Warunki promocji

Promocja w postaci Oferty Zrabatowanych Opłat i Limitowanej Karty

Promocja w postaci Oferty Zrabatowanych Opłat i Limitowanej Karty


Czego dotyczy ta Promocja?

Zapraszamy wybranych klientów Revolut Ltd i Revolut Bank UAB do rejestracji lub ulepszenia swego planu na jeden z naszych płatnych osobistych planów subskrypcji (Plus, Premium lub Metal) („PłatnyPlan”) z rabatem na opłaty obowiązującym przez określony czas („OfertaZrabatowanychOpłat”) oraz do zamówienia karty Chromatycznej („LimitowanaKarta”) nieodpłatnie w ograniczonym okresie czasu (dalej razem: „Promocja”). Wybrani klienci będą mogli skorzystać z Promocji klikając w odpowiednie ekranu w panelu Promocji w aplikacji Revolut.


Niniejszy Regulamin („RegulaminPromocji”) określa zasady Promocji i w trakcie udziału w niniejszej Promocji jesteś zobowiązany/a do przestrzegania Regulaminu Promocji oraz regulaminu mającego zastosowanie do Twojego rachunku Revolut.


Niniejsza Promocja obowiązuje od poniedziałku 27 czerwca 2022 od godz. 00:00 BST do piątku 1 lipca 2022 r. do godz. 23:59 oraz od środy 3 sierpnia 2022 r. od godz. 00:00 BST do niedzieli 7 sierpnia 2022 r. do godz. 23:59 (każdy z okresów dalej: „OkresPromocji”).


Kto jest uprawniony do udziału w Promocji?

Promocja będzie dostępna dla wszystkich klientów Revolut Ltd i Revolut Bank UAB, którzy spełnią wymagania procesu weryfikacyjnego „Poznaj Swojego Klienta” („KYC”) i są w trakcie procesu lub przeszli pomyślnie proces wprowadzenia do Revolut jako klienci planu Standard, Plus (jeśli dotyczy) lub Premium. Promocja zostanie wyświetlona Klientom w panelu w aplikacji Revolut w jednym z Okresów Promocji. Jeśli nie widzisz tego panelu w swej aplikacji, oznacza to, że nie jesteś uprawniony do udziału.


Jak rozpocząć korzystanie z Oferty Zrabatowanych Opłat?

Rozpoczęcie korzystania z Oferty Zrabatowanych Opłat i zamówienie Limitowanej Karty w ramach niniejszej promocji jest proste. Pod warunkiem, że widzisz panel Promocji w aplikacji Revolut, musisz jedynie zarejestrować się na Płatny Plan (dla klientów posiadających plan Standard) lub ulepszyć swój plan na Płatny Plan wyższego poziomu (dla klientów posiadających plan Plus lub Premium), bądź zamówić Limitowaną Kartę. Czynności te musisz wykonać w Twoim Okresie Promocji.

W okresie Oferty Zrabatowanych Opłat obowiązywać będzie Cię regulamin Twojego wybranego Płatnego Planu (patrz Regulamin Plus, Premium i Metal). Za okres objęty Ofertą Zrabatowanych Opłat będziemy obciążać Cię zrabatowaną opłatą. Informację na temat długości okresu zastosowania obniżonych opłat dla wybranego Płatnego Planu, tzn. czy potrwa to miesiąc, czy może przez dłuższy lub krótszy czas, przedstawimy Ci w panelu Promocji przed rejestracją.

Wraz z zakończeniem Oferty Zrabatowanych Opłat, pozostaniesz na wybranym Płatnym Planie, chyba że poinformujesz nas o innej decyzji i obowiązywać zaczną standardowe zasady anulowania i wystawiania rachunków (patrz Regulamin Plus, Premium i Metal). Nasze Płatne Plany są planami 12-miesięcznymi, niezależnie od tego, czy wybierzesz płatność miesięczną czy roczną, a okres Oferty Zrabatowanych Opłat nie jest wliczany w ten 12-miesięczny okres. Zarówno w okresie obowiązywania Oferty Zrabatowanych Opłat, jak i po jego zakończeniu będziemy pobierać opłaty za płatny Plan raz w miesiącu lub raz do roku, zależnie od Twojego wyboru w trakcie rejestracji na Płatny Plan.


Opłaty za zakończenie lub obniżenie poziomu subskrybowanego Płatnego Planu

Subskrypcję planu Plus, Premium lub Metal możesz zakończyć w dowolnym czasie (nazywamy to obniżeniem poziomu). Tym niemniej w takim przypadku możesz być zobowiązany do zapłaty opłaty - szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz poniżej. Więcej informacji możesz znaleźć w sekcji „Opłaty za obniżenie poziomu subskrypcji Plus, Premium lub Metal” Regulaminu Plus, Premium i Metal. By sprawdzić datę początkową subskrypcji lub sprawdzić w jaki sposób obniżyć poziom planu, przejść do sekcji „Profil” w aplikacji Revolut i sprawdź „Plan Cenowy”. Po obniżeniu poziomu staniesz się ponownie użytkownikiem planu Standard (posiadaczem rachunku osobistego, który nie opłaca subskrypcji za usługę Plus, Premium lub Metal).


Opłaty za zakończenie lub obniżenie poziomu Twojej subskrypcji przedstawiamy poniżej.


W przypadku obniżenia poziomu w terminie 14 dni

Jeśli opłacasz swą subskrypcję w formie miesięcznych rat, dokonamy zwrotu pełnego kosztu subskrypcji. Jeśli wyślemy ci Limitowaną Kartę, możemy ją dezaktywować i zobowiązać Cię do zwrotu opłaty za dostawę karty (opłata ta różni się, zależnie od Twojego miejsca zamieszkania, ale przed obniżeniem poziomu zobaczysz odpowiednią informację w aplikacji). Opłata ta obowiązuje w uzupełnieniu do opłaty z tytułu jakiejkolwiek karty Plus, Premium lub Metal, jaką otrzymałeś od nas w ramach ulepszenia. Więcej informacji możesz znaleźć w sekcji „Opłaty za obniżenie poziomu subskrypcji Plus, Premium lub Metal” Regulaminu Plus, Premium i Metal.

Jeśli opłacasz swą subskrypcję w formie jednej rocznej opłaty, dokonamy zwrotu pełnego kosztu subskrypcji. Jeśli wyślemy ci Limitowaną Kartę, możemy ją dezaktywować i zobowiązać Cię do zwrotu opłaty za dostawę karty (opłata ta różni się, zależnie od Twojego miejsca zamieszkania, ale przed obniżeniem poziomu zobaczysz odpowiednią informację w aplikacji). Opłata ta obowiązuje w uzupełnieniu do opłaty z tytułu jakiejkolwiek karty Plus, Premium lub Metal, jaką otrzymałeś od nas w ramach ulepszenia. Więcej informacji możesz znaleźć w sekcji „Opłaty za obniżenie poziomu subskrypcji Plus, Premium lub Metal” Regulaminu Plus, Premium i Metal.


W przypadku obniżenia poziomu po upływie 14 dni, ale przed upływem 10 miesięcy

Jeśli opłacasz swą subskrypcję w formie miesięcznych rat, nie dokonamy żadnego zwrotu, a Ty będziesz zobowiązany do opłacenia subskrypcji za miesiąc, w którym poinformujesz nas, że chcesz zakończyć lub obniżyć poziom swej subskrypcji. Obciążymy Cię również opłatą z tytułu rezygnacji równą kosztowi subskrypcji za dwa miesiące.

Jeśli opłacasz swą subskrypcję w formie jednej rocznej opłaty, nie dokonamy zwrotu kosztu żadnej opłaconej rocznej subskrypcji, ale nie naliczymy opłaty z tytułu rezygnacji.


W przypadku obniżenia poziomu po upływie 10 miesięcy

Jeśli opłacasz swą subskrypcję w formie miesięcznych rat, będziesz zobowiązany do opłacenia subskrypcji za miesiąc, w którym poinformujesz nas, że chcesz zakończyć lub obniżyć poziom swej subskrypcji, ale nie naliczymy opłaty z tytułu rezygnacji.

Jeśli opłacasz swą subskrypcję w formie jednej rocznej opłaty, nie dokonamy zwrotu kosztu żadnej opłaconej rocznej subskrypcji, ale nie naliczymy opłaty z tytułu rezygnacji.


Jakie inne informacje prawne powinienem znać?

  • W przypadku klientów mieszkających w krajach EOG, Promocję organizuje i oferuje Revolut Bank UAB, spółka z siedzibą pod adresem Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Litwa; W przypadku klientów ze Zjednoczonego Królestwa, Promocję organizuje i oferuje Revolut Ltd, spółka z siedzibą pod adresem 7 Westferry Circus, Londyn, E14 4HD.
  • Promocja podlega warunkom niniejszego Regulaminu Promocji. Możemy anulować Promocję lub zmienić Regulamin Promocji w dowolnym czasie bez uprzedniego zawiadomienia.
  • Nie możesz prosić nas o zaproszenie do Promocji, jeśli nie zostałeś wybrany, ani prosić na o jej przedłużenie, jeśli ją przegapisz.
  • Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z naszą Polityką Prywatności.
  • Jeśli będziemy posiadać uzasadnione podstawy, by uznać, że uczestniczyłeś w jakimkolwiek oszustwie lub istotnym nadużyciu dotyczącym niniejszej Oferty (np. próba uzyskania nieuczciwej korzyści przy pomocy oszustwa), możemy - wedle naszego wyłącznego uznania - podjąć kroki, które uznamy za słuszne w danej sytuacji.
  • Oficjalną wersją niniejszego regulaminu jest wersja w języku angielskim. Możemy z uprzejmości dostarczyć tłumaczenia, jednakże wersja w języku angielskim pozostanie wersją obowiązującą i będzie służyć za podstawę we wszelkich sporach i postępowaniach prawnych.
  • W przypadku klientów Revolut Bank UAB, w zakresie dozwolonym przepisami prawa, niniejszy Regulamin Promocji podlega i interpretowany będzie zgodnie z przepisami prawa Republiki Litewskiej. Niezależnie od powyższego, możesz również odwołać się do zasad obowiązkowej ochrony konsumentów kraju EOG, w którym mieszkasz. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym regulaminem będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy w Republice Litewskiej (lub przez sądy jakiegokolwiek Państwa Członkowskiego UE, w którym mieszkasz).
  • W przypadku klientów Revolut Ltd, w zakresie dozwolonym przepisami prawa, niniejszy Regulamin Promocji podlega i interpretowany będzie zgodnie z przepisami prawa Anglii i Walii. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym regulaminem będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy w Anglii.