Hvordan kan vi hjelpe deg?

Hvordan endrer jeg bostedsland?

I de fleste tilfeller kan du endre bostedslandet ditt direkte i appen ved å gå til Hjem → Profilikon → Personopplysninger → Adresse.

Landene du kan endre adressen din til, avhenger av hvilken Revolut-enhet kontoen din er registrert hos.

For øyeblikket er det ikke mulig å endre landsadresse mellom Revolut-enheter. Du kan bare endre adressen til land som tilhører samme enhet som den kontoen din er registrert med.

Litauisk enhet – Payments UAB

Brexit-endringer krever at vi overfører kontoene til EØS-kundene våre til den litauiske enheten – Payments UAB. 

Hvis kontoen din er registrert hos Payments UAB, vil det kun være mulig å endre landadressen til et annet Payments UAB-land. Det er ikke mulig å endre landsadressen til Storbritannia, Kina, USA, Canada, Japan, Singapore eller Australia, siden disse landene ikke tilhører Payments UAB-enheten.

Innbyggere i EØS kan endre adresse innenfor EØS-landene i appen. Adressebevis er ikke påkrevd.

Hvis du derimot er kunde hos Revolut Bank, kan du endre land kun mellom Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Estland, Hellas, Ungarn, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Romania, Slovakia og Slovenia.

Britisk enhet – Revolut Ltd

Hvis kontoen din er registrert hos vår britiske enhet – Revolut Ltd – kan landsadressen din kun endres til et annet land under Revolut Ltd.

Storbritannia forblir under Revolut Ltd-enheten, og på grunn av dette er det ikke mulig å endre landsadresse fra Storbritannia til et EØS-land, USA, Canada, Japan, Singapore eller Australia, siden disse landene ikke tilhører Revolut Ltd-enheten.

I noen tilfeller kan vi be deg om et dokument som bekrefter din nåværende adresse.

Hva om jeg må endre adressen til et land fra en annen enhet?

Siden det for øyeblikket ikke er mulig å endre landsadressen mellom enhetene, vil det eneste alternativet være å stenge brukskontoen og åpne en ny under en annen enhet. Vi anbefaler imidlertid ikke å gjøre dette, siden tjenestene vi tilbyr kan variere avhengig av enheten.

Relaterte artikler