Hvordan kan vi hjelpe deg?

Hva er FATCA/CRS?

FATCA/CRS gjør det mulig for skattemyndighetene å få en bedre forståelse av finansielle eiendeler som innehas av sine innbyggere og bidra til å bekjempe skatteunndragelse.

CRS ble utviklet av Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) og krever at deltakende jurisdiksjoner innhenter informasjon fra finansinstitusjonene sine og automatisk utveksler denne informasjonen med andre jurisdiksjoner på årlig basis. For mer informasjon om CRS, besøk OECDs nettsted.

FATCA er en amerikansk lovgivning som krever at utenlandske finansielle institusjoner innhenter opplysninger om de utenlandske finansielle eiendelene som amerikanske personer eier. For mer informasjon om FATCA, besøk IRS’ nettsted.

Relaterte artikler