Producten

Voorwaarden voor een direct opvraagbare depositorekening

Op 1 juli 2022 zullen we Revolut Payments UAB fuseren tot Revolut Bank UAB. Deze versie van onze voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 juli 2022. Als je de voorwaarden wilt zien die van toepassing zijn tot 1 juli 2022, klik dan hier.

1. Waarom deze informatie belangrijk is

Dit document beschrijft de algemene voorwaarden voor je direct opvraagbare depositorekening en de bijbehorende diensten. Het vermeldt ook andere belangrijke dingen die je moet weten.

Dit document vormt, samen met ons Privacybeleid en alle andere algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze diensten, een wettelijke overeenkomst tussen:

 • jou, de houder van de direct opvraagbare depositorekening; en
 • ons, Revolut Bank UAB (Revolut Bank).

Wij noemen deze overeenkomst de voorwaarden voor de direct opvraagbare depositorekening. Deze overeenkomst is voor onbepaalde tijd. Dit betekent dat de overeenkomst geldig is totdat jij of wij die beëindigen.

Deze voorwaarden voor de direct opvraagbare depositorekening worden aangegaan door middel van communicatie op afstand.

Je gaat ermee akkoord dat deze voorwaarden voor de direct opvraagbare depositorekening en alle andere communicatie tussen ons in het Engels zal zijn. We zullen ons best doen om je in je voorkeurstaal te beantwoorden, maar we behouden ons het recht voor om in het Engels te antwoorden.

Je kunt deze voorwaarden voor een direct opvraagbare depositorekening op elk gewenst moment bekijken in de Revolut-app. Daar vind je ook het privacybeleid van Revolut Bank, standaardinformatie voor de depositoverzekering van het (Litouwse) staatsbedrijf “Deposit and Investment Insurance” en andere algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze diensten.

Revolut Bank is een bank opgericht en met vergunning in de Republiek Litouwen met bedrijfsnummer 304580906, autorisatiecode LB002119 en met maatschappelijke zetel te Konstitucijos ave. 21B, 08130, Vilnius, de Republiek Litouwen. Wij hebben een vergunning van en staan onder toezicht van de Bank van Litouwen en de Europese Centrale Bank als een kredietinstelling. Je kunt onze vergunning hier bekijken op de website van de Bank van Litouwen en hier vind je onze oprichtings- en bedrijfsdocumenten op de website van het Litouwse Register van juridische entiteiten.


2. Kan ik een direct opvraagbare depositorekening openen?

Door deze voorwaarden voor een direct opvraagbare depositorekening te accepteren, bevestig je dat:

 • je deze voorwaarden voor een direct opvraagbare depositorekening per e-mail hebt ontvangen, gelezen en begrepen;
 • je de standaardinformatie voor de depositoverzekering van het staatsbedrijf “Deposit and Investment Insurance” (VĮ “Indėlių ir investicijų draudimas”), die ook hier beschikbaar is, per e-mail hebt ontvangen, gelezen en begrepen;
 • je ons Privacybeleid hebt gelezen, begrepen en aanvaard; en
 • je tijdens het instapproces correcte en nauwkeurige contactgegevens hebt verstrekt (inclusief een e-mailadres dat je regelmatig controleert).

Wanneer je ons vraagt om een direct opvraagbare depositorekening te openen, zullen wij of onze vertegenwoordigers je vragen om informatie aan te leveren over jezelf en over de herkomst van het geld dat je op je direct opvraagbare depositorekening zult inleggen. We doen dit om een aantal redenen, waaronder om je kredietscore en identiteit te controleren, en om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende vereisten. Wanneer we de benodigde informatie hebben ontvangen, openen we je direct opvraagbare depositorekening en kun je er geld op inleggen. Als je deze informatie al eerder aan een van de entiteiten van de groep hebt verstrekt bij het openen van een betaalrekening, erken je en ga je ermee akkoord dat we die informatie voor dit doel kunnen gebruiken en erop kunnen vertrouwen.

In ons Privacybeleid kun je lezen hoe wij je informatie gebruiken voor deze en andere doeleinden.

We kunnen je pas diensten verlenen nadat je onze interne controles hebt doorstaan, en niet eerder. We brengen je via de Revolut-app op de hoogte zodra dit is gebeurd en laten het je weten zodra je direct opvraagbare depositorekening is geopend.

Je kunt de gegevens van je direct opvraagbare depositorekening bekijken in het rekeningoverzicht. Houd er rekening mee dat deze bankgegevens niet kunnen worden gebruikt voor directe betalingen en dat je je geld alleen kunt inleggen op de manier die wordt beschreven in deze voorwaarden voor een direct opvraagbare depositorekening. Als je deze gegevens gebruikt voor betalingstransacties, worden die transacties niet uitgevoerd.

Als je persoonsgegevens veranderen, moet je ons dat onmiddellijk laten weten.

Wanneer we verwijzen naar “e-mailadres”, bedoelen we het e-mailadres dat je ons tijdens het instapproces hebt verstrekt (tenzij je je e-mailadres achteraf hebt bijgewerkt). Het is belangrijk dat je ons je primaire e-mailadres geeft en dit regelmatig controleert. Als je e-mailadres verandert of als je problemen ondervindt bij het ontvangen of openen van e-mails van ons, moet je ons dat onmiddellijk laten weten. Anders ga je ermee akkoord dat als een e-mail is afgeleverd op je e-mailadres, je deze had moeten lezen, zelfs als je dit om welke reden dan ook niet hebt gedaan.


3. Mijn direct opvraagbare depositorekening

Wanneer je geld als deposito inlegt op je direct opvraagbare depositorekening, accepteren we het geld, houden het voor je vast en verplichten we ons ertoe om het op jouw verzoek aan je terug te geven.

De enige manier waarop je geld kunt toevoegen aan, of opnemen van, je direct opvraagbare depositorekening is door een betaalrekening bij ons te hebben zoals beschreven in de voorwaarden voor deze direct opvraagbare depositorekening.

Als je vóór 1 juli 2022 akkoord bent gegaan met deze Voorwaarden voor direct opvraagbare depositorekeningen en op 1 juli 2022 een positief saldo hebt op je direct opvraagbare depositorekening, ga je ermee akkoord en machtig je ons om je saldo van de direct opvraagbare depositorekening over te schrijven naar je betaalrekening bij ons op of rond 1 juli 2022. Je kunt na deze dag stortingen doen van en naar je direct opvraagbare depositorekening zoals beschreven in deze Voorwaarden.


4. Hoe kan ik een inleg doen op mijn direct opvraagbare depositorekening?

Op elk moment geld toevoegen

Stortingen naar je direct opvraagbare depositorekening kunnen alleen worden uitgevoerd door geld over te schrijven van de betaalrekening die je bij ons hebt naar je direct opvraagbare depositorekening.

Deze inleg kun je op elk gewenst moment en in elke valuta doen. Er is geen limiet voor het bedrag dat je kunt toevoegen aan je direct opvraagbare depositorekening of voor de frequentie van je stortingen.

Hoe snel wordt geld bijgeschreven?

Je inleg wordt zo snel mogelijk nadat deze bij ons is binnengekomen bijgeschreven op je direct opvraagbare depositorekening, en in elk geval uiterlijk op de volgende werkdag. Een “werkdag” is elke dag die geen zaterdag, zondag of feestdag is in de Republiek Litouwen.


5. Betalen jullie rente op de inleg die op mijn direct opvraagbare depositorekening staat?

Aan het einde van elke werkdag betalen we rente over het saldo van je direct opvraagbare depositorekening. De rente wordt berekend tegen een jaarlijks tarief van 0%. Aangezien het tarief echter 0% is, is er geen rente verschuldigd.


6. Hoe kan ik een opname doen van mijn direct opvraagbare depositorekening?

We zullen op jouw verzoek geld aan je terugstorten vanaf de direct opvraagbare depositorekening. Je kunt op elk moment een opnameverzoek doen en voor elk bedrag dat het beschikbare saldo niet overschrijdt. Wanneer je het geld van je direct opvraagbare depositorekening opneemt, zullen we het geld overschrijven naar de betaalrekening die je bij ons hebt.


7. Hoe wordt mijn geld beschermd?

Je geld is beschermd zodra het op je direct opvraagbare depositorekening staat, of op een depositorekening die is geopend binnen een andere kredietinstelling die deelneemt aan het depositoverzekeringsstelsel. Je geld wordt zo snel mogelijk nadat wij het ontvangen bijgeschreven op je direct opvraagbare depositorekening, en in ieder geval niet later dan de volgende werkdag.

Als je bijvoorbeeld op een dag die geen werkdag is, geld toevoegt aan/overboekt van/naar je direct opvraagbare depositorekening, wordt je geld niet beschermd door het depositoverzekeringsstelsel totdat het op je direct opvraagbare depositorekening staat of op een depositorekening die is geopend binnen een andere kredietinstelling die deelneemt aan het depositoverzekeringsstelsel. Toch wordt je geld dan nog op andere manieren beschermd zoals voorgeschreven door de wet.

Het geld op je direct opvraagbare depositorekening wordt beschermd door een Litouwse depositoverzekering die wordt beheerd door het staatsbedrijf “Deposit and Investment Insurance” (VĮ “Indėlių ir investicijų draudimas”) in overeenstemming met de voorwaarden die zijn vastgesteld door de Wet op de verzekering van deposito’s en aansprakelijkheden voor investeerders van de Republiek Litouwen, die je hier kunt lezen. Er zijn geen aanvullende mechanismen (we noemen deze “garantiefondsen”) onder deze voorwaarden voor een direct opvraagbare depositorekening die je geld op je depositorekening beschermen.


8. Je beveiligingsgegevens veilig houden

Wij stellen alles in het werk om je geld veilig te houden. We vragen jou hetzelfde te doen, door je beveiligingsgegevens veilig te houden. Dit betekent dat je ervoor moet zorgen dat ze veilig worden bewaard, dat ze niet toegankelijk zijn voor andere mensen en dat ze niet met anderen worden gedeeld.

Soms kun je gemakkelijk vergeten welke maatregelen je zou moeten nemen om je geld veilig te houden. Hier zijn enkele tips:

 • zorg ervoor dat je de Revolut-app niet open laat staan op een ontgrendeld apparaat; en
 • houd je mobiele telefoon en je e-mailaccount veilig en laat deze niet door anderen gebruiken.

Neem zo snel mogelijk contact met ons op via de Revolut-app wanneer het mogelijk is dat je beveiligingsgegevens zonder jouw toestemming gebruikt zouden kunnen worden.

Je kunt op de volgende manieren contact met ons opnemen

Vertel ons over verloren of gestolen beveiligingsgegevens:

 • Stuur ons een bericht via de chat op de Revolut-app.
 • E-mail ons op feedback@revolut.com.
 • Bel ons om een verloren of gestolen kaart te blokkeren op +370 5 214 3608 (standaardtarieven van je telecomaanbieder zijn van toepassing)

Onze website www.revolut.com


9. Zijn er beperkingen op het gebruik van de Revolut-app?

Het is belangrijk dat je redelijk en verantwoordelijk omgaat met de Revolut-app.

De Revolut-app mag niet (direct of indirect) als volgt worden gebruikt:

 • voor illegale doeleinden (zoals bijvoorbeeld het plegen van fraude);
 • op een manier die schade zou kunnen toebrengen aan ons vermogen om onze diensten te verlenen;
 • om een direct opvraagbare depositorekening te beheren of te gebruiken die niet van jou is;
 • om iemand anders toegang te geven tot of gebruik te laten maken van je direct opvraagbare depositorekening of de Revolut-app; of
 • voor zakelijke doeleinden.

Behandel ons en ons ondersteunend personeel ook met respect: wij zijn er om je te helpen.


10. Wanneer we je kunnen verhinderen om je direct opvraagbare depositorekening te gebruiken

De veiligheid van je geld is belangrijk voor ons, daarom kunnen we soms verhinderen dat je je direct opvraagbare depositorekening kunt gebruiken. We zullen bijvoorbeeld de terugbetaling van een storting weigeren en zullen geen extra inleg bijschrijven als we redelijkerwijs bezorgd zijn over de veiligheid ervan of als deze mogelijk frauduleus of zonder jouw toestemming zou worden gebruikt.

Het kan ook zijn dat we je moeten verhinderen om je direct opvraagbare depositorekening te gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de wetten van de Republiek Litouwen.

We laten het je via de Revolut-app weten voordat, of zo snel mogelijk nadat, we het gebruik van je direct opvraagbare depositorekening hebben beperkt. We laten je dan ook weten waarom we dit hebben gedaan (tenzij dit jouw of onze veiligheid zou verminderen of onwettig zou zijn). Zodra de redenen voor de limiet niet langer bestaan, stellen we je weer in staat je direct opvraagbare depositorekening normaal te gebruiken.


11. Wanneer kunnen jullie mijn direct opvraagbare depositorekening opschorten of sluiten?

In uitzonderlijke omstandigheden kunnen we je direct opvraagbare depositorekening onmiddellijk sluiten of opschorten (inclusief de toegang tot de diensten die door de andere Revolut-entiteiten worden geleverd) en je toegang tot de Revolut-app beëindigen. Dergelijke uitzonderlijke omstandigheden zijn onder andere:

 • als wij gegronde redenen hebben om te vermoeden dat je frauduleus of anderszins crimineel handelt;
 • als je deze voorwaarden voor een direct opvraagbare depositorekening meerdere keren op een ernstige of aanhoudende manier hebt geschonden en je de zaak niet binnen de door ons gestelde termijn hebt rechtgezet;
 • als we informatie hebben dat je gebruik van de Revolut-app schadelijk is voor ons of onze software, systemen of hardware, of voor onze reputatie of goodwill;
 • als je failliet bent verklaard;
 • als je overlijdt of een akte van je overlijden wordt afgegeven; of
 • als wij hiertoe verplicht zijn op grond van een wet, voorschrift, gerechtelijk bevel of instructies van een ombudsman.

We kunnen ook je direct opvraagbare depositorekening sluiten in het geval we ons bedrijfsmodel wijzigen en we niet langer een direct opvraagbaar deposito-product aanbieden. Als we dit doen, zullen we je vooraf informeren over het sluiten van je direct opvraagbare depositorekening in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

Bij het sluiten van je direct opvraagbare depositorekening zullen we het resterende saldo op je direct opvraagbare depositorekening terugstorten op de betaalrekening die je bij ons hebt. We zullen er van uit gaan dat je ons toestemming hebt gegeven en ons hebt gemachtigd om deze transactie uit te voeren. We geven je mogelijk ook toestemming om een overschrijving rechtstreeks van je direct opvraagbare depositorekening naar je betaalrekening uit te voeren.


12. Zijn wij verantwoordelijk als er iets misgaat met je direct opvraagbare depositorekening of de Revolut-app?

Wij doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om ervoor te zorgen dat onze diensten niet worden onderbroken en met een redelijke snelheid beschikbaar zijn. We kunnen echter niet beloven dat dit altijd het geval zal zijn of dat de diensten vrij van gebreken zullen zijn. We maken ook gebruik van sommige derden om je diensten te verlenen, wat kan leiden tot verstoring van onze diensten. We zullen altijd ons best doen om eventuele problemen met onze diensten op te lossen, ongeacht de oorzaak.

We zijn niet verantwoordelijk voor verliezen die ontstaan omdat wij niet voldoen aan onze verplichtingen om inkomend geld bij te schrijven op je direct opvraagbare depositorekening, of geld dat wordt opgenomen af te schrijven van je direct opvraagbare depositorekening vanwege:

 • een wettelijk of regelgevend vereiste;
 • onvoorzienbare omstandigheden die buiten onze macht liggen en die op dat moment onvermijdelijk waren;
 • criminele of andere illegale handelingen van derden die leiden tot schade aan jou of een andere persoon (tenzij dit rechtstreeks wordt vermeld in deze algemene voorwaarden); of
 • het blokkeren van je direct opvraagbare depositorekening bij het implementeren van wettelijke vereisten, inclusief die met betrekking tot het bestrijden van witwaspraktijken en het financieren van terrorisme.


Wij zijn uitsluitend verantwoordelijk voor voorzienbare verliezen

Als wij deze overeenkomst verbreken, zijn wij verantwoordelijk voor alle verliezen die wij hadden kunnen voorzien op het moment dat wij de overeenkomst aangingen, en ook voor verlies dat het gevolg is van onze fraude of grove nalatigheid.

Wij zijn niet verantwoordelijk tegenover jou, hetzij direct of indirect, voor een van de volgende zaken die ontstaan in verband met deze overeenkomst:

 • verlies van inkomsten of winst;
 • verlies van goodwill of schade aan je reputatie;
 • verlies van zakelijke contracten of kansen;
 • verlies van verwachte besparingen; of
 • gevolgschade.

Niets in deze overeenkomst ontslaat ons van onze aansprakelijkheid of beperkt deze in geval van overlijden of persoonlijk letsel, wanneer dit het gevolg is van onze nalatigheid of van fraude of frauduleuze claims en verklaringen.


13. Ons recht om in uitzonderlijke gevallen geld op te nemen van je direct opvraagbare depositorekening

Wij hebben in de volgende gevallen het recht om zonder jouw opdracht geld op te nemen van je direct opvraagbare depositorekening:

 • als er zonder enige rechtsgrond geld is overgemaakt naar je direct opvraagbare depositorekening (d.w.z. als gevolg van fraude, fouten of technische fouten);
 • wanneer wij, als dienstverlener, door de toepasselijke wetgeving verplicht zijn om belastingen die op jou van toepassing zijn in je hoedanigheid als depositohouder in te houden en aan de bevoegde autoriteiten te betalen; of
 • in andere gevallen, zoals vastgesteld door de Litouwse wetgeving en andere toepasselijke wetgeving.


14. Wanneer ben jij verantwoordelijk voor onze verliezen?

Je bent mogelijk verantwoordelijk tegenover ons voor bepaalde verliezen.

Als je deze overeenkomst hebt geschonden en wij daardoor een verlies hebben geleden, geldt het volgende:

 • je bent verantwoordelijk voor alle voorzienbare verliezen die wij lijden als gevolg van je handelen (wij zullen proberen om deze verliezen tot een minimum te beperken); en
 • je bent ook verantwoordelijk voor alle redelijke juridische kosten die ontstaan als gevolg van onze verliezen.


15. Hoe krijg ik informatie over transacties op mijn direct opvraagbare depositorekening?

Je kunt alle instromen en uitstromen voor je direct opvraagbare depositorekening controleren via de Revolut-app. We bewaren de gegevens van je direct opvraagbare depositorekening terwijl je een klant bent en gedurende 8 jaar nadat je je direct opvraagbare depositorekening hebt gesloten. Als je na die tijd nog een kopie van de gegevens moet bewaren, moet je deze downloaden. Je kunt informatie downloaden van de Revolut-app zolang je een klant bent of, als je direct opvraagbare depositorekening is gesloten, kun je contact met ons opnemen via feedback@revolut.com en zullen we je dergelijke informatie verstrekken.

Je ontvangt een melding op je mobiele apparaat telkens wanneer er een storting wordt gedaan op, of geld wordt opgenomen van je direct opvraagbare depositorekening. Je kunt deze meldingen op elk gewenst moment uitzetten via de Revolut-app of in de instellingen van je apparaat. Als je de meldingen uitzet, moet je regelmatig de informatie over je direct opvraagbare depositorekening controleren in de Revolut-app. Het is belangrijk dat je weet welke bedragen van en naar je direct opvraagbare depositorekening gaan, daarom raden wij je aan om de meldingen niet uit te zetten.

Communicatie met jou

Wij communiceren met jou via de Revolut-app. Andere entiteiten van de Revolut-groep kunnen ook met je communiceren via de Revolut-app als dit met jou en die entiteit is afgesproken.

Op deze manier verstrekken wij je informatie over je direct opvraagbare depositorekening en vertellen we je over eventuele fraude, of een vermoeden van fraude, in verband met je direct opvraagbare depositorekening. Ook informeren wij je op deze manier als er een veiligheidsrisico is voor je direct opvraagbare depositorekening. Zorg ervoor dat je de Revolut-app regelmatig controleert op deze informatie.

Om je direct opvraagbare depositorekening veilig te houden is het belangrijk om de meest recente software voor je mobiele apparaat en de meest recente versie van de Revolut-app te downloaden zodra deze beschikbaar zijn.

We kunnen ook met je communiceren via sms of e-mail, daarom is het belangrijk om regelmatig je sms-berichten en e-mail te controleren.

Je toestemmingen, goedkeuringen, acceptaties en andere verklaringen die je met behulp van de Revolut-app geeft, hebben dezelfde wettelijke geldigheid als je handtekening op een schriftelijk document. Je overeenkomsten die je via de Revolut-app met ons hebt gesloten worden beschouwd als schriftelijke overeenkomsten die tussen jou en ons zijn gesloten. Alle instructies aan ons voor het uitvoeren van activiteiten en andere acties die door jou via de Revolut-app zijn ingediend/uitgevoerd, worden behandeld als door jou ingediend/uitgevoerd en zijn geldig als acties die door jou zijn uitgevoerd.

Normaliter zullen wij met je communiceren in het Engels.

Houd ons op de hoogte

Houd je gegevens actueel en laat het ons onmiddellijk weten als er wijzigingen zijn in de informatie die je ons hebt verstrekt. Als we ontdekken dat je informatie onjuist is, kunnen we die bijwerken of je vragen om verdere informatie te verstrekken.

Om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende vereisten moeten we je mogelijk om meer informatie over jezelf vragen (bijvoorbeeld als de in- of uitstroom op je depositorekening toeneemt). Wij verzoeken je om deze informatie snel te verstrekken, zodat de verstoring van je direct opvraagbare depositorekening en onze diensten tot een minimum wordt beperkt.


16. Vertrouwelijkheid

Je begrijpt en stemt ermee in dat wij, vanwege de aard van de diensten van Revolut Bank onder deze overeenkomst, verplicht kunnen zijn om de volgende informatie over jou bekend te maken:

 • het feit dat je onze klant bent;
 • de diensten die aan jou worden geleverd;
 • het rekeningnummer van je direct opvraagbare depositorekening;
 • de beschikbare saldi op je direct opvraagbare depositorekening;
 • handelingen die namens jou zijn of worden uitgevoerd;
 • je schuldverplichtingen tegenover ons; de omstandigheden waarin wij je financiële diensten verlenen;
 • de algemene voorwaarden van de overeenkomsten op basis waarvan wij je diensten verlenen;
 • het feit van de beëindiging van deze overeenkomst en van het sluiten van je direct opvraagbare depositorekening;
 • je financiële situatie en activa; en
 • je activiteiten, plannen, schuldverplichtingen aan of transacties met andere personen.

Je commerciële of professionele geheimen worden allemaal behandeld als vertrouwelijke informatie (d.w.z. als een klant- of bankgeheim).

Je begrijpt en stemt ermee in dat we die informatie kunnen bekendmaken aan de volgende mensen:

 • Elk partnerschap van Revolut Bank; Dit omvat, maar is niet beperkt tot, Revolut Ltd (een bedrijf opgericht in Engeland en Wales met ondernemingsnummer 08804411 en firmareferentienummer 900562, met maatschappelijke zetel te 7 Westferry Circus, Canary Wharf, Londen, E14 4HD, Verenigd Koninkrijk) (Revolut Ltd).
 • de vertegenwoordigers van Revolut Bank en andere partijen die direct of indirect betrokken zijn bij de levering van diensten van Revolut Bank onder deze overeenkomst met jou of bij de voorbereiding van de levering van dergelijke diensten aan jou, en hun onderaannemers (bijvoorbeeld correspondentbanken, financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen, financiële tussenpersonen; brokers, deelnemers van of partijen bij betalings- clearing- of afwikkelingssystemen, beurzen en andere) indien het vanwege de specifieke kenmerken van dergelijke diensten noodzakelijk is om dergelijke gegevens openbaar te maken;
 • derden die diensten verlenen aan Revolut Bank (aanvullend op de levering van onze financiële diensten) en onderaannemers van dergelijke derden, op voorwaarde dat derden en hun onderaannemers zijn ingeschakeld in overeenstemming met alle wettelijke vereisten die van toepassing zijn op een dergelijke uitbesteding.

Tijdens de communicatie en uitwisseling van informatie tussen jou en ons door middel van telecommunicatie of elektronische communicatie, kan vertrouwelijke informatie (inclusief informatie die bestaat uit klant- of bankgeheimen) zonder dat wij dat willen of weten ter beschikking komen van derden. Als dit gebeurt, zijn wij niet aansprakelijk voor een dergelijke openbaarmaking van de informatie en je dient dit risico te beoordelen voordat je deze overeenkomst met ons aangaat.

Vereiste openbaarmaking van informatie

We zullen je informatie bekendmaken wanneer dit is vereist of toegestaan door Litouwse wetgeving en andere toepasselijke wetgeving, of om onze rechten of de rechten van onze klanten uit te oefenen of te handhaven.


17. Ons intellectueel eigendom

Al het intellectueel eigendom in onze producten (bijvoorbeeld de inhoud in de Revolut-app en op onze website, ons logo) is eigendom van Revolut Ltd en wordt gebruikt door ons en andere bedrijven van de Revolut-groep. Je mag ons intellectueel eigendom niet als je eigen eigendom gebruiken, behalve om van onze producten te genieten. Je mag ook geen van onze producten onderwerpen aan reverse-engineering (d.w.z. ze reproduceren na een gedetailleerd onderzoek van hun constructie of samenstelling).


18. Hoe kan ik een klacht indienen?

Als je ontevreden bent met onze dienstverlening, zullen we proberen om dit recht te zetten

We zullen altijd ons best doen, maar we beseffen dat er soms wel eens iets mis gaat. Als je een klacht hebt, neem dan contact met ons op. We zullen elke klacht die je naar ons stuurt, accepteren en in overweging nemen. Je ontvangt ons definitieve antwoord op je klacht, of een brief waarin wordt uitgelegd waarom het definitieve antwoord nog niet is voltooid, binnen 15 werkdagen na het indienen van je klacht en in uitzonderlijke omstandigheden binnen 35 werkdagen (en we laten het je weten als dit het geval is).

Autoriteit voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting voor klachten met betrekking tot financiële diensten

Als je niet tevreden bent met de manier waarop we je klacht hebben afgehandeld, kun je deze binnen 1 jaar na de datum waarop je je klacht hebt verzonden, doorverwijzen naar de Bank van Litouwen. In dit geval zal de Bank van Litouwen optreden als een instantie voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting voor geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners.

Hun adres is: Žalgirio str. 90, 09303, Vilnius, de Republiek Litouwen.

Meer informatie kun je vinden op hun website.

Houd er rekening mee dat als je de mogelijkheid wilt hebben om een beroep te doen op de Bank van Litouwen als de autoriteit voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting, je je klacht bij ons moet indienen binnen 3 (drie) maanden vanaf de dag dat je op de hoogte kwam of had moeten zijn over de vermeende schending van je rechten of legitieme belangen die voortvloeien uit de overeenkomst met ons. Je hebt ook het recht om een beroep te doen op een bevoegde rechtbank als je denkt dat we de wet hebben overtreden. Je kunt ook een klacht indienen bij de respectieve instanties voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting die in je land klachten behandelen van consumenten met betrekking tot de financiële diensten die door ons worden geleverd. De lijst van deze autoriteiten vind je hier.

Het onderzoek van de klacht door de Bank van Litouwen is kosteloos.

De autoriteit voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting voor consumentengeschillen die geen verband houden met de bevoegdheden van de Bank van Litouwen is de Litouwse staatsautoriteit voor de bescherming van consumentenrechten.

Hun adres is: Vilniaus str. 25, 01402, Vilnius, de Republiek Litouwen.

Meer informatie kun je vinden op hun website. Je kunt je ook beroepen op de verplichte regels voor consumentenbescherming van het EER-land waar je woont.

Autoriteit voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting voor klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Staatsinspectie voor gegevensbescherming (SDPI), de Litouwse toezichthoudende autoriteit voor kwesties op het gebied van gegevensbescherming.

Hun adres is: L. Sapiegos str. 17, 10312, Vilnius, de Republiek Litouwen; ada@ada.lt.

Meer informatie kun je vinden op hun website.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over onze klachtenbehandelingsprocedure.

Hoe kan ik een probleem oplossen of een klacht indienen?

Als je met iemand wilt praten over een probleem waar je mee zit, neem dan contact met ons op via de Revolut-app. Meestal kunnen wij dit soort zaken vlot afhandelen.

Als je wilt, kun je een klacht indienen. Je kunt dit ook doen via de Revolut-app, of door dit formulier te gebruiken of door ons te e-mailen op formalcomplaints@revolut.com.

Om een klacht in te dienen, moet je ons het volgende laten weten:

 • je naam en achternaam;
 • het telefoonnummer en e-mailadres dat bij je direct opvraagbare depositorekening horen;
 • wat het probleem is;
 • wanneer het probleem ontstaan is; en
 • hoe je zou willen dat wij de zaak oplossen.

Wij zullen je klacht onderzoeken en je een reactie sturen via e-mail. Wij zullen met je in het Engels communiceren, tenzij we je iets anders vertellen.

Ongeacht het bovenstaande heb je altijd het recht om contact op te nemen met de hierboven genoemde autoriteiten voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting voor klachten over onze diensten. Je hebt ook het recht om een beroep te doen op een bevoegde rechtbank (in overeenstemming met deze overeenkomst) als je denkt dat we de wet hebben overtreden.


19. We kunnen deze voorwaarden voor een direct opvraagbare depositorekening wijzigen

We zullen de overeenkomst alleen om de volgende redenen wijzigen:

 • als wij denken dat je deze hierdoor makkelijker zult begrijpen of er meer aan zult hebben;
 • om de manier waarop ons bedrijf wordt geleid weer te geven, vooral als de verandering nodig is vanwege een verandering in de manier waarop een financieel systeem of technologie wordt aangeboden;
 • om de wettelijke of regelgevende vereisten te weerspiegelen die op ons van toepassing zijn;
 • om veranderingen in de kosten van onze bedrijfsvoering te weerspiegelen; of
 • omdat wij diensten of producten veranderen, of nieuwe diensten en producten introduceren die gevolgen hebben voor onze bestaande diensten of producten die onder deze voorwaarden voor een direct opvraagbare depositorekening vallen.


Communicatie met jou over wijzigingen

Als we een nieuw product of een nieuwe dienst toevoegen die de overeenkomst niet verandert, kunnen we het product of de dienst onmiddellijk toevoegen en je dat laten weten voordat je de dienst of het product gaat gebruiken.

In alle andere gevallen krijg je minstens 60 dagen van tevoren bericht via de Revolut-app en/of e-mail voordat we een verandering doorvoeren. Wij gaan er vanuit dat je tevreden bent met de wijziging, tenzij je ons laat weten dat je je direct opvraagbare depositorekening wilt sluiten voordat de wijziging van kracht wordt.


20. Kosten en belastingen

Revolut Bank brengt je geen kosten in rekening voor en in verband met de diensten van Revolut Bank onder deze overeenkomst. Dit betekent ook dat je ons geen kosten betaalt voor het gebruik van de Revolut-app of enig ander middel voor communicatie op afstand voor je direct opvraagbare depositorekening.

Je bent mogelijk verantwoordelijk voor het betalen van belastingen of kosten die van toepassing zijn op de inleg die je op je direct opvraagbare depositorekening hebt, en waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn om die bij je te innen, behalve wanneer dit wettelijk verplicht is.


21. Hoe sluit ik mijn direct opvraagbare depositorekening?

Je behoudt je recht om je direct opvraagbare depositorekening op elk gewenst moment en kosteloos te sluiten en daarmee deze overeenkomst te beëindigen door ons dit te laten weten, zelfs nadat de periode van 14 dagen is verstreken. Je kunt dit doen via de Revolut-app of door ons te e-mailen op feedback@revolut.com.

Wat gebeurt er als mijn betaalrekening is gesloten?

Onmiddellijk nadat je direct opvraagbare depositorekening is gesloten, zullen we het resterende saldo storten op de betaalrekening die je bij ons hebt.

Je betaalrekening en je direct opvraagbare depositorekening zijn verschillende rekeningen en het is onmogelijk om je te registreren voor een direct opvraagbare depositorekening zonder je te registreren voor een betaalrekening. Als je de ene rekening sluit, wordt de andere niet automatisch gesloten.

Als je betaalrekening is gesloten, kun je geen geld van je direct opvraagbare depositorekening overschrijven naar je betaalrekening. Dit betekent dat, hoewel je je direct opvraagbare depositorekening dan nog kunt blijven gebruiken, de functionaliteit ervan beperkt is tot het bewaren van je geld en het op jouw verzoek aan jou terugsturen van je geld zoals beschreven in deel 6.

Hoe kan ik mij terugtrekken uit mijn direct opvraagbare depositorekening?

Je kunt je binnen de eerste 14 dagen na het openen van je direct opvraagbare depositorekening daaruit terugtrekken en deze overeenkomst beëindigen door ons dit te laten weten via de Revolut-app of door ons te e-mailen op feedback@revolut.com. Je hebt het recht om je terug te trekken zonder boetes te betalen en zonder een reden op te geven. Als je een opname doet van je direct opvraagbare depositorekening, storten we het eventueel resterende saldo terug op je betaalrekening.

22. Juridische dingen

Toestemming voor ons om je persoonsgegevens te verwerken

Om diensten te verlenen in het kader van de overeenkomst moeten wij informatie over jou verzamelen. Volgens de wetgeving over gegevensbescherming zijn wij de zogenaamde ‘verwerkingsverantwoordelijke’ van je persoonsgegevens. Meer informatie over hoe we je persoonsgegevens gebruiken kun je vinden in ons Privacybeleid.

Door deze overeenkomst met ons aan te gaan geef je ons toestemming voor het verzamelen, verwerken en opslaan van je persoonsgegevens zodat we je onze diensten kunnen verlenen. Dit heeft verder geen invloed op alle rechten en verplichtingen die jij hebt of wij hebben op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Je kunt je toestemming intrekken door je direct opvraagbare depositorekening te sluiten. Hierdoor eindigt de overeenkomst tussen jou en ons. Als je dit doet, stoppen wij met het gebruiken van je informatie voor onze dienstverlening. Het kan wel zijn dat we je informatie dan om andere juridische redenen nog steeds moeten bewaren.

Ons contract met jou

Alleen jij en wij hebben rechten onder deze overeenkomst.

De overeenkomst is met jou persoonlijk en je kunt je rechten of verplichtingen op grond van deze overeenkomst niet zonder onze toestemming overdragen aan iemand anders.

Ons recht om over te dragen en toe te wijzen

Je stemt ermee in en staat ons toe te fuseren, te reorganiseren, af te splitsen, te transformeren of enige andere vorm van reorganisatie of herstructurering van ons bedrijf of onze activiteiten uit te voeren en/of al onze rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden voor direct opvraagbare depositorekeningen aan een derde over te dragen of toe te wijzen.

We zullen jouw en onze rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden voor direct opvraagbare depositorekeningen alleen overdragen als dat geen belangrijk negatief effect heeft op jouw rechten onder deze Voorwaarden voor direct opvraagbare depositorekeningen, of als we dat moeten doen om ons aan wettelijke of reglementaire vereisten te houden, of als het gebeurt als gevolg van de uitvoering van een reorganisatie (of een soortgelijk proces). Je kunt de direct opvraagbare depositorekening opzeggen na een kennisgeving over de overdracht, fusie, reorganisatie of een andere soortgelijke kennisgeving.

Litouws recht is van toepassing

De wetten van de Republiek Litouwen zijn van toepassing op jouw relatie met ons. Ze zijn ook van toepassing op deze overeenkomst. Desondanks kun je je nog steeds beroepen op de verplichte regels voor consumentenbescherming van de lidstaat van de Europese Economische Ruimte waar je woont.

Plaats waar deze overeenkomst is gesloten

Deze overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten op de plaats waar je woont op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

De Engelse versie van de overeenkomst is van toepassing

Als deze voorwaarden voor een direct opvraagbare depositorekening in een andere taal zijn vertaald, dient deze vertaling enkel als referentie. Uitsluitend de Engelse versie is van toepassing. Door deze overeenkomst aan te gaan en de diensten van Revolut Bank te accepteren, bevestig je dat je de Engelse taal begrijpt en ermee instemt om met Revolut Bank in het Engels te communiceren over deze overeenkomst.

Ons recht om de overeenkomst te handhaven

Als jij de overeenkomst tussen jou en ons hebt geschonden en wij onze rechten niet uitoefenen of het uitoefenen ervan uitstellen, belemmert dit ons niet om deze of andere rechten op een later tijdstip alsnog uit te oefenen.

Juridische stappen tegen ons ondernemen

Een rechtsvordering op grond van deze voorwaarden voor een direct opvraagbare depositorekening kan alleen worden ingesteld bij de rechtbanken van de Republiek Litouwen (of bij de rechtbanken van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte waar je woont).