Hvordan kan vi hjelpe deg?

Hvorfor samler Revolut inn skatteopplysninger?

Som en finansinstitusjon er Revolut pålagt ved lov å samle inn og rapportere informasjon om dine skattemessige tilhørigheter. Dette reguleres av internasjonale standarder, spesielt CRS (Common Reporting Standard) og FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

Revolut er pålagt å innhente egenmelding fra kunder om følgende opplysninger under FATCA/CRS:

  1. Navn
  2. Bostedsadresse
  3. Fødselsdato
  4. Skattemessige tilhørigheter: Jurisdiksjon(er) for skattetilhørighet. Du anses vanligvis som skattemessig bosatt i land der du betaler skatt eller er fysisk til stede i minst seks måneder av året.
  5. Skattebetalers identifikasjonsnummer (TIN) med hensyn til hver skattemessige tilhørighet

Relaterte artikler