Hvordan kan vi hjelpe deg?

Hvem er en PEP?

En politisk eksponert person (PEP – Politically exposed person) defineres av Financial Action Task Force (FATF) som «en fysisk person som er i, eller har blitt betrodd, et høytstående offentlig verv eller stilling. På grunn av stillingen og innflytelsen, erkjenner vi at mange PEP-er er i posisjoner som er mer utsatt for misbruk med det formål å hvitvaske penger samt relaterte primærlovbrudd, inkludert korrupsjon og bestikkelser, samt aktiviteter knyttet til finansiering av terrorisme. (…)». PEP-er er også «personer som er i eller har blitt betrodd med et høytstående offentlig verv eller stilling og deres familiemedlemmer og nærstående, og inkluderer både innenlandske og utenlandske PEP-er».

Vi er derfor juridisk forpliktet til å avgjøre om du som kunde kan ha noen politisk tilknytning. Du trenger imidlertid ikke å bekymre deg da «disse kravene er forebyggende (ikke kriminelle) av natur, og skal ikke tolkes som stigmatiserende mot PEP-er, som om de er involverte i kriminelle aktiviteter».

Hva betyr det for deg?

Hvis vi avgjør at du er en PEP, vil vi bare be deg om å gjennomføre en finansieringskildesjekk. Dette er ikke fordi vi ikke stoler på deg, men fordi vi er juridisk forpliktet til å gjøre det som en standard prosedyre.

Hva om jeg ikke vil bli ansett som en PEP?

Dette avhenger dessverre ikke bare av oss eller vår vurdering. Vi må følge visse prosedyrer og forskrifter. Hvis du imidlertid blir ansett som en tilknyttet PEP på grunn av forholdet ditt til en annen person som ikke lenger gjelder (for eksempel på grunn av skilsmisse eller annullering) – kan du gi oss beskjed om dette i chatten, så tar vi det i betraktning.

Vi kan ikke opplyse deg om resultatene av undersøkelsen, men vil registrere dette og ta det i betraktning.

Relaterte artikler