Hoe kunnen we helpen?

Wat is het witwassen van geld?

Wat is het witwassen van geld?

Het doel van een groot aantal criminele handelingen is het genereren van winst voor het individu of de groep die de handeling uitvoert. Het witwassen van geld is het verwerken van deze criminele opbrengsten om de illegale herkomst ervan te verhullen. Dit proces is cruciaal, omdat de crimineel hierdoor van deze winst kan genieten zonder zijn of haar bron in gevaar te brengen.

Met illegale wapenverkoop, smokkel en de activiteiten van de georganiseerde misdaad, waaronder bijvoorbeeld drugshandel en 'prostitutieringen', kunnen enorme bedragen worden verdiend. Ook verduistering, handel met voorkennis, omkoping en computerfraude kunnen grote bedragen opleveren en een stimulans zijn om deze winsten door het witwassen van geld te 'legitimeren'.
Wanneer een criminele activiteit aanzienlijke winsten oplevert, moet het betrokken individu of de betrokken groep een manier vinden om de middelen te controleren zonder dat daarbij de aandacht wordt gevestigd op de onderliggende activiteit of de betrokken personen. Criminelen doen dit door bronnen te vermommen, de vorm te veranderen of de middelen naar een plek te verplaatsen waar ze minder snel de aandacht trekken.

Als reactie op de toenemende zorgen over het witwassen van geld werd de Financial Action Task Force on money laundering (FATF) in 1989 door de G-7-top in Parijs opgezet om een gecoördineerde internationale reactie te ontwikkelen. Een van de eerste taken van de FATF was de ontwikkeling van in totaal 40 aanbevelingen waarin de maatregelen worden beschreven die de nationale regeringen moeten nemen om effectieve anti-witwasprogramma's toe te passen.

Wat houdt anti-witwassen in?

De term 'anti-witwassen' verwijst specifiek naar al het beleid en de wetgeving die financiële instellingen dwingen om een proactieve manier toezicht te houden op hun klanten om het witwassen van geld en corruptie te voorkomen.
De procedures en het beleid op het gebied van anti-witwassen worden gecoördineerd door nationale overheidsinstanties (bijv. NCA in het Verenigd Koninkrijk) en internationale organisaties (bijv. FATF of het UN Office on Drugs and Crime). Ze werken allemaal constant aan uitdagende activiteiten om het witwassen van geld tegen te gaan.

De wetgeving op het gebied van anti-witwassen is gebaseerd op de vijfde anti-witwasrichtlijn:

Op 19 juni 2018 werd de vijfde anti-witwasrichtlijn (richtlijn (EU) 2018/843), die de vierde anti-witwasrichtlijn wijzigde, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De lidstaten moesten deze richtlijn uiterlijk op 10 januari 2020 omzetten.
Met deze wijzigingen is een aanzienlijke verbetering ingevoerd om de Unie beter uit te rusten om te voorkomen dat het financiële stelsel wordt gebruikt voor het witwassen van geld en voor de financiering van terroristische activiteiten.

Deze wijzigingen zijn aangebracht:

  • De transparantie vergroten door openbare registers op te zetten voor vennootschappen, trusts en andere juridische constructies;
  • De bevoegdheden van de financiële inlichtingeneenheden van de EU versterken en hun toegang verstrekken tot een grote hoeveelheid informatie om hun taken uit te voeren;
  • De anonimiteit wat betreft aanbieders van virtuele valuta en wallets beperken, maar ook die voor prepaid kaarten;
  • De criteria voor de beoordeling van derde landen met verhoogd risico verruimen en de waarborgen voor financiële transacties van en naar zulke landen verbeteren;
  • Registers van centrale bankrekeningen of terugzoeksystemen opzetten in alle lidstaten;
  • De samenwerking en de informatieverstrekking tussen de toezichthouders op het gebied van anti-witwassen en tussen hen en de prudentiële toezichthouders en de Europese Centrale Bank verbeteren.

Gerelateerde artikelen