Hoe kunnen we helpen?

Welke eisen gelden er voor uiteindelijk gerechtigden en bestuurders?

Om een Revolut Business-rekening te openen, moeten we de gegevens van de bestuurders en aandeelhouders van je bedrijf bevestigen. Dit beleid is in overeenstemming met een bankregelgeving die algemeen bekend staat als “Know Your Customer” (KYC) en is het proces van een bedrijf dat de identiteit van zijn klanten verifieert.

Je moet de gegevens verstrekken van de personen/entiteiten die direct en indirect aandelen van je bedrijf bezitten. Om de eigenaren te verifiëren, hebben we een officieel bewijs nodig dat elke laag van de eigendomsstructuur bevestigt, zoals een registeruittreksel of een bedrijfseigendomskaart samen met identiteitsdocumenten. Belangrijk om op te merken is dat het document moet worden gedateerd en ondertekend door de notaris/certificerende functionaris/advocaat als een waarheidsgetrouwe kopie (bestand is echt). Voor bedrijven die gevestigd zijn in het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, accepteren we ook een diagram dat is ondertekend en gedateerd door ten minste twee aandeelhouders; of een bestuurder die geen aandeelhouder is; of een geautoriseerde persoon die bij de kamer van koophandel wordt vermeld. Als je de enige eigenaar bent, moet je om een notariscertificering vragen, omdat we geen automatische certificering kunnen accepteren. 

Naast het verifiëren van de identiteit van de aandeelhouders, moet Revolut ook de persoonlijke en contactgegevens van alle huidige bestuurders binnen het bedrijf bevestigen. Houd er rekening mee dat we geen aandeelhouders kunnen accepteren die worden beschouwd als minderjarigen (jonger dan 18 jaar). Merk ook op dat ten minste één bestuurder een adres moet hebben binnen de EER of Zwitserland.

Houd er rekening mee dat dit een vereiste is en dat we alleen hun identiteit verifiëren als bestuurders/aandeelhouders van het bedrijf. Om hen toegang tot het account te geven, moet je nog steeds een gebruikersprofiel voor hen aanmaken wanneer je aanvraag wordt geaccepteerd.

Dit zijn allemaal basisgegevens over het bedrijf. Alle documenten die door ons worden geaccepteerd, samen met de ondersteunende uitleg, worden vermeld in ons aanvraagformulier tijdens de registratieprocedure.

Aandeelhouders moeten een foto van hoge kwaliteit van een geldig officieel identiteitsbewijs verstrekken. Je kunt hen uitnodigen om hun ID-controle zelf in te dienen of de documenten namens hen te uploaden.

Let op: in sommige gevallen kunnen we om aanvullende documenten vragen.

Gerelateerde artikelen: Aanvullende informatie voor de instapprocedure

Gerelateerde artikelen