Hvordan kan vi hjelpe deg?

Hva er hvitvasking av penger?

Hva er hvitvasking av penger?

Målet med et stort antall kriminelle handlinger er å generere et overskudd for personen eller gruppen som utfører handlingen. Hvitvasking av penger er behandlingen av disse kriminelle inntektene for å skjule deres ulovlige opphav. Denne prosessen er av kritisk betydning, da den gjør det mulig for kriminelle å ta i bruk overskuddet uten at det setter kilden i fare.

Ulovlige våpensalg, smugling og annen organisert kriminalitet, inkludert for eksempel narkotikasmugling og prostitusjonsringer, kan generere store inntekter. Underslag, innsidehandel, bestikkelser og databedrageri kan også gi store overskudd og gi incentiv til å «legitimere» de urettmessige gevinstene gjennom hvitvasking av penger.

Når en kriminell virksomhet genererer betydelig fortjeneste, må den involverte personen eller gruppen finne en måte å kontrollere midlene på uten å tiltrekke oppmerksomhet til den underliggende aktiviteten eller de involverte personene. Kriminelle gjør dette ved å skjule kildene, endre formen eller flytte midlene til et sted hvor det er mindre sannsynlig at de tiltrekker seg oppmerksomhet.

Som et svar på en økende bekymring for hvitvasking av penger, ble Financial Action Task Force etablert av G-7-toppmøtet i Paris i 1989 for å utvikle en koordinert internasjonal respons. En av de første oppgavene til FATF var å utvikle anbefalinger, totalt 40, som beskrev tiltakene nasjonale myndigheter skulle ta for å implementere effektive anti-hvitvaskingsprogrammer.

Hva er AHV (antihvitvasking)?

Begrepet «anti-hvitvasking» refererer spesielt til alle retningslinjer og lovverk som tvinger finansinstitusjoner til å proaktivt overvåke sine klienter for å hindre hvitvasking og korrupsjon.

AHV-prosedyrer og -retningslinjer koordineres av nasjonale myndigheter (f.eks. NCA i Storbritannia) og internasjonale organisasjoner (f.eks. FATF eller FNs kontor for narkotika og kriminalitet). Alle jobber kontinuerlig med utfordrende aktiviteter for å motvirke hvitvasking.

AHVs forskrift basert på det femte hvitvaskingsdirektivet:

Den 19. juni 2018 ble det femte hvitvaskingsdirektivet (direktiv (EU) 2018/843), som endret det fjerde hvitvaskingsdirektivet, publisert i EUs offisielle journal. Medlemsstatene måtte innarbeide dette direktivet innen 10. januar 2020.

Disse endringene innførte en betydelig forbedring for å utstyre unionen til å forhindre at det økonomiske systemet blir brukt til hvitvasking og finansiering av terrorisme.

Disse endringene ble introdusert for å:

  • Øke åpenheten ved å sette opp offentlig tilgjengelige registre for selskaper, stiftelser og andre juridiske enheter
  • Øke styrken til EUs finansielle etterretningsenheter (FIU – Financial Intelligence Units) og gi dem tilgang til et bredt spekter av informasjon slik at de kan utføre sine oppgaver
  • Begrense anonymiteten knyttet til virtuelle valutaer og lommebokleverandører, men også for forhåndsbetalte kort
  • Utvide kriteriene for vurderingen av høyrisiko-tredjeland og øke sikringstiltakene for økonomiske transaksjoner til og fra slike land
  • Sette opp sentrale bankkontoregistre eller innhentingssystemer i alle medlemsstater
  • Forbedre samarbeidet og styrke informasjonen mellom tilsynsmyndigheter mot anti-hvitvasking internt, mellom dem og tilsynsveiledere, samt mellom dem og Den europeiske sentralbanken
  • Relaterte artikler