Hvordan kan vi hjelpe deg?

Hva er årsakene til at en valutaordre ikke går gjennom?

Lav saldo

Når en ordre/auto-veksling blir startet, må du ha tilstrekkelige midler på kontoen din til å utføre vekslingen. Hvis du ikke har saldoen du spesifiserte, vil ordren mislykkes. Du er da nødt til å sette inn penger på kontoen din, og legge inn en ny ordre.

Daglig vekslingsgrense

Av sikkerhetsgrunner begrenser vi antall vekslinger/auto-vekslinger til 30 i en 24-timers periode. Hvis en ordre utføres etter at du har passert grensen, mislykkes denne, og du må vente til neste dag med å legge inn en ny.

Beløpsgrense for kryptotransaksjoner

Av sikkerhetsgrunner kan du kun veksle kryptovaluta til en verdi av € 15 000 per individuelle veksling. Hvis du prøver å veksle mer enn dette beløpet, mislykkes auto-vekslingen.

Låst konto

Hvis kontoen din er låst av en eller annen grunn, utføres ikke ordre av sikkerhetsmessige grunner før kontoen din er låst opp. Når den er låst opp, vil ordren din bli utført neste gang den spesifiserte kursen for paret er nådd. Du trenger ikke å legge inn ordren på nytt.

Prisendringer

Endringer gjelder bare ordretypene: markedsordre og stoppordre, som utføres til markedskursen. I et svært volatilt marked kan kursen for valutaparet endre seg betydelig fra tidspunktet når nivået til ordren ble nådd til tidspunktet når transaksjonen blir forsøkt utført, selv om dette tidsvinduet er svært kort. I slike tilfeller blir gjennomføringen ikke utført hvis valutakursen har endret seg mer enn 0,75 % (for godkjente betalingsmidler) eller 5,0 % (for kryptovaluta) i begge retninger i forhold til målverdien din. Ordren blir forsøkt utført igjen når valutakursen når målverdien din.

Relaterte artikler