Hoe kunnen we helpen?

Wat is het witwassen van geld?

Wat is witwassen van geld?

Het doel van een groot aantal criminele handelingen is om winst te genereren voor de persoon of groep die deze misdaad uitvoert. Het witwassen van geld is het verwerken van deze criminele opbrengsten om de illegale herkomst te verhullen. Dit proces is van cruciaal belang om witwasactiviteiten voortdurend tegen te gaan.

Illegale wapenverkoop, smokkel en de activiteiten van georganiseerde misdaad, waaronder bijvoorbeeld drugshandel en prostitutie, kunnen enorme hoeveelheden geld genereren. Verduistering, handel met voorkennis, omkoping en computerfraude kunnen ook grote winsten opleveren en de aansporing creëren om de opbrengsten van deze misdaden te "legitimeren" door het witwassen van geld.

Wanneer een criminele activiteit aanzienlijke winsten genereert, moet de betrokken persoon of groep een manier vinden om de bedragen te beheren zonder aandacht te trekken voor de onderliggende activiteit of de betrokken personen. Criminelen doen dit door de bronnen te verhullen, de vorm te veranderen of de bedragen naar een plek te verplaatsen waar ze minder kans hebben om de aandacht te trekken.

Als reactie op de toenemende bezorgdheid over het witwassen van geld, werd de Financial Action Task Force on money laundering (FATF) opgericht door de G-7 Summit in Parijs in 1989 om een gecoördineerd internationaal antwoord te ontwikkelen. Een van de eerste taken van het FATF was het ontwikkelen van aanbevelingen, 40 in totaal, waarin de maatregelen zijn uiteengezet die nationale overheden moeten nemen om effectieve anti-witwasprogramma's te implementeren.

Wat houdt anti-witwassen in?

De term “anti-witwassen” verwijst specifiek naar het beleid en de wetgeving die financiële instellingen dwingen om op een proactieve manier toezicht te houden op hun klanten om het witwassen van geld en corruptie te voorkomen.

De procedures en het beleid op het gebied van anti-witwassen worden gecoördineerd door nationale overheidsinstanties (bijv. NCA in het Verenigd Koninkrijk) en internationale organisaties (bijv. FATF of het UN Office on Drugs and Crime). Ze werken allemaal constant aan gecompliceerde activiteiten om het witwassen van geld tegen te gaan.

Anti-witwassen-regelgeving op basis van de ​5e anti-witwasrichtlijn: op 19 juni 2018 werd de 5e anti-witwasrichtlijn (richtlijn (EU) 2018/843), die de 4e anti-witwasrichtlijn wijzigde, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De lidstaten moesten deze richtlijn uiterlijk op 10 januari 2020 omzetten.

Met deze wijzigingen is een aanzienlijke verbetering ingevoerd om de Unie beter uit te rusten om te voorkomen dat het financiële stelsel wordt gebruikt voor het witwassen van geld en voor de financiering van terroristische activiteiten.

Deze wijzigingen zijn aangebracht om:

  • De transparantie te vergroten door openbare registers op te zetten voor vennootschappen, trusts en andere juridische constructies;
  • De bevoegdheden van de financiële inlichtingeneenheden van de EU te versterken en hun toegang te verstrekken tot een grote hoeveelheid informatie om hun taken uit te voeren;
  • De anonimiteit wat betreft aanbieders van virtuele valuta en portemonnees te beperken, alsmede die van prepaid kaarten;
  • De criteria voor de beoordeling van derde landen met verhoogd risico verruimen en de waarborgen voor financiële transacties van en naar zulke landen te verbeteren;
  • Registers van centrale bankrekeningen of terugzoeksystemen op te zetten in alle lidstaten;
  • De samenwerking en de informatieverstrekking tussen de toezichthouders op het gebied van anti-witwassen en tussen hen en de prudentiële toezichthouders en de Europese Centrale Bank te verbeteren.

Gerelateerde artikelen