Kā varam jums palīdzēt?

Kas man ir vajadzīgs, lai iesniegtu aizsardzības apdrošināšanas pieprasījumu?

Visu pieprasījumu gadījumā jums tiks prasīts augšupielādēt čeka attēlu. Atkarībā no pieprasījuma veida jums var tikt prasīts augšupielādēt papildu dokumentus, ja tādus prasa pieprasījuma izmeklētājs. Piemēri dokumentiem, ko jums var prasīt iesniegt, ir šādi:

  • Zādzības gadījumā: policijas protokola kopija
  • Bojājumu gadījumā: ja jūsu prece nav pilnībā iznīcināta, remonta rēķina kopija
  • Biļešu atcelšanas gadījumā: dokuments, kas apliecina, ka jums nebija iespējas apmeklēt pasākumu

Detalizētu informāciju skatiet Noteikumos un nosacījumos, kas pieejami lietotnē.

Tiem var piekļūt lietotnē, atverot sadaļu Tirgus → Apdrošināšana → atlasot tipu un noklikšķinot uz Visi dokumenti.

Saistītie raksti