Hvordan kan vi hjelpe deg?

Hva er den maksimale varigheten som dekkes av Revolut reiseforsikring?

Maksimal reisevarighet avhenger av planen din:

  • Standard: 40 dager
  • Premium: 90 dager
  • Metal: 90 dager

Enhver reise utover dette vil ikke være dekket, inkludert enhver del av den som var under det gjeldende maksimumet for reisevarighet, og du kan ikke bruke denne forsikringen sammen med en annen forsikringspolise til å få dekning for en lengre reise.

Hvis du planlegger å ta en lengre tur, må du kjøpe forsikring spesielt for dette.

Relaterte artikler