Hoe kunnen we helpen?

Bewijs van aandeelhoudersstructuur

Als we je hulp nodig hebben om de economische eigenaren van je bedrijf 'te bevestigen, bevat je aanvraagmenu de details van al de documenten die we voor dat doel kunnen accepteren. Als algemene richtlijn accepteren we meestal de volgende documenten zolang ze:

1. De naam bevatten van alle uiteindelijk gerechtigden van je bedrijf en hun eigendomsbelang

2. Gedateerd in de afgelopen drie maanden

  • Uittreksel van register
  • Akte van oprichting
  • Statuten
  • Gecontroleerd jaarverslag
  • Aandelenregister
  • Bevestigingsverklaring
  • Aandelencertificaat / Aandelenlijst / Eigendomstabel

We kunnen van je eisen dat je documenten verstrekt die door een notaris als waarheidsgetrouwe kopie van het origineel zijn aangemerkt. Als een van deze documenten echter kosteloos voor ons toegankelijk is, kun je de link met ons delen en zal de notariële verplichting worden opgeheven.

Houd er rekening mee dat de documenten die we kunnen accepteren afhankelijk zijn van de complexiteit van je bedrijf en/of de documenten die je eerder hebt geüpload.

Als je de gevraagde documenten niet rechtstreeks in je aanvraag kunt uploaden, vul dan het formulier hier in.

Gerelateerde artikelen