Hvordan kan vi hjelpe deg?

Hvordan fungerer budsjetteringsfunksjonen?

På grafen for budsjettering kan du se:

  • Hvor mye penger som er igjen på budsjettet ditt, med hensyn til faktisk forbruk frem til dagens dato.
  • Hvor mye du har i «trygge utgifter» («resterende budsjett» – kommende betalinger i budsjettperioden).
  • Akkumulert forbruk over tid vist som en farget linje på grafen og nåværende faktisk forbruk på den nederste delen av grafen.
  • Kommende betalinger på budsjettsyklusen.

I delen «På rett spor» under grafen vises informasjon om forbruksrater, og du vil få beskjed hvis du har oversteget budsjettet ditt. Du vil også se ditt foreslåtte daglige forbruk.

Hvis du har angitt kategoribudsjetter, vil du se forbruket for hver kategori.

Ikoner for kategoribudsjetter er innringet med «ring»-indikatorer, som viser hvor mye du har igjen for hvert kategoribudsjett.

For å se all denne informasjonen, bla ned på Kontoer-startsiden til Analyse-delen og klikk på knappen «Budsjett», eller gå til «Analyse»-skjermen (grafikonet øverst til høyre i Hjem-fanen) og trykk på «Budsjett».

Relaterte artikler