Hvordan kan vi hjelpe deg?

Hvorfor ble kontoen min avsluttet?

I eksepsjonelle tilfeller kan vi avslutte eller suspendere kontoen din umiddelbart, og fjerne din tilgang til nettstedet vårt. Eksepsjonelle tilfeller omfatter blant annet:

 • Hvis vi har god grunn til å mistenke at du begår bedrageri
 • Hvis du ikke har gitt oss (eller noen som opptrer på vegne av oss) informasjonen vi ba om, eller vi har god grunn til å tro at informasjonen du har oppgitt, er feil eller usann
 • Hvis du har begått et alvorlig brudd på vilkårene våre eller brutt dem gjentatte ganger, og du ikke har ordnet opp i dette innen rimelig tid
 • Hvis vi har god grunn til å tro at din bruk av Revolut-appen er skadelig for oss eller vår programvare, våre systemer eller vår maskinvare
 • Hvis vi har god grunn til å tro at din fortsatte bruk av kontoen kan skade ryktet vårt eller vår goodwill
 • Hvis vi har bedt deg om å tilbakebetale penger du skylder oss, og du ikke har betalt innen rimelig tid
 • Hvis du er erklært konkurs – eller
 • Hvis gjeldende lover, bestemmelser, rettskjennelser eller ombudsmann-instruksjoner krever at vi gjør det
 • Det kan også være andre grunner til at vi velger å avslutte eller suspendere kontoen din. Vi kontakter deg gjennom Revolut-appen minst to måneder i forkant
 • Vi kan dessverre ikke gi deg mer spesifikk informasjon om avslutning av kontoen. Disse beslutningene er endelige, og det er ikke mer du kan gjøre for å hindre at kontoen avsluttes eller suspenderes.

  Relaterte artikler