Hvordan kan vi hjelpe deg?

Hva om jeg vil at Revolut skal slette alle opplysningene mine?

Som en regulert finansinstitusjon er vi underlagt forpliktelser om å beholde opplysningene dine i minst 6 år for å motvirke hvitvasking og terrorismefinansiering. Disse oppbevaringskravene går foran eventuelle forespørsler om rett til sletting i henhold til personvernlover (f.eks. EUs personvernforordning, den australske personvernloven eller Singapores personvernlov). Vi kan derfor ikke slette opplysningene som er knyttet til Revolut-kontoen din, før etter dette tidsrommet, men vi kan forsikre deg om at opplysningene blir lagret på en trygg måte mens de er i vår besittelse.

Relaterte artikler