Hvordan kan vi hjelpe deg?

Hvordan fungerer analysegrafen?

Gå til Analyse ved å klikke på grafikonet øverst til høyre i Konto-hjemmefanen eller ved å rulle nedover Konto-hjemmefanen og klikke på Analyse-knappen. Analysegrafen gir deg et fullstendig bilde av forbruket ditt.

Analysegrafen viser:

  • Totalt forbruksbeløp så langt for kontoene og perioden som er valgt øverst i diagrammet.
  • Ditt totale forbruk for den valgte syklusen sammenlignet med den forrige. Dette beløpet vil være grønt hvis du har brukt mindre eller rødt hvis du har brukt mer. For eksempel, du har valgt en månedlig periode og sjekker den 14. juni. Du har brukt 150 så langt i juni og du brukte 100 fra 1. til 14. mai, så du vil se ^50 i rødt, da du har brukt 50 mer enn forrige måned.
  • Bruk per dag, uke eller måned samt gjennomsnittlig forbruk basert på valgt syklus.
  • Oversikt over samlet forbruk i regelmessige og faste utgifter (planlagte betalinger og regninger som allerede har forfalt).
  • Forventede utgifter i henhold til forbruksvanene dine for de kommende ukene eller måneden.

Du kan endre grafsyklusen når som helst ved hjelp av kalenderikonet, og veksle mellom stolpevisning og linjevisning ved å klikke på ikonet øverst til høyre på grafen. Du kan også klikke på en stolpe for å vise flere detaljer for et bestemt datoområde, eller gå tilbake til grafvisningen ved å klikke på en del av grafen.

Relaterte artikler