Hvordan kan vi hjelpe deg?

Hvordan endrer jeg bostedsland?

I de fleste tilfeller kan du endre bostedsland direkte i appen ved å gå til Hjem → Profil-ikon → Personopplysninger → Adresse.

Landene du kan endre adresse til avhenger av hvilken Revolut-enhet kontoen din er registrert hos.

For øyeblikket er det ikke mulig å endre landadresse mellom Revolut-enheter. Du kan bare endre adressen til land som tilhører samme enhet som kontoen din er registrert hos.

Litauisk enhet – Payments UAB

Brexit-endringer gjorde at vi måtte migrere kontoene til EØS-kundene våre til den litauiske enheten – Payments UAB. 

Hvis kontoen din er registrert hos Payments UAB, vil det bare være mulig å endre landadressen til et annet Payments UAB-land. Det er ikke mulig å endre landadressen til UK, CH, US, CA, JP, SG eller AU, da disse landene ikke tilhører Payments UAB-enheten.

Innbyggere i EØS kan endre adressen innenfor EØS i appen, adressebevis er ikke nødvendig.

Hvis du derimot er en Revolut Bank-kunde, kan du bare endre land mellom Bulgaria, Estland, Kroatia, Hellas, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia,Tsjekkia og Ungarn.

Britisk enhet – Revolut Ltd

Hvis kontoen din er registrert hos vår britiske enhet, Revolut Ltd, kan landadressen din bare endres til et annet land som tilhører Revolut Ltd.

Storbritannia forblir under Revolut Ltd-enheten, som gjør at det ikke er mulig å endre landadressen din fra Storbritannia til et EØS-land, US, CA, JP, SG eller AU, da disse landene ikke tilhører Revolut Ltd-enheten.

I enkelte tilfeller kan vi be deg om et dokument som bekrefter den nåværende adressen din.

Hva om jeg må endre adressen til et land som tilhører en annen enhet?

Siden det for øyeblikket ikke er mulig å endre landadresse mellom enhetene, vil det eneste alternativet være å avslutte din nåværende konto, og åpne en ny konto hos den andre enheten. Vi anbefaler derimot at du ikke gjør dette fordi tjenestene vi tilbyr vil variere avhengig av enheten.

Relaterte artikler