Hvordan kan vi hjelpe deg?

Hva er den maksimale varigheten som dekkes av Revolut reiseforsikring?

Den maksimale reisevarigheten avhenger av planen din:

  • Standard: 40 dager
  • Premium: 90 dager
  • Metal: 90 dager

Reiser som varer lenger enn dette, dekkes ikke, heller ikke eventuelle deler av reisen som var kortere enn den gjeldende maksimale reisevarigheten i dager. Denne forsikringen kan ikke brukes sammen med andre forsikringspoliser for å dekke deg på lengre reiser.

Hvis du planlegger en lengre reise, må du kjøpe forsikring spesielt for dette.

Relaterte artikler