Hvordan kan vi hjelpe deg?

Hvordan gjør man AHV og ATF effektivt?

Et effektivt rammeverk for anti-hvitvasking/anti-terrorfinansiering må adressere de viktigste risikospørsmålene: det må forebygge, oppdage og straffe ulovlige midler som kommer inn i det finansielle systemet og finansiering av terrorister, terrororganisasjoner og/eller -aktiviteter. Dessuten sammenfaller AHV- og ATF-strategier. De tar sikte på å angripe kriminelle eller terroristorganisasjoner gjennom økonomiske aktiviteter, og bruker økonomiske spor for å identifisere de forskjellige komponentene til den kriminelle eller terroristnettverket. Dette gir mandat til at organisasjoner benytter seg av mekanismer for å lese alle økonomiske transaksjoner, og for å oppdage mistenkelige økonomiske overføringer.

Relaterte artikler