Hvordan kan vi hjelpe deg?

Vil Revolut dele mine skatteopplysninger med noen?

Revolut har lovbestemt plikt til å innrapportere saldoen ved årsslutt til lokale skattemyndigheter i Litauen hvert år, eller gi opplysninger på deres anmodning. Revolut deler ikke dine opplysninger på automatisert basis eller direkte med skattemyndighetene i andre land, det er den litauiske skattemyndigheten som er ansvarlig for å samle inn og sende dette til andre lokale myndigheter i henhold til standarden for automatisk utveksling av finansiell kontoinformasjon, utviklet av OECD, som representerer den internasjonale konsensusen om automatisk utveksling av finansiell kontoinformasjon for skatteformål, på gjensidig grunnlag.

Relaterte artikler