Hoe kunnen we helpen?

Hoe ga ik te werk als ik wil dat Revolut al mijn gegevens verwijdert?

Als financiële instelling zijn we voor het tegengaan van het witwassen van geld en de bestrijding van terrorismefinanciering verplicht om je gegevens minimaal 6 jaar te bewaren. Deze bewaarplicht heeft voorrang op rechten op verwijderingsverzoeken volgens toepasselijke gegevensbeschermingswetten (zoals de AVG, de Australische gegevensbeschermingswet of de Singapore Personal Data Protection Act). We kunnen daarom je gegevens met betrekking tot je Revolut-rekening pas na deze periode verwijderen. We kunnen je echter garanderen dat je gegevens bij ons veilig worden bewaard.

Gerelateerde artikelen