Hvordan kan vi hjelpe deg?

Hva er finansiering av terrorisme?

Hva er finansiering av terrorisme?

Terrorfinansiering involverer anmodning, innsamling eller levering av midler med den hensikt at de kan brukes til å støtte terrorhandlinger eller -organisasjoner. Midler kan stamme fra både lovlige og ulovlige kilder. Nærmere bestemt, i henhold til International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, begår en person kriminaliteten av terrorfinansiering «hvis denne personen på noen måte, direkte eller indirekte, ulovlig og forsettlig, gir eller innkrever midler med den hensikt at de skal brukes eller med den kunnskap om at de skal brukes, helt eller delvis, for å utføre» en overtredelse innenfor rammen av konvensjonen.

Det primære målet for enkeltpersoner eller enheter som er involvert i finansiering av terrorisme er derfor ikke nødvendigvis å skjule kildene til pengene, men å skjule både finansieringen og arten av den finansierte aktiviteten.

Hva er anti-terrorfinansiering (ATF)?

Begrepet «antiterrorfinansiering» refererer spesielt til alle retningslinjer og lovverk som tvinger finansinstitusjoner til å proaktivt overvåke sine klienter for å hindre finansiering av terror.

FNs globale strategi for terrorbekjempelse er et eksempel på en ATF-handling:

FNs globale strategi for terrorbekjempelse (A/RES/60/288) er et unikt globalt instrument for å forbedre nasjonale, regionale og internasjonale tiltak for å bekjempe terrorisme. Gjennom sin innføring ved konsensus i 2006, ble alle FNs medlemsstater enige om en felles strategisk og driftsmessig tilnærming til å bekjempe terrorisme.

Strategien sender en klar melding om at terrorisme er uakseptabelt i alle former og manifestasjoner. Den tar også praktiske tiltak, både individuelt og samlet, for å forhindre og bekjempe terrorisme. Disse praktiske trinnene inkluderer et bredt spekter av tiltak, fra å styrke staters kapasitet til å motvirke terrortrusler til bedre koordinering av FN-systemets antiterroraktiviteter.

FNs globale strategi for terrorbekjempelse i form av en løsning og en vedlagt handlingsplan (A/RES/60/288) er satt sammen av fire følgende pilarer:

1. Håndtere forhold som bidrar til spredning av terrorisme

2. Tiltak for å forebygge og bekjempe terrorisme

3. Tiltak for å øke statenes kapasitet til å forebygge og bekjempe terrorisme og i denne forbindelse styrke FN-systemets rolle

4. Tiltak for å sikre respekt for alles menneskerettigheter og rettsstaten som det fundamentale grunnlaget i kampen mot terrorisme.

Relaterte artikler