Hvordan kan vi hjelpe deg?

Hvordan gjør man AHV og ATF effektivt?

Effektiv antihvitvasking/motfinansiering av terrorismerammeverk må ta for seg de største risikoproblemene: det må forebygge, oppdage og straffe ulovlige midler som kommer inn i finanssystemet og finansiering av terrorrelaterte enkeltpersoner, organisasjoner og/eller aktiviteter. AML- og CTF-strategiene opptrer sammen: de tar sikte på å angripe den kriminelle organisasjonen eller terrororganisasjonen gjennom dens økonomiske aktiviteter, og bruker finansstien til å identifisere de ulike komponentene i det kriminelle nettverket eller terroristnettverket. Dette krever at organisasjoner setter i gang mekanismer for å lese alle finansielle transaksjoner, og for å oppdage mistenkelige finansielle overføringer.

Relaterte artikler