Hoe kunnen we helpen?

Wat betekent fysieke aanwezigheid?

Fysieke aanwezigheid in de EER of Zwitserland is een essentiële voorwaarde voor het openen van een Revolut-rekening.

Dit betekent dat moet worden bevestigd dat het aanvragende bedrijf en de persoon die de rekening aanvraagt, actief zijn binnen deze jurisdictie door Revolut een bewijs van een bedrijfsadres te verstrekken.

Dit bewijs moet zijn gedateerd in de afgelopen drie maanden. De volgende documenten zijn de gewenste documenten om voor goedkeuring te overleggen aan Revolut:

 • huurovereenkomst voor het kantoor (de duur van de overeenkomst moet ten minste zes maanden zijn en de overeenkomst moet geldig zijn op de dag van de instapprocedure);
 • drie opeenvolgende facturen en het contract van een verhuurder van coworkingruimten (moet geldig zijn op de dag van de instapprocedure);
 • nutsrekeningen, bijvoorbeeld voor elektriciteit of water, of rekeningen voor vaste telefoonlijnen;
 • loonstrook met het adres van de medewerker in de EER of Zwitserland, plus een identiteitsbewijs waaruit het recht op verblijf in de EER of Zwitserland blijkt.

Revolut accepteert ook de volgende documenten, eventueel met aanvullende verduidelijkingen:

 • bankafschrift van een andere bank dan een digitale bank;
 • uittreksel van de nationale Kamer van Koophandel waarop het adres van het bedrijf staat vermeld;
 • contract met een klant waarin het aanbod van goederen of diensten en de plaats van levering worden beschreven;
 • correspondentie met de overheid, zoals een gerechtelijk bevel of verkeersboete, maar geen correspondentie van HM Revenue & Customs, Companies House (VK)

Als je thuis werkt, kun je je persoonlijke adres gebruiken. In dat geval accepteren wij het bovenstaande of een van de volgende zaken:

 • omroepbijdrage, maar geen abonnementen voor mobiele televisie;
 • bevestiging van de betaling van de huurprijs, bijvoorbeeld een factuur;
 • correspondentie met de overheid, zoals een gerechtelijk bevel, verkeersboete etc.;
 • huurcontract voor je woning.

Als je een kantoor deelt, kunnen we je vragen om aanvullend bewijs van je werkadres.

Let op: Wij accepteren geen facturen of rekeningen naar een persoonlijk adres dat niet op jouw naam staat, bankafschriften van bepaalde digitale banken, of adressen van accountants of dienstverleners voor nieuwe bedrijven.

We kunnen geen adressen accepteren met 'postbus' of 'per adres' als functioneel adres.

Gerelateerde artikelen