsza Promocja i Konkurs nie są sponsorowane przez Instagrama ani Twittera, które posiadają swoje własne Regulaminy Korzystania z Usług i Polityki Prywatności.
 12. Niniejsza Promocja i Konkurs nie są sponsorowane przez Metropolitan Commercial Bank, spółkę członkowską FDIC.


Promocja ze Zwrotem Środków za Krajowe Transakcje Zakupu w Sklepie


Revolut będzie nagradzać użytkowników, którzy dokonają siedmiu Krajowych Transakcji Zakupu w Sklepie przy pomocy swej karty Revolut za pośrednictwem Google Pay lub Apple Pay. Użytkownikom, którzy dokonają takich zakupów w Okresie Promocji przysługiwać będzie zwrot środków wysokości 5% od Krajowych Transakcji Zakupu w Sklepie (dalej: „Okres Zwrotu Środków”).


Kto jest uprawniony do udziału w Promocji ze Zwrotem Środków za Krajowe Transakcje Zakupu w Sklepie?


By stać się osobą uprawnioną do udziału w promocji musisz:


 • Pobrać aplikację Revolut;
 • Otworzyć rachunek w Revolut;
 • Posiadać aktywny rachunek (niezawieszony i bez nałożonych ograniczeń); oraz
 • Otrzymać osobiście wiadomość mailową od Revolut zapraszającą Cię do udziału w Promocji ze Zwrotem Środków za Krajowe Transakcje Zakupu w Sklepie.


Obecni klienci będą wybierani do udziału w niniejszej promocji zgodnie z naszą Polityką Prywatności dla klientów.


Co muszę zrobić, by wziąć udział w Promocji ze Zwrotem Środków za Krajowe Transakcje Zakupu w Sklepie?


 1. Otrzymać od nas wiadomość mailową potwierdzającą, że jesteś uprawniony do udziału w promocji;
 2. Dodać swoją Kartę Revolut do portfela Apple Pay lub Google Pay;
 3. Dokonać siedmiu Krajowych Transakcji Zakupu w Sklepie przy pomocy karty Revolut za pośrednictwem Google Pay lub Apple Pay w Okresie Promocji, który trwa od 18 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r. do godz. 23:59 (UK GMT).


Celem uniknięcia wątpliwości, zaproszenie do udziału w Promocji ze Zwrotem Środków za Krajowe Transakcje Zakupu w Sklepie jest imienne. Oznacza to, że udział w Kampanii Zwrotu Środków wziąć może wyłącznie bezpośredni adresat takiego zaproszenia Revolut, przy pomocy jego własnego rachunku Revolut i własnej karty Revolut.


Czym są Krajowe Transakcje Zakupu w Sklepie?


Krajowe Transakcje Zakupu w Sklepie to:


 1. Płatności kartą w sklepie;
 2. Zakupy dokonywane na terytorium Zjednoczonego Królestwa.


Płatności kartą w sklepie to płatności kartą, przy których system punktu sprzedaży uznaje go za obecnego w sklepie.


Do jak wysokiego zwrotu środków się kwalifikuję?


Uczestnicy mogą otrzymać 5,0% zwrot środków, do kwoty 100 £, z tytułu Krajowych Transakcji Zakupu w Sklepie dokonanych w Okresie Zwrotu Środków.


Jak długi jest Okres Zwrotu Środków?


Okres Zwrotu Środków biegnie od 18 marca 2021 r. do 17 kwietnia 2021 r. do godz. 23:59 (UK GMT).


Skąd mam wiedzieć, czy przyznano mi zwrot środków i jak mam go odebrać?


Revolut będzie wpłacać kwotę zwrotu środków na Twój Rachunek Revolut w terminie dziesięciu (10) dni roboczych od zakończenia Okresu Zwrotu Środków.


Co jeszcze powinienem wiedzieć?


 1. Możemy zawiesić lub zakończyć Promocję ze Zwrotem Środków za Krajowe Transakcje w Sklepie przed datą końcową wspomnianą powyżej, jeśli uznamy, wedle naszej uzasadnionej opinii, iż Promocja ze Zwrotem Środków za Krajowe Transakcje w Sklepie wykorzystywana jest w sposób stanowiący nadużycie lub może mieć ona negatywny wpływ na wartość firmy lub reputację Revolut. Możemy tego dokonać w zakresie indywidualnym lub dla całej Promocji. Jeśli skorzystamy z tego prawa, postaramy się zawiadomić Cię o tym z wyprzedzeniem na naszej stronie internetowej. Prosimy o kontakt ze wsparciem, jeśli uważasz, że kwalifikujesz się do konkretnego świadczenia związanego z promocją, które nie zostało Ci przyznane w związku z takowym przedterminowym zawieszeniem lub zakończeniem.
 2. Istnieje możliwość wystąpienia zdarzeń pozostających poza kontrolą Revolut, które uniemożliwią skorzystanie z niniejszej promocji. Odpowiednio, Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, bezpośrednie czy pośrednie, poniesione w wyniku zdarzeń pozostających poza kontrolą Revolut.
 3. Jeśli dokonasz zakupu kwalifikującego do promocji ze zwrotem środków, a następnie zwrócisz ten zakup w zamian za zwrot pieniędzy, zwrot środków przepadnie.
 4. Jeśli zamkniesz swój Rachunek Revolut, bądź jeśli zawiesimy lub nałożymy ograniczenia na Twój Rachunek w okresie pomiędzy kwalifikującą Krajową Transakcją Zakupu w Sklepie i otrzymaniem Zwrotu Środków, zwrot środków przepada.
 5. Jeśli będziemy posiadać uzasadnione podstawy, by uznać, że uczestniczyłeś w jakimkolwiek oszustwie lub istotnym nadużyciu dotyczącym niniejszej Promocji ze Zwrotem Środków za Krajowe Transakcje w Sklepie (np. próba uzyskania nieuczciwej korzyści przy pomocy oszustwa), możemy - wedle naszego wyłącznego uznania - podjąć kroki, które uznamy za słuszne w danej sytuacji.
 6. Revolut Ltd nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia wynikające z niedopełnienia lub naruszenia obowiązku dotyczącego towarów lub usług dostarczanych przez osoby trzecie, takie jak osoby trzecie uczestniczące w Promocji.
 7. Niniejszy regulamin został opublikowany w języku angielskim, a wszelkie jego tłumaczenia zapewniono dla wygody i stanowią jedynie nieoficjalne tłumaczenie - uczestnicy Promocji ze Zwrotem Środków za Krajowe Transakcje w Sklepie nie mogą dochodzić jakichkolwiek praw na podstawie wersji przetłumaczonej. Wersja niniejszego regulaminu w języku angielskim stanowi wersję nadrzędną, ostateczną i wiążącą. We wszelkich postępowaniach prawnych wykorzystywana będzie wersja angielska.
 8. W przypadku klientów Revolut Ltd, w zakresie dozwolonym przepisami prawa, niniejszy Regulamin Promocji ze Zwrotem Środków za Krajowe Transakcje w Sklepie podlega i interpretowany będzie zgodnie z przepisami prawa Anglii i Walii. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym regulaminem będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy w Anglii.


Promocja ze Zwrotem Środków za Zakupy Spożywcze - UE


Revolut chce wynagrodzić użytkowników, którzy ulepszą swój plan do poziomu Plus, Premium lub Metal. Użytkownikom, którzy dokonają ulepszenia swego planu w Okresie promocji przysługiwać będzie zwrot środków w wysokości do 20% za zakupy spożywcze dokonane w Wybranych Markach przez kolejne dwa miesiące.


Do jak wysokiego zwrotu środków się kwalifikuję?


Kwota zwrotu środków, jaką mogą otrzymać uczestnicy zależy od planu, do poziomu którego następuje ulepszenie.


 • Użytkownikom, którzy dokonają ulepszenia do poziomu planu Plus przysługiwać będzie zwrot środków w wysokości 5%
 • Użytkownikom, którzy dokonają ulepszenia do poziomu planu Premium przysługiwać będzie zwrot środków w wysokości 10%
 • Użytkownikom, którzy dokonają ulepszenia do poziomu planu Metal przysługiwać będzie zwrot środków w wysokości 20%


Które Wybrane Marki objęte są Promocją ze Zwrotem Środków za Zakupy Spożywcze?


Wybrane Marki zależą od kraju, w którym posiadasz swój główny rachunek.


Kraj, w którym Użytkownik posiada swój główny rachunek i wybrane marki:


 • Rumunia


Megaimage, Lidl, Kaufland, Carrefour i Auchan,


 • Polska


Lidl, Biedronka, Auchan, Carrefour, Kaufland i Żabka


 • Francja


Carrefour, Lidl, Franprix, Auchan i Intermarche


 • Hiszpania


Mercadona, Lidl i Aldi


 • Portugalia


Continente, Lidl, Pingo Doce, Aldi i Auchan


 • Włochy


Lidl, Carrefour, Co-Op, Conad i Esselunga


Czy dla zwrotu środków ustalono limit?


Limit zwrotu środków zależy od kraju, w którym posiadasz swój główny rachunek.


Kraj, w którym Użytkownik posiada swój główny rachunek:


Limit zwrotu środków


 • Rumunia


Zwrot środków przysługuje wyłącznie do kwoty 375 RON / 375 RON / 460 RON wydanej na zakupy spożywcze na miesiąc w Wybranych Markach dla użytkowników, którzy dokonali ulepszenia odpowiednio do poziomu planu Plus / Premium / Metal.


 • Polska


Zwrot środków przysługuje wyłącznie do kwoty 375 zł / 375 zł / 425 zł wydanej na zakupy spożywcze na miesiąc w Wybranych Markach dla użytkowników, którzy dokonali ulepszenia odpowiednio do poziomu planu Plus / Premium / Metal.


 • Francja, Hiszpania, Portugalia i Włochy


Zwrot środków przysługuje wyłącznie do kwoty 75,00 € / 100,00 € / 120,00 € wydanej na zakupy spożywcze na miesiąc w Wybranych Markach dla użytkowników, którzy dokonali ulepszenia odpowiednio do poziomu planu Plus / Premium / Metal.


Kto jest uprawniony do udziału w Promocji ze Zwrotem Środków za Zakupy Spożywcze?


By stać się osobą uprawnioną do udziału w promocji musisz:


 • Pobrać aplikację Revolut;
 • Otworzyć rachunek w Revolut;
 • Posiadać aktywny rachunek (niezawieszony i bez nałożonych ograniczeń); oraz
 • Otrzymać osobiście wiadomość mailową od Revolut zapraszającą Cię do udziału w Kampanii Płatnych Planów.


Obecni klienci będą wybierani do udziału w niniejszej promocji zgodnie z naszą Polityką Prywatności dla klientów.


Co muszę zrobić, by wziąć udział w Promocji Płatnych Planów?


 • Otrzymać od nas wiadomość mailową potwierdzającą, że jesteś uprawniony do udziału w promocji;
 • Ulepszyć poziom swego planu na Plus, Premium lub Metal; oraz
 • Ulepszenia planu musisz dokonać w Okresie Promocji, który trwa od 18 marca 2021 r. do 24 marca 2021 r. do godz. 23:59 (UK GMT).


Celem uniknięcia wątpliwości, zaproszenie do udziału w Promocji ze Zwrotem Środków za Zakupy Spożywcze jest imienne. Oznacza to, że udział w Kampanii Zwrotu Środków wziąć może wyłącznie bezpośredni adresat takiego zaproszenia Revolut, przy pomocy jego własnego rachunku Revolut i własnej karty Revolut.


Jak długo potrwa Promocja ze Zwrotem Środków za Zakupy Spożywcze?


Promocja ze Zwrotem Środków za Zakupy Spożywcze została rozbita na dwa (2) oddzielne (i niezależne) okresy uczestnictwa, a mianowicie:


 • Od 18 marca 2021 r. do 17 kwietnia 2021 r. („Kampania Marcowa”); oraz
 • Od 18 kwietnia 2021 r. do 17 maja 2021 r. („Kampania Kwietniowa”) (dalej każdy z okresów: „Okres Kampanii”).


Skąd mam wiedzieć, czy przyznano mi zwrot środków i jak mam go odebrać?


Revolut będzie wpłacać kwotę zwrotu środków na Twój Rachunek Revolut w terminie dziesięciu (10) dni roboczych od zakończenia Okresu Kampanii.


Co jeszcze powinienem wiedzieć?


 • Możemy zawiesić lub zakończyć Promocję ze Zwrotem Środków za Zakupy Spożywcze przed datą końcową wspomnianą powyżej, jeśli uznamy, wedle naszej uzasadnionej opinii, iż Promocja ze Zwrotem Środków za Zakupy Spożywcze wykorzystywana jest w sposób stanowiący nadużycie lub może mieć ona negatywny wpływ na wartość firmy lub reputację Revolut. Możemy tego dokonać w zakresie indywidualnym lub dla całej Promocji. Jeśli skorzystamy z tego prawa, postaramy się zawiadomić Cię o tym z wyprzedzeniem na naszej stronie internetowej. Prosimy o kontakt ze wsparciem, jeśli uważasz, że kwalifikujesz się do konkretnego świadczenia związanego z promocją, które nie zostało Ci przyznane w związku z takowym przedterminowym zawieszeniem lub zakończeniem.
 • Istnieje możliwość wystąpienia zdarzeń pozostających poza kontrolą Revolut, które uniemożliwią skorzystanie z niniejszej promocji. Odpowiednio, Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, bezpośrednie czy pośrednie, poniesione w wyniku zdarzeń pozostających poza kontrolą Revolut.
 • Jeśli dokonasz zakupu u jednej z uczestniczących Marek opiewającego na kwalifikującą kwotę, a kwota ta zostanie następnie z powrotem uznana na Twoim Rachunku w drodze zwrotu lub innego rodzaju uznania, utracisz uprawnienie do promocji ze zwrotem środków.
 • Jeśli zamkniesz swój rachunek Revolut lub odstąpisz od umowy o ulepszenie poziomu Planu Revolut w okresie pomiędzy kwalifikującą transakcją zakupu i otrzymaniem kwoty promocyjnego zwrotu środków, utracisz uprawnienie do promocji.
 • Jeśli będziemy posiadać uzasadnione podstawy, by uznać, że uczestniczyłeś w jakimkolwiek oszustwie lub istotnym nadużyciu dotyczącym niniejszej Oferty (np. próba uzyskania nieuczciwej korzyści przy pomocy oszustwa), możemy - wedle naszego wyłącznego uznania - podjąć kroki, które uznamy za słuszne w danej sytuacji.
 • Revolut Ltd nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia wynikające z niedopełnienia lub naruszenia obowiązku dotyczącego towarów lub usług dostarczanych przez osoby trzecie, takie jak osoby trzecie uczestniczące w Promocji.
 • Niniejszy regulamin został opublikowany w języku angielskim, a wszelkie jego tłumaczenia zapewniono dla wygody i stanowią jedynie nieoficjalne tłumaczenie - uczestnicy Promocji ze Zwrotem Środków za Zakupy Spożywcze nie mogą dochodzić jakichkolwiek praw na podstawie wersji przetłumaczonej. Wersja niniejszego regulaminu w języku angielskim stanowi wersję nadrzędną, ostateczną i wiążącą. We wszelkich postępowaniach prawnych wykorzystywana będzie wersja angielska.
 • W przypadku klientów Revolut Ltd, w zakresie dozwolonym przepisami prawa, niniejszy Regulamin Promocji ze Zwrotem Środków za Zakupy Spożywcze podlega i interpretowany będzie zgodnie z przepisami prawa Anglii i Walii. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym regulaminem będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy w Anglii.


Regulamin Promocji z Nagrodą Pieniężną dla Użytkowników Revolut Shopper


Revolut wprowadza „Revolut Shopper”, nową wtyczkę do przeglądarki internetowej, która umożliwia klientom dokonywanie bezpiecznych zakupów i korzystanie z atrakcyjnych ofert przy dokonywaniu płatności. Wtyczka Revolut Shopper łączy w sobie kody rabatowe do internetowych sklepów detalicznych oraz możliwość zaoszczędzenia pieniędzy na elektronicznych transakcjach zakupu dokonywanych przy pomocy kart wirtualnych Revolut. Klienci mogą przeglądać strony internetowe swoich ulubionych sprzedawców detalicznych, wybierać towary do swego koszyka i przeglądać rabaty, jakie będą mogli zastosować przed potwierdzeniem płatności. Jeśli dostępny jest rabat, zostanie on automatycznie zastosowany do kwoty końcowej transakcji klienta.


Niniejszy regulamin zawiera postanowienia regulujące szereg różnych promocji - z których każda zwana jest dalej „Promocją z Nagrodą Pieniężną dla Użytkowników Revolut Shopper - oferowanych przez Revolut Ltd i Revolut Payments UAB. Klientom Revolut Ltd mieszkających w Anglii, Szkocji i Walii oraz klientom Revolut Payments UAB, którzy pobiorą i zainstalują wtyczkę Revolut Shopper w przeglądarce Chrome w Okresie Promocji przysługiwać będzie nagroda pieniężna, jeśli spełnią kryteria uprawnienia.


Kto może wziąć udział w Promocji z Nagrodą Pieniężną dla Użytkowników Revolut Shopper?


By stać się osobą uprawnioną do udziału w promocji musisz:


 • pobrać aplikację Revolut,
 • otworzyć rachunek w Revolut,
 • posiadać aktywny rachunek (niezawieszony i bez nałożonych ograniczeń),
 • pobrać wtyczkę Revolut Shopper dla Twojej przeglądarki Chrome na komputerze lub laptopie w okresie promocji, dokonać pomyślnie transakcji zakupu online u uczestniczącego w promocji internetowego sprzedawcy detalicznego i zapłacić za ten zakup przy pomocy wirtualnej karty Revolut w terminie siedmiu dni od instalacji wtyczki (obejmuje to dni robocze i weekendy), oraz
 • otrzymać osobiście wiadomość mailową od Revolut zapraszającą Cię do udziału w Promocji z Nagrodą Pieniężną dla Użytkowników Revolut Shopper (ale nie martw się, jeśli pomyślnie wykonałeś powyższe dwa kroki przed otrzymaniem maila, wszystkie uprzednio dokonane płatności internetowe będą się liczyć).


*Uwaga*: transakcje zakupu online dokonywane przy pomocy fizycznych kart Revolut nie kwalifikują się do tej promocji.


Na rzecz których internetowych sprzedawców detalicznych mogę dokonać płatności online w ramach Promocji z Nagrodą Pieniężną dla Użytkowników Revolut Shopper?


By stać się osobą uprawnioną do udziału w promocji musisz dokonać pomyślnie transakcji zakupu online u uczestniczącego w promocji internetowego sprzedawcy detalicznego w terminie siedmiu dni od instalacji wtyczki. Po zainstalowaniu wtyczki Revolut Shopper na ponad 5000 najpopularniejszych stronach sklepów internetowych zobaczyć ikonę „R”. Internetowy sprzedawca detaliczny jest sprzedawcą uczestniczącym w promocji, jeśli na jego stronie internetowej działa wtyczka Revolut Shopper.


Co muszę zrobić, by wziąć udział w Promocji z Nagrodą Pieniężną dla Użytkowników Revolut Shopper?


 1. Musisz otrzymać wiadomość mailową od Revolut zaadresowaną do Ciebie i potwierdzającą, że jesteś uprawniony do udziału w Promocji z Nagrodą Pieniężną dla Użytkowników Revolut Shopper;
 2. Pobierz wtyczkę Revolut Shopper ze sklepu internetowego Web Store Google Chrome i zainstaluj ją w przeglądarce Chrome na komputerze/laptopie;
 3. Po zalogowaniu się, zacznij robić normalnie zakupy w Internecie;
 4. Gdy będziesz na podstronie zapłaty za zamówienie na stronie uczestniczącego sprzedawcy detalicznego korzystając ze swego komputera/laptopa, kliknij ikonę Revolut, która pojawi się w prawym górnym rogu przeglądarki Chrome i postępuj zgodnie z instrukcjami, dzięki którym dane karty wirtualnej Revolut zostaną automatycznie wypełnione, a ty będziesz mógł skorzystać z kodów promocyjnych czy zwrotu środków, zależnie od dostępności;
 5. Transakcji zakupu online u uczestniczącego w promocji internetowego sprzedawcy detalicznego musisz dokonać w terminie siedmiu dni od instalacji wtyczki.


Losowanie nagród


Decyzje Revolut dotyczące zarządzania i prowadzenia Promocji z Nagrodą Pieniężną dla Użytkowników Revolut Shopper, w tym w zakresie wyboru potencjalnych zwycięzców, są ostateczne i wiążące. Na koniec każdego tygodnia promocji zespół Revolut wybierze potencjalnych zwycięzców tygodniowych spośród wszystkich uprawnionych klientów na dzień i godzinę kończące dany tydzień promocji.


Zwycięzców wybierać będziemy w następujący sposób:


 • W Zjednoczonym Królestwie (tylko Anglia, Szkocja i Walia): zwycięzcami będą setny klient i pięćsetny klient Revolut Ltd, którzy zainstalują rozszerzenie w dzień roboczy, z zastrzeżeniem maksymalnie dwóch zwycięzców na dzień roboczy;
 • We Francji: zwycięzcą będzie setny klient Revolut Payments UAB, który zainstaluje rozszerzenie w dzień roboczy, z zastrzeżeniem maksymalnie jednego zwycięzcy na dzień roboczy;
 • W Niemczech: zwycięzcą będzie setny klient Revolut Payments UAB, który zainstaluje rozszerzenie w dzień roboczy, z zastrzeżeniem maksymalnie jednego zwycięzcy na dzień roboczy;
 • W Irlandii: zwycięzcą będzie setny klient Revolut Payments UAB, który zainstaluje rozszerzenie w dzień roboczy, z zastrzeżeniem maksymalnie jednego zwycięzcy na dzień roboczy; praz
 • W Szwecji: zwycięzcą będzie setny klient Revolut Payments UAB, który zainstaluje rozszerzenie w dzień roboczy, z zastrzeżeniem maksymalnie jednego zwycięzcy na dzień roboczy.


Ile potrwa Promocja z Nagrodą Pieniężną dla Użytkowników Revolut Shopper?


Promocja potrwa cztery tygodnie, a zwycięzcy będą wybierane w dni robocze w trakcie tych czterech tygodni.


 • Jeśli jesteś klientem Revolut Ltd mieszkającym w Anglii, Szkocji lub Walii, Promocja potrwa od 2 sierpnia 2021 r. od godz. 00:00 do 29 sierpnia 2021 do godz. 23:59 (UK BST);
 • Jeśli jesteś klientem Revolut Payments UAB mieszkającym we Francji, Promocja potrwa od 2 sierpnia 2021 r. od godz. 00:00 do 29 sierpnia 2021 do godz. 23:59 (CEST);
 • Jeśli jesteś klientem Revolut Payments UAB mieszkającym w Niemczech, Promocja potrwa od 2 sierpnia 2021 r. od godz. 00:00 do 29 sierpnia 2021 do godz. 23:59 (CEST);
 • Jeśli jesteś klientem Revolut Payments UAB mieszkającym w Irlandii, Promocja potrwa od 2 sierpnia 2021 r. od godz. 00:00 do 29 sierpnia 2021 do godz. 23:59 (Irlandzka Strefa Czasowa GMT+1);
 • Jeśli jesteś klientem Revolut Payments UAB mieszkającym w Szwecji, Promocja potrwa od 2 sierpnia 2021 r. od godz. 00:00 do 29 sierpnia 2021 do godz. 23:59 (CEST).


Celem uniknięcia wątpliwości, zaproszenie do udziału w Promocji z Nagrodą Pieniężną dla Użytkowników Revolut Shopper jest imienne. Oznacza to, że udział w Kampanii z Nagrodą Pieniężną wziąć może wyłącznie bezpośredni adresat takiego zaproszenia Revolut, przy pomocy jego własnego rachunku Revolut i własnej karty wirtualnej Revolut.


Co otrzymam, jeśli wygram?


Więcej informacji na temat sposobu wybierania zwycięzców można znaleźć w sekcji „Losowanie Nagród”. Zwycięzcy otrzymają ustaloną kwotę w wysokości:


 • 100 £ jako nagrodę pieniężną, jeśli są klientem Revolut Ltd England mieszkającym w Anglii, Szkocji lub Walii;
 • 115 € jako nagrodę pieniężną, jeśli są klientem Revolut Payments UAB mieszkającym we Francji;
 • 115 € jako nagrodę pieniężną, jeśli są klientem Revolut Payments UAB mieszkającym w Niemczech;
 • 115 € jako nagrodę pieniężną, jeśli są klientem Revolut Payments UAB mieszkającym w Irlandii;
 • 115 € jako nagrodę pieniężną, jeśli są klientem Revolut Payments UAB mieszkającym w Szwecji.


Jeśli wygrasz, Revolut wypłaci nagrodę pieniężną na Twój rachunek Revolut po zakończeniu drugiego i czwartego tygodnia Okresu Promocji z Nagrodą Pieniężną dla Użytkowników Revolut Shopper.


W jaki sposób będziecie przetwarzać moje dane osobowe?


Zaproszenia do udziału w promocji będziemy przesyłać klientom mailem. Obecni klienci Revolut LTD i Revolut Payments UAB będą wybierani do udziału w niniejszej promocji zgodnie z naszą Polityką Prywatności dla klientów. Jeśli otrzymasz od nas wiadomość mailową zapraszającą Cię do udziału, będziemy przetwarzać Twoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz dane dotyczące Twojej historii transakcji (tzn. transakcji kartami wirtualnymi Revolut) celem ustalenia, czy dokonałeś mieszczącej się w zakresie transakcji zakupu online w terminie siedmiu dni od pobrania i instalacji wtyczki do przeglądarki Revolut Shopper.


Jeśli spełniasz kryteria otrzymania nagrody pieniężnej w ramach promocji, ujmiemy cię w puli uprawnionych uczestników, spośród których wybierzemy zwycięzców. Każdego dnia w Okresie Promocji wybierani będą zwycięzcy, którzy otrzymają nagrodę pieniężną (sposoby wyboru zwycięzców opisano w sekcji „Losowanie nagród” niniejszego regulaminu), a nagroda pieniężna będzie uznawana na ich rachunkach na koniec drugiego i czwartego tygodnia promocji (promocja potrwa cztery tygodnie).


Co jeszcze powinienem wiedzieć?


 • Możemy zawiesić lub zakończyć Promocję z Nagrodą Pieniężną dla Użytkowników Revolut Shopper przed datą końcową wspomnianą powyżej, jeśli uznamy, wedle naszej uzasadnionej opinii, iż Promocja z Nagrodą Pieniężną dla Użytkowników Revolut Shopper wykorzystywana jest w sposób stanowiący nadużycie lub może mieć ona negatywny wpływ na wartość firmy lub reputację Revolut. Możemy tego dokonać w odniesieniu do konkretnej osoby, podmiotu (tzn. tylko dla Revolut Ltd lub tylko dla Revolut Payments UAB), terytorium lub dla całości promocji. Jeśli skorzystamy z tego prawa, postaramy się zawiadomić Cię o tym z wyprzedzeniem na naszej stronie internetowej. Prosimy o kontakt ze wsparciem, jeśli uważasz, że kwalifikujesz się do konkretnego świadczenia związanego z promocją, które nie zostało Ci przyznane w związku z takowym przedterminowym zawieszeniem lub zakończeniem.
 • Istnieje możliwość wystąpienia zdarzeń pozostających poza kontrolą Revolut, które uniemożliwią skorzystanie z niniejszej promocji. Odpowiednio, Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, bezpośrednie czy pośrednie, poniesione w wyniku zdarzeń pozostających poza kontrolą Revolut.
 • Jeśli dokonasz zakupu kwalifikującego do promocji z nagrodą pieniężną, a następnie zwrócisz ten zakup w zamian za zwrot pieniędzy w okresie pomiędzy kwalifikującą płatnością przy pomocy wirtualnej karty i otrzymaniem kwoty nagrody pieniężnej, nagroda pieniężna przepada.
 • Jeśli zamkniesz swój rachunek Revolut, bądź jeśli zawiesimy lub nałożymy ograniczenia na Twój rachunek w okresie pomiędzy kwalifikującą płatnością przy pomocy wirtualnej karty i otrzymaniem kwoty nagrody pieniężnej, nagroda pieniężna przepada.
 • Jeśli będziemy posiadać uzasadnione podstawy, by uznać, że uczestniczyłeś w jakimkolwiek oszustwie lub istotnym nadużyciu dotyczącym niniejszej Promocji z Nagrodą Pieniężną dla Użytkowników Revolut Shopper (np. próba uzyskania nieuczciwej korzyści przy pomocy oszustwa), możemy - wedle naszego wyłącznego uznania - podjąć kroki, które uznamy za słuszne w danej sytuacji.
 • Revolut nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia wynikające z niedopełnienia lub naruszenia obowiązku dotyczącego towarów lub usług dostarczanych przez osoby trzecie, takie jak osoby trzecie uczestniczące w Promocji.
 • Revolut zachęca również, byś przed uczestnictwem w promocji rozważył swą osobistą sytuację finansową i potrzeby.
 • Niniejszy regulamin został opublikowany w języku angielskim, a wszelkie jego tłumaczenia zapewniono dla wygody i stanowią jedynie nieoficjalne tłumaczenie - uczestnicy Promocji z Nagrodą Pieniężną dla Użytkowników Revolut Shopper nie mogą dochodzić jakichkolwiek praw na podstawie wersji przetłumaczonej. Wersja niniejszego regulaminu w języku angielskim stanowi wersję nadrzędną, ostateczną i wiążącą. We wszelkich postępowaniach prawnych wykorzystywana będzie wersja angielska.
 • W zakresie dozwolonym przepisami prawa, niniejszy Regulamin Promocji z Nagrodą Pieniężną dla Użytkowników Revolut Shopper podlega i interpretowany będzie: zgodnie z przepisami prawa Anglii i Walii, jeśli jesteś klientem Revolut Ltd; zgodnie z przepisami prawa Litwy, jeśli jesteś klientem Revolut Payments UAB. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym regulaminem będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy w Anglii, jeśli dotyczą reklamacji klienta Revolut Ltd, a przez sąd właściwy na Litwie, jeśli dotyczą reklamacji klienta Revolut Payments UAB.


Opinie


Wtyczkę Revolut Shopper wprowadzamy, by pomóc naszym klientom zaoszczędzić pieniądze, gdy robią zakupy u swych ulubionych internetowych sprzedawców detalicznych. Nasza wtyczka do przeglądarki to nowa funkcja produktowa i chętnie usłyszymy Twoją opinię na jej temat. Będziemy wdzięczni za Twoją opinię - prosimy o kontakt z Wsparciem Klienta w aplikacji Revolut.


Regulamin Promocji - Rozpalające Doświadczenie Walki


Czego dotyczy ta promocja?


Promocja Rozpalające Doświadczenie Walki („Promocja”) daje szczęśliwemu klientowi Revolut (który spełni wymagania dotyczące uprawnienia do udziału) i jego/jej osobie towarzyszącej szansę udziału w tygodniu walk w Londynie, gdzie będą mogli obejrzeć walkę Anthony’ego Joshuy z Usykiem 25 września 2021 r. i spotkania Anthony’ego Joshuy na żywo na „spotkaniu z fanami”. Niniejszy regulamin („Regulamin”) reguluje całość Promocji.


Kto jest uprawniony do udziału w Promocji?


Każda osoba będąca klientem uczestniczącego podmiotu Revolut w kraju objętym Promocją jest uprawniona do udziału w niej.


Uprawniony klient Revolut to osoba, która mieszka w kraju objętym Promocją (więcej informacji na ten temat przedstawiono w paragrafie poniżej), przeszła nasz proces rejestracji, przeszła weryfikacją wprowadzającą, a jej rachunek nie został zawieszony, zamknięty i nie nałożono na niego żadnych ograniczeń oraz która zamówiła świecącą w ciemności kartę zwaną dalej kartą AJ Glow. Jeśli nie jesteś jeszcze klientem Revolut, możesz zarejestrować się jako klient (rejestracja na plan Standard jest darmowa) i zamówić kartę AJ Glow, by stać się osobą uprawnioną. Więcej informacji na temat sposobu zamówienia karty AJ Glow można znaleźć na naszej stronie FAQ. Zaznaczamy, że może obowiązywać opłata za dostawę karty AJ Glow - informację o opłacie za dostawę (jeśli dotyczy) przedstawimy Ci w aplikacji Revolut przed złożeniem zamówienia na kartę.


Klienci Revolut Ltd mieszkający w Anglii, Szkocji lub Walii oraz klienci Revolut Payments UAB mieszkający w Belgii, Bułgarii, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, na Węgrzech, Islandii, w Holandii, Norwegii, Polsce, Słowenii, Rumunii, Słowacji, Szwecji lub w Irlandii są uprawnieni do udziału w Promocji.


Dla uprawnionych klientów Revolut Ltd, Promocja trwa od godz. 09:00 BST w czwartek 12 sierpnia do godz. 21:00 BST w czwartek 19 sierpnia. Dla uprawnionych klientów Revolut Payments UAB Promocja trwa od godz. 10:00 CET w czwartek 12 sierpnia do godz. 22:00w czwartek 19 sierpnia. Czas ten nazywamy „Okresem Promocji”.


Jak wziąć udział w tej Promocji?


By wziąć udział w Promocji musisz wykonać wszystkie poniższe kroki:


 • Musisz być klientem Revolut Ltd mieszkającym w Anglii, Szkocji lub Walii, bądź klientem Revolut Payments UAB mieszkającym w Belgii, Bułgarii, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, na Węgrzech, Islandii, w Irlandii, Holandii, Norwegii, Polsce, Słowenii, Rumunii, Słowacji lub Szwecji.
 • Musisz posiadać kartę AJ Glow.
 • Musisz obserwować dwa oficjalne konta na Instagramie: @anthonyjoshua i @revolutapp na swoim koncie osobistym na Instagramie (konto na Instagramie musi należeć do Ciebie i nie może być służbowym kontem na Instagramie).
 • Anthony Joshua zamieści jeden lub dwa posty na temat Rozpalającego Doświadczenia Walki na swym oficjalnym koncie na Instagramie @anthonyjoshua w okresie od 12 do 19 sierpnia. Anthony wskaże, że post został opublikowany w ramach płatnego partnerstwa z Revolut (@revolutapp).
 • Polub jeden z postów na koncie @anthonyjoshua na Instagramie dotyczących niniejszej Promocji z Twojego osobistego konta na Instagramie.
 • Zostaw komentarz pod jednym z postów, w którym poinformujesz nas, dlaczego chciałbyś wziąć udział w walce Anthony’ego Joshuy w trakcie tygodnia walki. Wygra najbardziej kreatywna odpowiedź (z zastrzeżeniem niniejszego regulaminu). Komentarz musisz opublikować ze swojego konta osobistego na Instagramie.
 • Gdy zostawisz już komentarz pod jednym postem, oznacz kogoś, kto chciałby wraz z Tobą zasiąść obok ringu (musisz oznaczyć tę osobę w swej kreatywnej odpowiedzi przy pomocy jej oznaczenia Instagram).

Musisz wykonać powyższe kroki w Okresie Promocji.


Instagram w żaden sposób nie sponsoruje, nie wspiera i nie zarządza niniejszą Promocją. Promocja będzie prowadzona z oficjalnego konta na Instagramie Anthony’ego Joshuy, które można znaleźć wyszukując „@anthonyjoshua” na Instagramie.


Co jest nagrodą w ramach Promocji?


Jeden uprawniony klient Revolut jego/jej osoba towarzysząca może:


 • Wziąć udział w walce Anthony’ego Joshuy z Usykiem 25 września 2021 r.; oraz
 • Spotkać się z Anthonym Joshuą w trakcie tygodnia walk.


Jeśli wygrasz, Revolut opłaci następujące rzeczy dla Ciebie i Twojej osoby towarzyszącej:


 • Twoja podróż w obie strony, z lotniska lub stacji kolejowej znajdujących się najbliżej Twojego adresu zamieszkania (powinien być to adres zarejestrowany na Twoim rachunku Revolut) do Londynu i z powrotem;
 • Zakwaterowanie w hotelu lub u wybranego przez Ciebie dostawcy zakwaterowania na dwie doby w Londynie;
 • Wszelkie koszty podróży związane z przejazdem z lotniska, na którym wylądował Twój samolot lub ze stacji kolejowej w Londynie, na którą przybył Twój pociąg do miejsca zakwaterowania na czas Twojego pobytu w Londynie i z powrotem;
 • Wszelkie koszty podróży związane z przejazdami z miejsca zakwaterowania w trakcie pobytu w Londynie do lokalizacji wydarzenia oraz na spotkanie z fanami i z powrotem;
 • Wszelkie koszty związane z obowiązkowymi testami na Covid-19 lub zaświadczeniami „o zdolności do lotu” wymaganymi przez Twój kraj zamieszkania lub Zjednoczone Królestwo, które umożliwią Ci udział w wydarzeniu i powrót do kraju zamieszkania;
 • Wszelkie koszty związane z obowiązkowymi testami na Covid-19 wymaganymi przez lokalizację wydarzenia; oraz
 • Bilety VIP na miejsca na trybunach.


Revolut pokryje wyłącznie koszty powyższych pozycji. Ty i Twoja osoba towarzysząca będziecie odpowiadać za wszelkie dodatkowe koszty związane z waszą podróżą do Londynu na wydarzenie i z powrotem. Twoje bilety VIP na tydzień walk zapewnią Wam trochę jedzenia i napojów w trakcie wydarzenia, ale o ile nie poinformujemy Was inaczej, będzie odpowiadać za koszty Waszych posiłków w trakcie pobytu w Londynie.


Wybór zwycięzcy


Na koniec Okresu Promocji Revolut i/lub Anthony Joshua wybiorą najbardziej kreatywną odpowiedź w poście na Instagramie Anthony’ego Joshuy dotyczącym Rozpalającego Doświadczenia Walki, a Revolut skontaktuje się z osobą, która zostawiła ten komentarz, by potwierdzić, że jest osobą uprawnioną (więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Kto jest uprawniony do udziału w Promocji?” powyżej).


Jeśli wykonałeś kroki opisane w sekcji „Jak wziąć udział w tej Promocji?”, Twoje zgłoszenie będzie uprawniać Cię do uwzględnienia w losowaniu nagród (będziemy przechowywać Twoje oznaczenie Instagram i Twoją odpowiedź, w tym datę i godzinę jej udzielenia, wraz z oznaczeniami Instagram i odpowiedziami innych użytkowników, wraz z datami i godzinami). Twoje zgłoszenie zostanie uwzględnione w losowaniu nagród tylko raz. Jeśli wykonasz te kroki więcej niż raz poprzez więcej niż jedną publikację w poście na Instagramie Anthony’ego Joshuy dotyczącym Rozpalającego Doświadczenia Walki, bądź jeśli dokonasz publikacji w więcej niż jednym poście, Twoje oznaczenie Instagram i tak zostanie uwzględnione tylko raz dla celów losowania nagród.


Jeśli opublikujesz taką samą odpowiedź, jak inny klient, który zrobił to przed Tobą, a my uznamy tę odpowiedź za „kreatywną” i zwycięską, wybierzemy klienta, która udzielił tej odpowiedzi jako pierwszy. Decyzje Revolut dotyczące zarządzania i prowadzenia Promocji, w tym w zakresie wyboru zwycięzcy i jego/jej osoby towarzyszącej, są ostateczne i wiążące.


Jeśli uznamy Twoją odpowiedź za potencjalnie zwycięską, skontaktujemy się z Tobą za pośrednictwem Twojego osobistego konta na Instagramie (tego, z którego skorzystałeś, by opublikować odpowiedź na oficjalnym koncie Instagram Anthony’ego Joshuy), by poinformować, że wygrałeś i zapytać o Twój adres mailowy powiązany z rachunkiem Revolut, co pozwoli nam zidentyfikować Cię jako klienta Revolut oraz potwierdzić, że spełniasz wymogi uprawniające do udziału (więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Kto jest uprawniony do udziału w Promocji?” powyżej). Skontaktujemy się z Tobą za pośrednictwem oficjalnego konta Revolut na Instagramie (@revolutapp). Jeśli nie spełniasz wymogów uczestnictwa, nie będziemy w stanie przyznać Ci nagrody i skontaktujemy się z klientem, którego odpowiedź uznaliśmy za drugą najbardziej kreatywną.


Jeśli wygrasz, będziemy potrzebować Twoich danych i danych Twojej osoby towarzyszącej, by zorganizować Waszą podróż do Londynu i z powrotem, zakwaterowanie w Londynie oraz bilety na wydarzenie i „spotkanie z fanami”. Dane takie obejmują Wasze imiona i nazwiska, adresy, daty urodzenia oraz numery paszportów (jeśli potrzebne do podróży) oraz wszelkie inne informacje potrzebne, by zaplanować Waszą podróż, w tym wymogi żywieniowe. Od pierwszego kontaktu z naszej strony będziesz mieć 48 godzin, by potwierdzić dane i dostępność Twoją i Twojej osoby towarzyszącej. Jeśli nie udzielisz odpowiedzi w ciągu 48 godzin, wybierzemy innego klienta.


Zwycięzca zostanie wybrany i ogłoszony w terminie do 15 dni od zakończenia od Okresu Promocji. Jeśli potwierdzimy, że wygrałeś, ale Twój rachunek Revolut zostanie zamknięty przed przyznaniem i wypłaceniem Ci nagrody, nagroda przepada.


W jaki sposób będziecie przetwarzać moje dane osobowe?


Jeśli podejmiesz decyzję o uczestnictwie w niniejszej Promocji i wykonasz kroki opisane w sekcji „Jak wziąć udział w tej Promocji?” niniejszego regulaminu, ujmiemy Cię w puli uczestników. Jak wspomniano powyżej w sekcji „Wybór zwycięzcy” niniejszego Regulaminu, Revolut będzie przetwarzać oznaczenia Instagram uczestników oraz treść ich odpowiedzi, wraz z datą i godziną postu, powodem, dla którego chcą wziąć udział w walce Anthony’ego Joshuy w trakcie tygodnia walk oraz oznaczenie Instagram osoby, z którą chcą się na tę walkę udać. Revolut wybierze najbardziej kreatywną odpowiedź z puli zgłoszeń i prześlę zwycięzcy wiadomość bezpośrednio na jego konto na Instagramie. Uczestnicząc w Promocji przyjmujesz do wiadomości, że będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w ten sposób.


W ramach Promocji Revolut będzie filmować i robić zdjęcia zwycięzcy oraz jego/jej osobie towarzyszącej w trakcie oglądania walki Anthony’ego Joshuy i jego „spotkania z fanami”. Jeśli zostaniesz ogłoszony zwycięzcą i będziesz w stanie wziąć udział w tygodniu walk, Ty i Twoja osoba towarzysząca zostaniecie poproszenie o wyrażenie zgody na filmowanie Was i robienie Wam zdjęć przez Revolut w trakcie walki Anthony’ego Joshuy i jego „spotkania z fanami”. Zostanie poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Revolut wszelkich nagrań i zdjęć Waszych wizerunków, co umożliwi Revolut i zespołowi Anthony’ego Joshuy ich wykorzystywanie w celach marketingowych na kontach Instagram Revolut i Anthony’ego Joshuy. Zostaniecie poproszeni o wyrażeni zgody na wykorzystywanie nagrań i zdjęć w postach na Instagramie na oficjalnych kontach @revolutapp i @anthonyjoshua.


Revolut będzie przetwarzać wszelkie dane osobowe uzyskane w ramach niniejszej Promocji zgodnie z naszą polityką prywatności.


Jakie inne informacje prawne powinienem znać?


Dodatkowo do niniejszej Promocji zastosowanie mają następujące warunki:


 • Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z akceptacją i zgodą na związanie niniejszym Regulaminem, który został uzgodniony pomiędzy Tobą i spółką Revolut, w której jesteś zarejestrowany dla celów prowadzenia rachunku Revolut. Będzie to Revolut Ltd, jeśli mieszkasz w Anglii, Szkocji lub Walii, bądź Revolut Payments UAB, jeśli mieszkasz w Belgii, Bułgarii, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, na Węgrzech, Islandii, w Irlandii, Holandii, Norwegii, Polsce, Słowenii, Rumunii, Słowacji lub Szwecji.
 • Promocja skierowana jest do klientów detalicznych Revolut, którzy ukończyli 18 rok życia w czasie zgłoszenia. Zwycięzca będzie mógł zaprosić osobę towarzyszącą, która również musi posiadać ukończony 18. rok życia w czasie zgłoszenia. Możemy anulować Promocję lub zmienić niniejszy Regulamin w dowolnym czasie bez uprzedniego zawiadomienia.
 • Wszelkie zgłoszenia do udziału w Promocji dokonane poza Okresem Promocji (który określono wyżej w niniejszym Regulaminie) zostaną odrzucone.
 • Nagroda jest niezbywalna i nie można jej zamienić na gotówkę. Jeśli wygrasz, Ty i Twoja osoba towarzysząca nie będziecie mogli odsprzedać (ani próbować odsprzedać lub przekazać) swej nagrody jakiejkolwiek innej osobie za jakąkolwiek własność rynkową.
 • Zgadzamy się na przyznanie nagrody zgodnie z niniejszym regulaminem.
 • Okres Promocji określiliśmy w niniejszym Regulaminie. Możemy jednak przedłużyć lub skrócić ten okres w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia.
 • Oficjalną wersją niniejszego Regulaminu jest wersja w języku angielskim. Możemy z uprzejmości dostarczyć tłumaczenia, jednakże wersja w języku angielskim pozostanie wersją obowiązującą i będzie służyć za podstawę we wszelkich sporach i postępowaniach prawnych.
 • Jeśli jesteś klientem Revolut Ltd, Promocja podlega przepisom prawa angielskiego, a sądy Anglii i Walii posiadają wyłączną właściwość w zakresie rozstrzygania wszelkich sporów ją dotyczących. Jeśli jesteś klientem Revolut Payments UAB, Promocja podlega przepisom prawa litewskiego, a sądy litewskie posiadają wyłączną właściwość w zakresie rozstrzygania wszelkich sporów ją dotyczących.
 • Jeśli będziemy posiadać uzasadnione podstawy, by uznać, że uczestniczyłeś w jakimkolwiek oszustwie lub istotnym nadużyciu dotyczącym niniejszej akcji upominkowej (np. próba uzyskania nieuczciwej korzyści przy pomocy oszustwa), możemy - wedle naszego wyłącznego uznania - podjąć kroki, które uznamy za słuszne w danej sytuacji.
 • Pracownicy, funkcjonariusze, członkowie zarządu, wspólnicy, pełnomocnicy i przedstawiciele Revolut, jego partnerów korporacyjnych, spółek dominujących, oddziałów, spółek zależnych, jednostek stowarzyszonych, a także członkowie rodzin takich osób (lub osoby zamieszkujące z nimi w jednym gospodarstwie domowym, niezależnie od pokrewieństwa lub jego braku) nie mogą uczestniczyć w niniejszej Promocji.
 • Przetwarzanie i administracja wszelkich danych osobowych w trakcie Promocji będzie zgodne z Polityką Prywatności Revolut mającą zastosowanie do danego rachunku. Z polityką prywatności Instagrama możesz zapoznać się tutaj.
 • Revolut nie przyjmuje odpowiedzialności za zgłoszenia, które zostały dokonane w sposób niekompletny w związku z usterką techniczną, awarią techniczną, awarią sprzętu komputerowego lub oprogramowania, awarią satelity, sieci czy serwera jakiegokolwiek rodzaju.