Hvordan kan vi hjelpe deg?

Påvirkes Junior-kontoen av Betalingstjenesteloven (Payment Services Act)?

Nei. Junior-kontoen anses som en «Liten personlig betalingskonto» under Betalingstjenesteloven (Payment Services Act). Den er derfor unntatt kontogrensen på 5000 SGD på slutten av dagen og årlig transaksjonsgrense på 30 000 SGD. Dette betyr at saldoen i barnet Junior-konto ikke vil telle mot din egne saldogrense på slutten av dagen på 5 000 SGD. Hvis du setter inn penger på barnets Junior-konto, vil ikke overføringen telle mot din årlige transaksjonsgrense på 30 000 SGD.

Relaterte artikler