Hvordan kan vi hjelpe deg?

Hvordan fungerer automatisk veksling?

Automatisk veksling til en spesifikk valuta utføres til den beste tilgjengelige satsen etter at prisen når målverdien din. Satsen for vekslingen tilsvarer ikke nødvendigvis målverdien din, pga. markedssvingninger.

Se her for listen over automatiske vekslinger du har satt opp.

Sveip til venstre på den automatiske vekslingen som er opprettet, og velg Slett for å avbryte en av dem.

Relaterte artikler