Hoe kunnen we helpen?

Wat is een overnamebedrijf met speciale doeleinden (SPAC)?

Overnamebedrijven met speciale doeleinden (ook aangeduid als "blanco chequebedrijf") zijn bedrijven zonder commerciële activiteiten, die strikt zijn gevormd om vermogen te werven voor het verwerven van een ander bedrijf of notering op beurzen om potentiële beleggers voor hun ondernemingen aan te trekken.

Een bedrijf dat al activiteiten uitvoert, kan dan fuseren met, of worden overgenomen door, de SPAC. Het wordt dan zelf een beursgenoteerd bedrijf, in plaats van zijn eigen traditionele beursgang (Initial Public Offering, IPO) uit te voeren.

Wanneer een bedrijf van plan is om een traditionele beursgang te doorlopen, kan de voltooiing van het proces een jaar of langer duren. Wanneer er een SPAC wordt gebruikt, kan het een stuk sneller gaan.

SPAC's worden gecreëerd met het doel een fusie, aandelenuitwisseling, bedrijfsmiddelovername, aandelenaankoop, reorganisatie of soortgelijke bedrijfscombinatie met een of meer bedrijven tot stand te brengen. 

Hoe werkt het overnameproces van SPAC?

Vanaf de oprichting van een SPAC heeft het bedrijf meestal 24 maanden om het volledige overnameproces te voltooien.

In dit proces worden veel stappen uitgevoerd, maar de belangrijkste zijn:

  • Zoeken naar een doelbedrijf om over te nemen
  • Onderhandelen over een overnameovereenkomst
  • Beleggersvergaderingen houden en goedkeuring vragen voor de overname van de aandeelhouders van het bedrijf
  • Uitvoering van de fusie

Indien de SPAC een fusie niet binnen deze beperkte termijn voltooit, worden de SPAC-liquidaties en beleggingen teruggegeven aan de publieke aandeelhouders.

Wat gebeurt er met de SPAC na de fusie?

Deze laatste stap van het aanmaken van het vermelde opvolgende bedrijf wordt een "de-SPAC"-transactie genoemd.

Nadat de SPAC een fusie met een doelbedrijf heeft voltooid, wordt het eerder particuliere bedrijf beursgenoteerd. De aandelenfiche voor de SPAC wordt gewijzigd om de naam van het overgenomen bedrijf weer te geven en zal daarmee beginnen te handelen op de geselecteerde beurs.

Wat zijn de belangrijkste risico's bij het beleggen in een SPAC?

Een SPAC is een belegging met een hoog risico. SPAC's zijn onlangs zeer populair geweest bij beleggers over de hele wereld, maar deze belegging brengt risico's met zich mee als gevolg van verschillende factoren:

Geen fusie

De SPAC kan nalaten een doelbedrijf binnen de vereiste periode (meestal 24 maanden) te identificeren en fondsen aan zijn beleggers terug te geven. Hierdoor wordt er geen rendement behaald over de periode waarin het vermogen werd belegd.

Doelen

Door de concurrentie op dit gebied te vergroten, kunnen SPAC's zich richten op bedrijven in steeds vroegere ontwikkelingsstadia. Zodoende kunnen ze beleggingsrisico's beïnvloeden en verhogen, vooral als ze proberen te beleggen in 'warme' of nieuwere sectoren zoals opkomende technologieën (bijv. ruimtevaart). Bedrijven in een vroeg stadium hebben een korte financiële geschiedenis en ontwikkelen nog steeds hun interne controles. Ze kunnen ook in vroege onderhandelingen zijn met hun sponsors (oprichters) en sterk gebaseerd zijn op toekomstgerichte projecties. Doelen moeten in staat zijn om de striktheid en vereisten te weerstaan die van toepassing zullen zijn zodra ze een beursgenoteerd bedrijf worden.

Belangenconflicten

Sponsors en directeuren van SPAC's kunnen persoonlijke belangen hebben die concurreren met de belangen van publieke aandeelhouders.

Beleggers moeten veel vertrouwen stellen in het managementteam van de SPAC om het beste doelbedrijf voor een fusie te vinden, aangezien sommige partijen financieel kunnen worden gestimuleerd om ervoor te zorgen dat de SPAC binnen de beperkte beschikbare tijd een fusie voltooit.  

IPO versus SPAC-fusie

In tegenstelling tot een IPO, is er in het fusieproces van SPAC geen verzekeraar. De uitgebreide due diligence die meestal wordt geassocieerd met een bedrijf dat naar de beurs gaat, kan dus niet worden uitgevoerd.  

SPAC-sponsors hebben een strikt beperkte tijd om een deal te sluiten, die de effectiviteit van hun acquisitieonderzoek zou kunnen beïnvloeden, vooral wanneer niet wordt gegarandeerd dat de sponsor of het managementteam na de fusie betrokken blijft bij het doelbedrijf.

Vanwege deze tijdsbeperking kunnen de SPAC-oprichters zich richten op hun vermogen om een transactie te sluiten, in plaats van de geschiktheid van het doelbedrijf dat naar de beurs gaat.

Gerelateerde artikelen