Hoe kunnen we helpen?

Waarom is mijn rekening gesloten?

In uitzonderlijke omstandigheden kunnen wij uw rekening onmiddellijk opschorten of sluiten en uw toegang tot de website beëindigen. Uitzonderlijke omstandigheden zijn onder andere:

 • Als we gegronde redenen hebben om te vermoeden dat je frauduleus handelt
 • Als je (of iemand die namens jou handelt) ons niet de informatie gegeven hebt die wij nodig hebben, of als wij gegronde redenen hebben om aan te nemen dat de door jou verstrekte informatie onjuist of onwaar is
 • Als je deze voorwaarden op een ernstige manier of bij voortduring hebt geschonden en je dit niet hebt rechtgezet binnen een redelijke tijd nadat we je verzocht hadden om dit te doen
 • Als we gegronde redenen hebben om aan te nemen dat je gebruik van de Revolut-app schadelijk is voor ons of voor onze software, systemen of hardware
 • Als we gegronde redenen hebben om te geloven dat verder gebruik van je rekening door jou schade kan toebrengen aan onze reputatie of goodwill
 • Als we je gevraagd hebben om geld dat je ons schuldig bent, terug te betalen en je dit niet binnen een redelijke termijn gedaan hebt
 • Als je failliet bent verklaard, of
 • Als we hiertoe verplicht zijn op grond van om het even welke wet, bepaling, gerechtelijk bevel of instructies van een ombudsman
 • Ook kunnen we besluiten om je rekening om andere redenen te sluiten of op te schorten. Doen we dit, dan nemen we ten minste twee maanden vooraf contact met je op via de Revolut-app.
 • Helaas kunnen we je niet meer specifieke informatie geven over het sluiten van je rekening. Deze beslissingen zijn onomkeerbaar en er zijn geen aanvullende maatregelen die je kunt treffen om sluiting of opschorting van je rekening te voorkomen.

  Gerelateerde artikelen