Hvordan kan vi hjelpe deg?

Hvor mye vil jeg motta fra et vellykket forsikringskrav for billettkanselleringsbeskyttelse?

Hvis du ikke er i stand til å delta på et arrangement på grunn av en plutselig og uventet omstendighet, og du ikke var klar over omstendigheten da du kjøpte billetten, får du tilbakebetalt beløpet på billetten(e), opptil maksimalt € 1000 for ett arrangement, avhengig av hvilket beløp som er lavere. Det maksimale beløpet du kan motta i løpet av en tolvmånedersperiode er € 1000.

Se vilkår for omstendigheter som kvalifiserer for beskyttelse for billettkansellering. Du kan få tilgang til dem i appen ved å gå til Markedsplass → Forsikring → velg type og klikke på 'Alle dokumenter'.

Det endelige beløpet som utbetales, bestemmes av forsikringsselskapet og er til syvende og sist avhengig av deres gjennomgang av kravet. Beløpene nevnt ovenfor er maksimumsbeløpene du kan ha rett til for henholdsvis et krav og over en tolvmånedersperiode.

Relaterte artikler