Hvordan kan vi hjelpe deg?

Hva er finansiering av terrorisme?

Hva er finansiering av terrorisme?

Finansiering av terrorisme innebærer oppfordring til, innsamling eller levering av midler med den hensikt at de kan brukes til å støtte terrorhandlinger eller -organisasjoner. Midler kan stamme både fra lovlige og ulovlige kilder. Rettere sagt, i henhold til den internasjonale konvensjonen om bekjempelse av finansiering av terrorisme, begår en person forbrytelsen av finansiering av terrorisme «hvis vedkommende på noen måte, direkte eller indirekte, ulovlig og med vilje, gir eller samler inn midler med den hensikt at de skal brukes, eller med visshet om at de skal brukes, helt eller delvis, for å utføre» et lovbrudd som rammes av konvensjonen.

Det primære målet for enkeltpersoner eller enheter som er involvert i finansiering av terrorisme er derfor ikke nødvendigvis å skjule kildene til pengene, men å skjule både finansieringen og arten av den finansierte aktiviteten.

Hva er anti-terrorfinansiering (ATF)?

Begrepet «anti-terrorfinansiering» refererer spesielt til alle retningslinjer og lovverk som tvinger finansinstitusjoner til å proaktivt overvåke sine klienter for å hindre finansiering av terror.

FNs globale strategi for terrorbekjempelse er et eksempel på en ATF-handling:

FNs globale strategi for terrorbekjempelse (A/RES/60/288) er et unikt globalt instrument for å styrke nasjonal, regional og internasjonal innsats for å motvirke terrorisme. Gjennom sin vedtakelse ved enighet i 2006, samtykket alle FNs medlemsstater første gang til en felles strategisk og operativ tilnærming for å bekjempe terrorisme.

Strategien sender et klart budskap om at terrorisme er uakseptabelt i alle dets former og manifestasjoner. Den beslutter også å ta praktiske skritt, individuelt og samlet, for å forebygge og bekjempe terrorisme. Disse praktiske skrittene inkluderer en lang rekke tiltak som spenner fra å styrke statens kapasitet til å motvirke terrortrusler, til en bedre koordinering av FN-systemets aktiviteter for terrorbekjempelse.

FNs globale strategi for terrorbekjempelse i form av en løsning og en vedlagt handlingsplan (A/RES/60/288) er satt sammen av fire følgende pilarer:

1. Å adressere forholdene som bidrar til spredning av terrorisme

2. Tiltak for å forebygge og bekjempe terrorisme

3. Tiltak for å øke statenes kapasitet til å forebygge og bekjempe terrorisme og i denne forbindelse styrke FN-systemets rolle

4. Tiltak for å sikre respekt for alles menneskerettigheter og rettsstaten som det fundamentale grunnlaget i kampen mot terrorisme

Relaterte artikler