Hvordan kan vi hjelpe deg?

Når er jeg ikke dekket av kjøpsbeskyttelsen?

Kjøpsbeskyttelsen vil ikke kunne dekke deg for:

 • de første € 50 i ethvert krav
 • normal slitasje
 • skader forårsaket med hensikt av deg
 • skader på varer forårsaket av produktdefekter.
 • tyveri av eller skader på varer hvor du ikke har tatt tilstrekkelig vare på dem eller har forlatt dem usikret eller utenfor din rekkevidde.
 • tyveri som ikke rapporteres til politiet innen 48 timer etter oppdagelsen eller så snart som mulig og uten å innhente en skriftlig rapport.
 • konfiskering eller destruksjon av kjøp av regjeringer, tollmyndigheter eller offentlige myndigheter.
 • kostnader som kan gjenvinnes fra andre kilder.
 • tyveri eller skade på: smykker, edelsteiner, sjeldne og dyrebare mynter eller frimerker, unike varer, inkludert antikviteter, kunstverk og pelsverk, kontanter eller tilsvarende (inkludert reisesjekker), aksjer, obligasjoner, kuponger, verdipapirer av alle slag og tilsvarende papirer, billetter, tjenester, bøker, dyr og planter, forbruksvarer og lett bedervelige varer, mat og drikke, helseartikler, gjenoppbygde og renoverte varer, opphørssalgvarer, kjøretøy og deler til kjøretøy, land og bygninger, varer som er permanent festet til boliger, kontorer eller kjøretøy, digitale data som skal vises eller lastes ned på nettet (inkludert filer, musikk, filmer, bilder og programvare), varer som er kjøpt for å videreselges eller brukes til profesjonelle formål, våpen, ulovlige rusmidler, forfalskede varer og andre varer underlagt tollkonfiskering og kjøp på P2P-sider med mindre de er fra en kommersiell selger. Eventuelle varer som ikke betales direkte og i sin helhet på kontoen, som f.eks. varer kjøpt på betalingsplaner, selv om betalingsplanen er betalt på kontoen.
 • renoverte varer
 • kosmetiske skader eller skader som ikke påvirker enhetens funksjonalitet.
 • fraktkostnader for å sende varen til Qover som overstiger € 50.

Se vilkår i appen for mer informasjon.

Du kan få tilgang til dem i appen ved å gå til Markedsplass → Forsikring → velg type og klikke på 'Alle dokumenter'.

Relaterte artikler