Hoe kunnen we helpen?

Bewijs van bevoegdheid om de rekening te openen en te beheren

In het geval dat je geen bestuurder of uiteindelijk gerechtigde bent van het aanvragende bedrijf, of als er meer dan één bestuurder/eigenaar is, hebben we een volmacht nodig die je recht bevestigt om een account op naam van het bedrijf op te zetten en te beheren:

1. (sterk aanbevolen) Door een directeur uit te nodigen om een volledige identiteitsverificatie uit te voeren die als laatste stap een bevestiging door die directeur van jouw recht op het openen en beheren van de rekening omvat. In je aanvraagmenu kun je de uitnodiging eenvoudig verzenden naar een van de directeuren van je bedrijf, die er via e-mail toegang toe heeft.

2. Volmacht: dit is een document dat een verklaring bevat waarin de eigenaar/directeur de aanvrager ‘toestemming verleent om de Revolut Business-rekening te openen, beheren en andere gebruikers toestemming te verlenen’ (exacte uitdrukking te gebruiken) en waarbij ook het volgende is opgenomen:

  • Naam van het bedrijf;
  • Ondertekend door een directeur/uiteindelijk gerechtigde eigenaar of ondertekend door alle partijen die door de statuten van het bedrijf zijn gemachtigd om vertegenwoordigers te machtigen;
  • Gedateerd in de afgelopen drie maanden
  • Een apostille is vereist wanneer Litouwen niet de plaats van uitgifte is

Gerelateerde artikelen