Hvordan kan vi hjelpe deg?

Hva er den maksimale varigheten for en reise som dekkes av reiseforsikringen?

Den maksimale varigheten for en reise er 40 dager. Reiser som varer lenger enn dette, dekkes ikke, og dette inkluderer de første 40 dagene før grensen overskrides. Denne forsikringen kan ikke brukes sammen med en annen forsikring for å dekke deg på langvarige reiser. Hvis du planlegger en lengre reise, må du kjøpe spesifikk forsikring for denne.

Relaterte artikler