Hoe kunnen we helpen?

Waarom is mijn rekening gesloten?

In uitzonderlijke omstandigheden kunnen wij je rekening onmiddellijk opschorten of sluiten en je toegang tot de website beëindigen. Uitzonderlijke omstandigheden zijn onder andere:

  • Als wij gegronde redenen hebben om te vermoeden dat je frauduleus handelt
  • Als je (of iemand die namens jou handelt) ons niet de informatie gegeven hebt die wij nodig hebben, of als wij gegronde redenen hebben om aan te nemen dat de door jou verstrekte informatie onjuist of onwaar is
  • Als je onze algemene voorwaarden op een serieuze of aanhoudende manier hebt geschonden en je de zaak niet binnen een redelijke termijn hebt opgelost
  • Als we gegronde redenen hebben om aan te nemen dat je gebruik van de Revolut-app schadelijk is voor ons of voor onze software, systemen of hardware
  • Als we gegronde redenen hebben om te geloven dat verder gebruik van je account schade kan toebrengen aan onze reputatie of goodwill
  • Als we je gevraagd hebben om geld dat je ons schuldig bent, terug te betalen en je dit niet binnen een redelijke termijn gedaan hebt
  • Als je failliet bent verklaard; of
  • Als wij hiertoe verplicht zijn op grond van om het even welke wet, bepaling, gerechtelijk bevel of instructies van een ombudsman

We kunnen ook om andere redenen besluiten om je rekening te sluiten of op te schorten. Voordat wij dit doen, nemen wij minimaal twee maanden van tevoren contact met je op via de Revolut-app.

Helaas kunnen we je geen specifiekere informatie geven over het sluiten van het account. Deze beslissingen zijn definitief en er zijn geen aanvullende maatregelen die je kunt nemen om te voorkomen dat wij een account sluiten of opschorten.

Gerelateerde artikelen