Hvordan kan vi hjelpe deg?

Hvem er en PEP?

En politisk eksponert person (PEP) defineres av Financial Action Task Force (FATF) som «en person som er eller har blitt betrodd med en fremtredende offentlig funksjon. På grunn av deres stilling og innflytelse, er det anerkjent at mange PEP-er er i posisjoner som potensielt kan misbrukes med det formål å begå hvitvaskingsforbrytelser og relatert organisert kriminalitet, inkludert korrupsjon og bestikkelser, samt gjennomføre aktiviteter knyttet til terrorfinansiering. (...)». PEP-er er også «enkeltpersoner som er, eller har vært, betrodd med fremtredende offentlige funksjoner og deres familiemedlemmer og nære forbindelser, og inkluderer både innenlandske og utenlandske PEP-er».

Vi er derfor juridisk forpliktet til å avgjøre om du som kunde kan ha noen politisk tilknytning. Du trenger imidlertid ikke å bekymre deg da «disse kravene er forebyggende (ikke kriminelle) av natur, og skal ikke tolkes som stigmatiserende mot PEP-er, som om de er involverte i kriminelle aktiviteter».

Hva betyr det for deg?

Hvis vi fastslår at du er en PEP, vil vi kun be deg om å kontrollere finansieringskilden. Det er ikke fordi vi ikke stoler på deg, vi er juridisk bundet til å gjøre det som en standardprosedyre.

Hva om jeg ikke vil bli ansett som en PEP?

Dessverre avhenger det ikke utelukkende av oss eller dømmekraften vår. Vi må følge visse prosedyrer og forskrifter. Hvis du anses som en nær forbindelse av en PEP på grunn av din nærhet til en annen person og dette forholdet ikke eksisterer lenger (for eksempel på grunn av skilsmisse eller annullering), må du gi oss beskjed om dette i chatten, så vil vi ta dette i betraktning.

Vi kan ikke opplyse deg om resultatene av undersøkelsen, men vil registrere dette og ta det i betraktning.

Relaterte artikler