Hvordan kan vi hjelpe deg?

Er pengene mine trygge?

Hvordan Revolut sikrer pengene dine avhenger av hvilken Revolut-enhet du er registrert hos. Du ser hvilken Revolut-enhet du er registrert hos ved å gjøre følgende:

  1. Åpne Revolut-appen
  2. Trykke på «Oversikt» eller profilikonet ditt
  3. Trykke på ikonet for «Innstillinger»
  4. Bla nedover til bunnen av siden

Hvis du er registrert hos enheten Revolut Payments UAB:

Som elektronisk pengeinstitusjon er vi pålagt å sikre pengene vi mottar fra kundene våre.

Sikringen innebærer at vi holder kundemidler adskilt fra våre egne og holder disse i en separat konto hos en kredittinstitusjon. Midlene i denne adskilte kontoen holdes av oss på dine vegne. Som autorisert institusjon beskytter Revolut midlene dine i henhold til lovmessige krav.

Sikringen beskytter deg i tilfelle Revolut skulle bli insolvent, da sikringen gir deg mulighet til å gjøre krav på midlene dine i denne adskilte kontoen, og kravet ditt vil i tillegg utbetales før alle andre kreditorer.

Fordi kontoen du har med oss er en elektronisk pengekonto (ikke en bankkonto), vil pengene dine ikke dekkes av litauisk innskuddsgaranti som administreres av den statlige organisasjonen for foretaksinnskudd og investeringsforsikring (VĮ «Indėlių ir investicijų draudimas»).

Hvis du er registrert hos enheten Revolut LTD:

Som elektronisk pengeinstitusjon er vi pålagt å sikre pengene vi mottar fra (eller oppbevarer for) kunder som deg.

Denne «sikkerheten» innebærer at vi setter inn pengene vi mottar fra deg (eller oppbevarer for deg) i en egen bankkonto for kundemidler. Pengene i disse klientkontoene blir oppbevart av oss på dine vegne. Vi har klientkontoer med en rekke større banker (som oppfyller våre og vår regulator sine krav).

Denne sikkerheten beskytter deg i tilfelle Revolut skulle bli insolvent. Pengene i disse kontoene brukes først og fremst til å betale det vi skylder deg (og våre andre kunder) før de blir brukt til noe annet.

Fordi kontoen du har med oss er en elektronisk pengekonto (ikke en bankkonto), vil pengene dine ikke dekkes av Financial Services Compensation Scheme.

Relaterte artikler