Hoe kunnen we helpen?

Wie wordt als PEP gezien?

Een politiek prominent persoon (PEP) wordt door de Financial Action Task Force (FATF) gedefinieerd als 'een persoon die een prominente publieke functie vervult of heeft vervuld. Vanwege hun positie en invloed wordt erkend dat veel PEP's zich in posities bevinden die mogelijk kunnen worden misbruikt voor witwasmisdrijven en daarmee samenhangende delicten, waaronder corruptie en omkoping, alsmede het uitvoeren van activiteiten die verband houden met de financiering van terrorisme. (...)'. Ook zijn PEP's 'personen die de verantwoording dragen of hebben gedragen voor prominente publieke functies en voor hun familieleden en naaste medewerkers. Dit omvat zowel binnenlandse als buitenlandse PEP's'.
We zijn dus wettelijk verplicht om vast te stellen of je als klant mogelijk politiek actief bent. Niets om je zorgen over te maken, want 'deze eisen zijn preventief (niet crimineel) van aard en moeten niet worden opgevat als stigmatisering van PEP's als zodanig die betrokken zijn bij criminele activiteiten'.

Wat betekent dit voor jou?

Als we vaststellen dat je een PEP bent, vragen we je om de controle voor de bron van middelen uit te voeren. Dat doen we niet omdat we je niet vertrouwen, we zijn simpelweg wettelijk gebonden om dit te doen als een standaard procedure.

Wat als ik niet als PEP wil worden gezien?

Helaas hangt het niet alleen af van ons of ons oordeel, aangezien we bepaalde procedures en regels moeten volgen. Als je echter als verwante PEP wordt gezien vanwege je relatie met een andere persoon en als die relatie niet meer bestaat (bijvoorbeeld vanwege een echtscheiding of nietigverklaring), laat dat ons dan weten via de chat zodat we daar rekening mee kunnen houden.
We kunnen de resultaten van het onderzoek niet met je delen, maar zullen dit opnemen en er rekening mee houden.

Gerelateerde artikelen