Hvordan kan vi hjelpe deg?

Blir jeg belastet for en innkommende overføring?

Revolut tar ikke gebyrer for å sette inn penger på kontoen din via bankoverførsel. Det er imidlertid viktig å se opp for tredjepartsgebyrer.

Hvis du setter inn GBP, CZK eller HUF med dine lokale detaljer fra en bank som er hjemmehørende i Storbritannia, Tsjekkia eller Ungarn, er den forventede kostnaden bankens sats for innenlandsoverføringer.

Hvis du setter inn EUR med dine lokale EUR-detaljer fra en bank som holder til i SEPA (Single Euro Payments Area), er den forventede kostnaden bankens sats for SEPA-kredittoverføringer.

For alle andre SWIFT-overføringer er den forventede kostnaden bankens sats for overføringer over landegrenser, men det er noen få ting du må huske på:

  • Når pengene dine er underveis, kan de behandles av en formidlende bank. Banken kan også trekke fra et håndteringsgebyr.
  • Avhengig av hvilket gebyralternativ (SHA, BEN, OUR eller REM) du velger når du utfører en SWIFT-overføring til Revolut, kan formidleren, avsenderbanken og mottakerbanken (det vil si Lloyds) pålegge et håndteringsgebyr for denne overføringen.
  • Ettersom banker belaster forskjellige beløp og ikke alltid er transparente, kan vi ikke oppgi det nøyaktige beløpet du kommer til å bli belastet.
  • Hvis innskuddet ditt er i en annen valuta enn våre støttede valutaer, kan banken konvertere pengene dine med vekslingssatsen sin. Dette er mest sannsynlig ikke den samme kursen som interbankkursen, og det kan også påløpe et valutakonverteringsgebyr.

Finn ut mer om SWIFT- og & SEPA-overføringer her.

Relaterte artikler