Hvordan kan vi hjelpe deg?

Hvorfor må jeg verifisere finansieringskildene mine?

Revolut er et selskap som tilbyr finansielle tjenester og må derfor overholde et regelverk og forskrifter som regulerer denne typen tjeneste. Myndighetene kontrollerer mange ulike områder, men de har også ansvar for å sikre at økonomisk kriminalitet oppdages og forhindres der det er mulig. For å stoppe økonomisk kriminalitet må vi først oppdage den. Vi bruker eksperter som er spesialister i å forhindre bedrageri i denne prosessen.

Vi bruker automatiske systemer til å oppdage dette, og vi gjør alt vi kan for å sørge for at det er så nøyaktig som mulig. I mange tilfeller ber systemet oss om å verifisere dokumenter for kunder som ikke har gjort noe galt – dette er bare en standardkontroll, og vi takker deg for din tålmodighet og ditt samarbeid.

Vi behandler kundene våre som individer og sammenligner dem ikke med hverandre. Eventuelle kontroller eller forespørsler adresseres utelukkende til deg. Vi kan ikke gi deg informasjon om andre kunders kontoer, ettersom det ville vært et brudd på taushetsplikten. Mest sannsynlig er det ingenting galt med kontoen din, og dette er bare en rutinemessig kontroll som vi er juridisk forpliktet til å utføre.

Relaterte artikler