Kā varam jums palīdzēt?

Vai mana nauda atrodas drošībā?

Metodes, ar kurām platformā Revolut tiek gādāts par naudas drošību, ir atkarīgas no tā, kurā Revolut struktūrvienībā esat reģistrēts. Noskaidrojiet, kurā Revolut struktūrvienībā esat reģistrēts, veicot turpmāk norādītās darbības.

  1. Atveriet lietotni Revolut.
  2. Noklikšķiniet uz informācijas paneļa vai jūsu profila ikonas.
  3. Noklikšķiniet uz iestatījumu ikonas.
  4. Ritiniet līdz lapas apakšdaļai.

Ja reģistrējāties Revolut Payments UAB struktūrvienībā:

Mēs esam elektroniskās naudas iestāde, tāpēc mums ir pienākums aizsargāt klientu līdzekļus.

Aizsardzība nozīmē, ka klienta līdzekļi tiek nošķirti no mūsu pašu līdzekļiem un turēti atsevišķā kontā kredītiestādē. Mēs glabājam līdzekļus jūsu vārdā šajā atsevišķajā kontā. Kā pilnvarota iestāde Revolut aizsargā jūsu līdzekļus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Šādi drošības pasākumi palīdz aizsargāt jūs, jo maz ticamā gadījumā, ja iestāsies Revolut maksātnespēja, varēsit pieprasīt savu līdzekļu izmaksu no šī atsevišķā konta, un jūsu pieprasījums tiks izmaksāts pirms izmaksu veikšanas visiem citiem kreditoriem.

Tā kā konts, ko atvērāt pie mums, ir elektroniskās naudas konts (nevis bankas konts), jūsu naudu neaizsargā Lietuvas depozītu apdrošināšana, ko pārvalda valsts uzņēmums “Depozītu un ieguldījumu apdrošināšana” (VĮ “Indėlių ir investicijų draudimas”).

Ja reģistrējāties Revolut Bank UAB un Revolut Payments UAB struktūrvienībā:

Gandrīz visus depozītus bankā Revolut Bank UAB apdrošina Lietuvas valsts uzņēmums “Depozītu un ieguldījumu apdrošināšana” (VĮ “Indėlių ir investicijų draudimas”). Tas nozīmē, ka tad, ja apdrošinātais depozīts netiek atgriezts, jo Revolut Bank UAB nespēj izpildīt savas finanšu saistības, Lietuvas valsts uzņēmums “Depozītu un ieguldījumu apdrošināšana” noguldītājiem par depozītiem izmaksā depozītu apdrošināšanas kompensāciju. Maksimālā apdrošināšanas kompensācijas summa par depozītiem Revolut Bank UAB vienam noguldītājam ir 100 000 EUR. Depozītu apdrošināšanas kompensācijas apmēru nosaka, summējot visus Revolut Bank UAB noguldītos depozītus. Ņemiet vērā, ka daži depozīti nav apdrošināti. Detalizēta informācija par depozītu apdrošināšanu ir pieejama šeit.

Ja reģistrējāties Revolut LTD struktūrvienībā:

Mēs esam elektroniskās naudas iestāde, tāpēc mums ir pienākums aizsargāt naudu, ko saņemam no jums līdzīgiem klientiem (vai to labā).

Aizsardzības nolūkā naudu, ko mēs saņemam no jums (vai jūsu labā), mēs noguldām klienta naudas bankas kontā. Mēs glabājam naudu jūsu vārdā šādos klientu kontos. Mums ir klientu konti daudzās lielās bankās (kas atbilst mūsu un regulējošo iestāžu prasībām).

Šādi drošības pasākumi aizsargā jūs, jo tad, ja iestāsies Revolut maksātnespēja, šajos kontos esošā nauda tiks izmantota, lai veiktu izmaksas jums (un citiem mūsu klientiem) pirms izmaksu veikšanas visiem pārējiem.

Tā kā konts, ko atvērāt pie mums, ir elektroniskās naudas konts (nevis bankas konts), jūsu naudai nav piemērojama finanšu pakalpojumu kompensāciju shēma.

Saistītie raksti