Hoe kunnen we helpen?

Wordt mijn geld beschermd?

Ja. Als instelling voor elektronisch geld zijn wij verplicht om een 'waarborg' te bieden voor het geld dat we van klanten zoals jij ontvangen.

Dit betekent dat al het geld dat we van klanten ontvangen, wordt geplaatst op een speciale bankrekening die we aanhouden bij een grote internationale bank of wordt belegd in liquide middelen met een laag risico die we aanhouden op een speciale activarekening bij een grote internationale financiële instelling.

Deze waarborg helpt je te beschermen, want mochten we failliet gaan, dan worden de vorderingen van onze klanten uitbetaald vanaf onze speciale bankrekeningen en speciale activarekeningen voor klanten, voordat de vorderingen van anderen worden uitbetaald.

Aangezien wij een instelling voor elektronisch geld zijn en geen bank, is je geld niet gedekt onder de Financial Services Compensation Scheme. In plaats daarvan is er de waarborg.

Onze verplichtingen om een 'waarborg' te bieden voor je geld beginnen wanneer we de middelen ontvangen, of na vijf dagen als we elektronisch geld voor je hebben uitgegeven, maar tegen die tijd de middelen nog niet hebben ontvangen. Als je bijvoorbeeld een bankoverschrijving ontvangt, ontvangen wij de middelen meteen, zodat onze verplichting voor de waarborg ook meteen begint. Als je je Revolut-rekening echter opwaardeert via je opgeslagen kaart, worden we mogelijk pas enkele dagen later betaald door de uitgever van je opgeslagen kaart. In dit geval beginnen onze verplichtingen om je middelen te waarborgen op het moment dat wij de middelen ontvangen of vijf dagen na je opwaardering, afhankelijk van wat het eerste plaatsvindt.

Onze verplichtingen om een 'waarborg' te bieden voor je geld eindigen wanneer je het hebt uitgegeven en het namens jou is uitbetaald.

Gerelateerde artikelen