Hvordan kan vi hjelpe deg?

Hvorfor kan auto-vekslingen mislykkes?

Lav saldo

Når en auto-veksling blir startet, må du ha tilstrekkelige midler på kontoen din til at den kan utføres. Hvis du ikke har hele saldoen du har angitt, mislykkes auto-vekslingen. I så tilfelle må du sette inn penger på kontoen din og planlegge en ny auto-veksling.

Daglig vekslingsgrense

Av sikkerhetsgrunner begrenser vi antall vekslinger/auto-vekslinger til 30 i en 24-timers periode. Hvis du har en automatisk veksling planlagt etter at du har passert grensen, mislykkes denne, og du må vente til neste dag med å planlegge en ny.

Beløpsbegrensning for kryptotransaksjon

Av sikkerhetsgrunner kan du kun veksle kryptovaluta til en verdi av € 15 000 per individuelle veksling. Hvis du prøver å veksle mer enn dette beløpet, mislykkes auto-vekslingen.

Låst konto

Hvis kontoen din av en eller annen grunn blir låst, blir auto-vekslinger av sikkerhetsgrunner ikke aktivert før kontoen låses opp. Når den er låst opp, kan auto-vekslingen din igjen aktiveres neste gang valutakursen for paret når målverdien din. Du trenger ikke å planlegge den på nytt.

Prisendringer

I et svært ustabilt marked kan kursen for valutaparet endre seg drastisk fra tidspunktet når prismålet ditt blir oppnådd, til tidspunktet når auto-vekslingen blir forsøkt utført til gjeldende valutakurs, selv om tidsvinduet mellom disse er svært kort. I slike tilfeller blir auto-vekslinger ikke utført hvis valutakursen har beveget seg mer enn 0,75 % (for fiat-valuta) eller 5,0 % (for kryptovaluta) opp eller ned i forhold til målverdien din. Auto-vekslingen blir forsøkt på nytt når valutakursen når målverdien din igjen.

Relaterte artikler